Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


81 document(en) met "dwingende" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Paul De Bruyne • Het Gezelschap van de Witte Kraai: Romeo...
Een meisje dat probeert haar eigen leven te leiden tegen de dwingende eisen van familie en minnaar in. Zij is het die Romeo aanzet tot trouwen

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Met welke consequenties nieuw en anders ? In het theater (maar niet daar alleen) treft je helaas de eindeloze herhaling van het bekende; critici interesseert enkel nog de dwingende noodzaak

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
109, december 1982), ontbreekt zo'n dwingende eenmakende motivatie

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
zijn betekenis kan krijgen, door het bestaan van wit en van alle andere kleuren van de regenboog en hiermee, in feite, Deherts negativistische visie opnieuw even relativeert en aan haar dwingende

Nr. 14, Juli 1986 • Lea Winkeler • L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk
Het Théâtre du Soleil doet zowat het omgekeerde: daar verzoekt men de werkelijkheid zo goed te willen zijn zich te voegen naar de dwingende normen van het theaterbedrijf

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
Voor het dwingende karakter van de kinderfantasie, voor zijn compromisloos gedrag, voor dat absolute willen in het vormgeven van zijn eigen leven is geen plaats in onze volwassenenmaatschappij

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans • La Traviata in de Munt
De situatie voor het laatste bedrijf dringt zich met een dwingende logica op

Nr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
Versyp roept, tiert, fluistert, fleemt, steekt achterdochtig een dwingende, dodende vinger uit, kruipt in wanhoop over de grond

Nr. 20, December 1987 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
De grote ontdekking dat noch topzware en dwingende symboliek, noch psychologisch realisme, noch zweverige poëtiek, noch eenlijnige conceptiematigheid het theater uit het slop konden halen, heeft tot

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Hij houdt zich aan een paar dwingende principes, met een eenvoudig en radicaal karakter

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Hans-Maarten Post reciteert ze, met een dwaze glimlach, op een bezwerende, dwingende toon

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Er bleken noch voor een opvoering van dit stuk, noch voor de manier waarop dat gebeurde, ernstige of dwingende redenen

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Theater dat vormgeeft aan zoiets raadselachtigs als menselijk gedrag, daarin verheldering aanbrengt en tevens raadselachtigheid kat bestaan, wekt verwondering en eist aandacht Geen dwingende en

Nr. 24, December 1988 • Hilde De Vuyst • OTTONE
Wanneer Ottavia Ottone dwingt Poppea te vermoorden, maakt ze daartoe steeds opnieuw gebruik van de dwingende codes van de salon- of hofdans

Nr. 24, December 1988 • An-Marie Lambrechts, Geert Opsomer • Jos Verbist
zijn nog heel ver van het ogenblik dat de acteurs zich allemaal manifesteren als dwingende persoonlijkheden binnen het ensemble

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
De Ruyter was een man met enorme ondernemingslust en initiatiefzin, maar willens nillens bleef hij de concessionaris en afhankelijk van het dwingende compromis: programmeren in functie van de volle

Nr. 26, Juni 1989 • Jan Simoen • De God of de ledepop
De arrogante verbetenheid van Wittgenstein, de dwingende nauwkeurigheid van Verburgt, de schaamteloze kwetsbaarheid van Leysen doen u meedenken

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Russisch theater in 1989
Heel vlug ging dat Kunsttheater, gevestigd in een prachtig Jugendstil-gebouw dat nu net gerestaureerd is, een dwingende positie innemen

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
plaats van de gemeentelijke autonomie, waar Dewael trots op was, komt een meer dwingende vorm van dirigisme dan in het oude decreet

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
En waar er geen dramaturgische samenhang heerst, waarin het gedrag van elke 'zomergast' een dwingende lijn moet volgen, daar is ook elk ensemble, elke samenhang in spel en speelstijl afwezig


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK