Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "danssector"Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Dit is zonder meer een duidelijke beleidsoptie, en met name voor de danssector betekent het dat er voor het eerst een coherent wettelijk kader kan ontstaan

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
van de danssector

Nr. 49, April 1995 • Alex Mallems • Te kijk en te koop
Er zijn een aantal objectieve criteria om die groei naar volwaardigheid van de danssector te meten: 1) van een kleine 10 miljoen voor dansprojecten in 1988 steeg het globale budget voor hedendaagse

Nr. 52, Januari 1995 • Eva van Schaik • De opmars van de danser
Binnen de moderne, kleinschalige danssector was die doorbraak in gezagsverhoudingen al veel langer gemeengoed

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
ten behoeve van een coherente visie op de historische processen die zich binnen de nog altijd zo met elkaar overhoop liggende danssector in Vlaanderen voordoen

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Dat zal veel openheid vergen, niet in het minst van het Ballet van Vlaanderen, maar ook van de hedendaagse danssector zelf

Nr. 59, Maart 1997 • Dirk Verstockt • 'Move your ass and your mind will...
De Belgische danssector In België is er Hush, Hush, Hush en daarnaast niets

Nr. 63, Maart 1998 • Pascal Gielen • Corps incorporated
zijn leven, in zijn relatie met de danssector en in zijn artistiek werk, stelt hij elke moral correctness aan de kaak...Binnen de danssector bezet de choreograaf op zijn minst een even ambivalente positie...Smits zit niet verlegen om de danssector van de jaren '80 en het begin van de jaren '90 in Vlaanderen een hak te zetten

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
Brussel, waar de Vlaamse danssector terecht zou kunnen'. Een belofte dus, maar waarom en waartoe...Die is er eigenlijk ternauwernood voor de podiumkunsten in het algemeen en al helemaal niet voor de florerende danssector in het bijzonder...Aan het uitblijven van een beleidsgericht debat over de Vlaamse danssector hebben natuurlijk alle betrokken partijen mee schuld (en ten dele dus ook bijvoorbeeld dit blad). Toch zou de discussie beter

Nr. 98, Januari 2005 • Rudi Laermans • Bevreemdend beleid
En plots krijgt het dossier alsnog een oplossing, zij het volledig los van… de bestaande en erg actieve netwerkvorming binnen de ‘Vlaams-Brusselse’ danssector (aanhalingstekens, want het gaat alweer...lijdt die wat de podiumkunsten betreft misschien aan ‘theatrocentrisme’? Het sluiswachterbeleid van De Ruyck De beslissing om de enkele nieuwkomers binnen de danssector in de kou te

Nr. 105, Februari 2007 • Paul Gazzola • Werkt dat, als iedereen altijd bij jou...
verschillende gezichtspunten van vele mensen, werkzaam in de danssector, samen te brengen

Nr. 106, April 2007 • Lieve Dierckx • Allemaal samen: mag ballet ook dans zijn?
Er is nood aan eenstemmigheid in de danssector...Vragen uit de sector die kwamen bovendrijven op Dinsdag Dansdag waren onder meer: aandacht voor de bijzondere noden van de danssector, meer middelen voor danseducatie in het kader van het...Studiedag voor de danssector georganiseerd door het VTI op 27 juni 2006 in Stuk Leuven idem i Intussen is bekend dat de Vlaamse Opera in 2008 een nieuwe juridische structuur krijgt en

Nr. 113, September 2008 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans tussen eigenheid en beleid
Moet men de danssector dan laten inbreken op de theatersubsidies, bijvoorbeeld door de dossiers van makers wier werk een onmiskenbaar theatraal karakter bezit naar de theatercommissie door te schuiven...Dat is een retorische vraag die niemand persoonlijk viseert maar wel wijst op hét pijnpunt van de danssector...Tegen een helder beleidsdiscours kan je politiek protest aantekenen, al zie ik dat de nogal overheidsgedweeë Vlaamse danssector niet direct doen

Nr. 114, December 2008 • Delphine Hesters • De mythen en sagen uit Kunstenrijk
De inhaalbeweging die in de context van het kunstendecreet aan een aantal ‘jonge’ sectoren is beloofd dreigt daardoor aan de danssector voorbij te gaan...De paradox van de danssector, en bron van veel misverstanden of onbegrip, is dat dans tegelijkertijd in een precaire positie zit, maar ook altijd in de voorhoede speelt van ontwikkelingen...Maar laat de danssector nu niet ook de eerste zijn die effectief moet aantonen dat artistieke sectoren ook kunnen stikken


Development and design by LETTERWERK