Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


347 document(en) met "dergelijke" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Dat heeft te maken met schaamte, sociale remmingen, egoïsme, egocentrisme en dergelijke

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Dergelijke verhouding is tegelijk ook een kritische opstelling; ze stoelt op overwegingen die niet expliciet in de speeltekst terug te vinden zijn maar die thuishoren in de matrix van de opvoering en

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
De medewerking van mensen als Eugène Ionesco, Alain Robbe-Grillet of Nathalie Sarraute maakt een dergelijke onderneming zoniet interessant, dan toch op zijn minst avontuurlijk...De enige roman van de semioticus Umberto Eco, De naam van de roos, schakelt, binnen het kader van een middeleeuwse thriller, dergelijke verhalen in. Italo Calvino, Italies bekendste romancier

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Bovendien is geen enkele repertoiregezelschap bekwaam om dergelijke integratie in zinvol theater te laten resulteren

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
dergelijke overweging...Natuurlijk maakte men gebruik van de overgrote domgehouden massa om dergelijke ideeën erdoor te krijgen

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Al is dergelijke indeling ietwat arbitrair - bepaalde thema's en methodes keren terug - toch is ze min of meer bruikbaar...Dergelijke contradicties veroorzaken spanningen die de overheid op zijn beurt ertoe nopen agressiever op te treden

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Dergelijke voorstellingen zijn vaak afgewerkt maar tegelijk steriel en afgelikt...het rijm worden dank zij een subtiele toepassing van pauzering en speelse overbeklemtoning 'gered'. Van dergelijke ironiserende toetsen maakt ook de enscenering een zeer sober gebruik : het

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Waarom werd het karakter op dergelijke manier gereduceerd

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
van zelf-organisatie" (4). Dergelijke visie is puur romantisch en vertoont vele raakpunten met de Wagneriaanse poëtiek...Voor dergelijke interpretatie vinden ze uiteraard niet zoveel bevestiging in de verwoording (de Hegenscheidt-tekst). Hun concept leidt tot enkele minieme dramaturgische ingrepen en tot het opgeven van...de ARCA-versie gaat Starkadd in dergelijke gevallen met zijn rug naar het publiek spelen

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Belangrijk voor het theater lijkt me dat studenten tijdens hun opleiding een dergelijke verrijkende ervaring kunnen opdoen...Een dergelijke organisatie en een centrale ruimte of complex zou natuurlijk de oplossing zijn voor dit probleem

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
De cultuur van de socialisten Men vraagt zich hierbij dan ook af of zich in een dergelijke monopoliesituatie niet zoiets als 'een socialistisch cultuurbeleid' heeft kunnen vestigen en

Nr. 8, September 1984 • Erna Metdepenninghen • Valerie Panov leidt nu de dans
Dat hij in Vlaanderen nauwelijks een zaal met een dergelijke capaciteit zal vinden (want van opvoeringen in een sportpaleis is hij niet bepaald voorstander) schijnt van geen belang te zijn

Nr. 8, September 1984 • Paul Verduyckt • Jan Fabre - Workshop 15/10 -15/12/83
Een dergelijke 'beheersing' vraagt niet alleen een grote fysieke souplesse maar ook een sterke concentratie en bewustzijn

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Maar merkwaardiger dan dergelijke schakeringen binnen een artistieke beweging, is het feit dat de gewelddadige, agressieve scheppingen van het expressionisme een voorafspiegeling zijn van de...De aanwezigheid van een dergelijke hoeveelheid revolutionairen, avant-gardisten, trendsetters en vooral trendvolgers op alle gebieden doet de snel groot geworden stad al gauw vergeten dat zij ooit het

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
al meer dan genoeg gehoord, maar wat meer is; een dergelijke interpretatie schiet eenvoudigweg tekort t,o,v, Lindsay Kemps leprechaun

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Bricage danspubliek zou een dergelijke bewering choquant klinken...Een dergelijke uitspraak getuigt van een traditioneel-Europees navelstaren

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Als de dood', Je moet ermee leven; Avondrood). Een dergelijke zoektocht kan er alleszins toe leiden de dood als een individueler proces te benaderen en een deel van de verborgen emotionaliteit terug...Maar de creatie van dergelijke stukken is pas voor de toeschouwer relevant, als daarin de extra-theatrale werkelijkheid doorbroken wordt...Maar "dergelijke trivialiteiten/raakten / de kern van zijn existentie" en dat voortdurend besef maakt zijn verbijstering dan ook alsmaar immanenter

Nr. 10, April 1985 • Klaas Tindemans • Herman Gilis' problemen met 'la séduction chronique'
Ook het 18de-eeuwse publiek van het Théâtre Italien zal dergelijke toespelingen zonder twijfel begrepen hebben

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
de eeuwigheid' opgeschoven is. Dat de keuze van een andere leiding een dergelijke ommekeer kan realiseren, bewijst het nog meer eens te vermelden voorbeeld van de Muntschouwburg

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
De gelijkenis met dergelijke bladen gaat me ergeren als de personages in een poging om heel "echt" te zijn, ook nog als vlakke karikaturen gaan poseren...Omdat de verhaalsloop op zich niets aan inhoud overbrengt, staat of valt een dergelijke eenduidige interpretatie met de diepgang van de personages en de kracht van de theatrale ver-beelding


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK