Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


62 document(en) met "Conventie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
De aria's zelf zijn niet zo dramatisch als deze in de andere late opera's. Dat kan te verklaren zijn door het feit dat Mozart zich een beetje plooide naar een voorbijgestreefde conventie van de opera...zien dat Herrmann dit 'onwaarschijnlijke' van de conventie volledig weet in te passen in het basisprincipe van zijn regieconcept: dat van de spanning tussen disparate elementen...De conventie van de opera suggereert dat iedereen zich verzoent en deelt in dezelfde vreugde, maar dat maakt de opera zo ongeloofwaardig als alle melodrama's uit Hollywood met het obligate happy end

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Hij beoefent een ongereflecteerd mimetische kunst: het nabootsen van het "gewone", het "normale" geldt als norm, begrippen die tussen aanhalingstekens moeten, daar ze op een conventie berusten, die...Het waagstuk is dan groter, want deze nieuwe conventie, aanvankelijk gegroeid uit een weigering, moet nu voor zichzelf spreken

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Ik deel u mee dat we de opdracht, die de Conventie ons door uw bemiddeling had toegewezen, terug moeten geven, daar we haar niet hebben kunnen uitvoeren...Wij waren aangekomen op Jamaica, drie afgezanten van de Franse Conventie, onze namen Debuisson Galloudec Sasportas, onze opdracht een slavenopstand tegen de heerschappij van de Britse kroon in naam

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Robinson (tot Ali): Dit wijzigt de conventie, excellentie

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
De voorstelling van Freshwater negeert net als de tekst de schijn-deftigheid en de conventie van een historische periode en dat komt al van bij de aanvang tot uiting: de nationale hymne waarmee het

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Oscar Wilde weet immers ook van 'omkeren': elk begrip, elke maatschappelijk verankerde instelling, elke zekerheid of conventie wordt op zijn kop gezet

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
De notenkronkels in deze opera zijn in grote mate gratuit, slechts het produkt van een conventie

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
muzikale conventie

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Dantons dood in het NTG
Centraal in Dantons dood zijn de scènes in de Nationale Conventie

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Hier is door Bondy de toonaard duidelijk aangeduid: tegenover de inpalmende kracht van de erotische zinnelijkheid moeten begrippen als fatsoen, trouw en conventie het afleggen...identiek gekleed). Er is dus een vloeiend veld van aantrekking tussen de lichamen, het 'vaste paar' is een opgedrongen conventie...Integendeel, de mise-en-scène maakt de conventie tot een probleem

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
Maar dat is hier slechts conventie

Nr. 11, Juni 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Tussen plateau en zaal loopt een scheidingslijn en die wordt door een conventie in stand gehouden...De conventie en de scheidingslijn bepalen echter mede de aard en de graad ervan, en als zij er niet waren, zou theater als kunst zelfs niet overeind blijven

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Door die sterke contrastwerking, die alles te maken heeft met het organiseren van het ritme van een voorstelling, zette Brook een hele Shakespeariaanse conventie op zijn kop, door met name een

Nr. 13, April 1986 • Johan Thielemans • Jürgen Gosch: "Ik wou graag eens met...
zijn wel van een conventie afgeweken door een vrouw in te schakelen

Nr. 14, Juli 1986 • Johan Thielemans • La Finta Giardiniera, de voorstelling
De bomen op de achtergrond verzetten zich tegen de conventie: hier gebeurt iets echts...belachelijk brilletje (in de opdracht die Mozart kreeg, stond dat Belfiore een opera-seriafiguur moest zijn, maar van de waardigheid die deze conventie oproept, is bij Herrmann niets overgebleven). Pas als hij...Vanuit historisch perspectief leren we dat het gebruik van het woord conventie gevaarlijk is, want het is een formule die een tekst monddood maakt

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De regisseur was een soort agent die het verkeer regelde tussen cóté cour en cóté jardin, tussen tekst en conventie

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Waar door een conventie niets kon of mocht verteld of getoond worden dat niet in overeenstemming zou geweest zijn met de kloosterlijke geplogenheden of denkwereld

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Het ene al leuker dan het andere, vooral wanneer hij begint te delven in een door de conventie verdrongen vocabularium

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans • La Traviata in de Munt
Het theatergebeuren moet steeds voortgaan, en de conventie van de muziek, met haar zware nadruk op het beleven van één emotie, mag de handeling niet stilleggen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Het westen met zijn stevige drama-traditie krijgt nog vaak bezoek van de meer op conventie gestemde schouwburgen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK