Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


419 document(en) met "elementen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Daarvan herken je nog elementen: het gebruik van de ruimte, het ontbreken van een verhaal, het experimenteren met de relatie beeld-taal, de directe fysische aanwezigheid...Het intelligente van dit toneelbeeld zit 'm hierin dat dit telkens opnieuw mogelijk is: materiële elementen, zoals licht- en geluidsregie, bereiden deze perspectiefveranderingen voor...Het gebeuren en de vormgeving hebben vaak een symbolische ondertoon, afgewisseld met realistische sequensen of elementen, en dat geeft het pubiek ruim de gelegenheid om naar eigen inzichten de puzzle

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
De gebrekkige, onuitgesproken stilering (met Japanse elementen) slaagt er niet in de universaliteit van het stuk weer te geven...waarin typepersonages in een exotisch kader geconfronteerd worden met spekta-kulaire avonturen, vol verrassingen en tegenslagen, en waarbij bovennatuurlijke elementen een handje helpen om de slechten te...de KNS werden de romantische elementen beperkt maar in vraag gesteld

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Toch zaten er een aantal interessante elementen in dit opzet, die nieuwsgierigheid wekken naar een volgend werk

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
zien dat Herrmann dit 'onwaarschijnlijke' van de conventie volledig weet in te passen in het basisprincipe van zijn regieconcept: dat van de spanning tussen disparate elementen...Zo worden alle elementen van de muziek, de tekst, de lijfelijke aanwezigheid, de concrete objecten met ontelbare, onzichtbare doch speurbare draden met elkaar verbonden...Welke elementen in La Clemenza sluiten bij deze filosofie aan ? KEH: Vooraleer ik ben gaan ontwerpen, ben ik naar de zaal van de Munt gegaan om het allemaal eens goed te bekijken

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Zelfs al wordt Lorca's tekst hier tot een minimum herleid (drie - herschreven - scènes) toch introduceert Tavora hiermee zeer vreemde elementen in zijn werkproces, waarvan hijzelf de consequenties...Het boeiende van deze voorstelling ligt precies in de worsteling met vreemd geïntroduceerde elementen: een gevecht dat men aan de gang weet en waarbij men zich afvraagt hoe La Cuadra na Nanas de

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Kalldewey, het stuk dat op dit ogenblik met een reuzesucces in Berlijn loopt, zitten een hele reeks interessante postmoderne elementen...Weigering, radicalisme, perversiteit, dialektische spanning met de traditie, het zijn natuurlijk elementen die ook elk spektakel van Jan Decorte'doorkruisen...Zoals we het fenomeen van het postmodernisme beschreven hebben, is de nadruk sterk op vormelijke elementen gevallen

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Beide elementen lijken moeilijk te combineren hoewel er momenten zijn van grote originaliteit en sterkte...Visuele elementen vervangen herhalende stukken

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
elementen van de derde wereld...De produktie die het meest elementen bevat van wat ik net vertelde over mijn werk is Charkawa

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Antonio is eigenlijk niet geïnteresseerd in de dichter, hij wandelt voortdurend weg en laat Tasso razen, hoewel zich reeds elementen van het ultieme verbond van beide 'intelligente personages

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Bepaalde elementen van de kostuums, een vorm, een detail, verwijzen naar de tijd waarin het stuk geschreven werd...Andere elementen zijn niet historisch maar persoonlijk, ze zeggen iets over het personage en de acteur

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Evenmin worden de kritische elementen, zoals de moeizaam opgebouwde cel van de PvdA op de werf, opnieuw aangenomen

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Het samengaan van verschillende (stijl)elementen houdt voortdurend de aandacht gaande

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
De acteur stelt elementen ter beschikking; de toeschouwer schikt en organiseert ze vanuit zijn eigen persoon (menselijk bewustzijn, levenservaring, theatrale waardetoekenning, betekenend vermogen...de waarde, de zin, de artistieke functie van deze elementen kenbaar te maken en zo de beoogde zingeving van het geheel in een bepaalde richting het publiek aan te bieden, of op te dringen, zonder

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Het mag toch nooit zo zijn dat jouw beeld pas begrijpbaar wordt als men weet waar jij elementen geplukt hebt

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Tango Glaciale bevatte rake parodi-sche elementen

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
toch is er de introductie van reële elementen (b.v

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Dit is een ironische lezing die de spanning binnen de tekst erg duidelijk maakt, en dit doet door op eenvoudige, onsubtiele elementen te wedden...Er wordt dan afgetast wat blinde normaliteit en helderziende waanzin is (een gedachte die we nu bij psychologen als Laing terugvinden). Alleen als alle elementen heel voorzichtig tegenover elkaar...De vraag moet gesteld of zijn haat-liefde tot het medium hem er niet toe drijft precies die elementen verder te radicaliseren die zijn toneelactiviteit in een uitzichtloos straatje doen belanden

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Dit is een ironische lezing die de spanning binnen de tekst erg duidelijk maakt, en dit doet door op eenvoudige, onsubtiele elementen te wedden...Er wordt dan afgetast wat blinde normaliteit en helderziende waanzin is (een gedachte die we nu bij psychologen als Laing terugvinden). Alleen als alle elementen heel voorzichtig tegenover elkaar...De vraag moet gesteld of zijn haat-liefde tot het medium hem er niet toe drijft precies die elementen verder te radicaliseren die zijn toneelactiviteit in een uitzichtloos straatje doen belanden

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Sireuil, samen met zijn dramaturgen Jean-Marie Piemme en Michel Vitoz en met zijn decorontwerper Jean-Claude de Bemels, heeft het stuk ontleed in zijn elementen die tegenover elkaar staan...Al deze elementen samen leveren een vertoning op die erg leesbaar is. Ze zijn alle muzikaal verantwoord

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
verworpen, toch blijft dit materiaal zijn stempel op de voorstelling drukken: North Atlantic ontleent vele elementen aan de musical, de muzikale film, het melodrama


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK