Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


189 document(en) met "complexiteit" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • David Mamet à la KVS
Het komt rechtstreeks voort uit een fundamenteel tekort aan inzicht in wat acteren is. Een auteur die enige complexiteit en subtiliteit vereist (iets waar Mamet op rekent omdat hij met zo een begaafde

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
De complexiteit van de set legt dan de pietluttige intriges van de personages bloot

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
De complexiteit van de Japanse gevoelswereld en de amoraliteit ervan, oefenen een sterke aantrekkingskracht uit op het Westerse publiek

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Een radicale ingreep en een prompte actualisering zijn, gezien de complexiteit der omstandigheden, zowel onmogelijk als onrealistisch

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Wilson en Fabre op de praatstoel
Als Wilson Medea regisseert of binnenkort King Lear wil aanpakken, dan wil hij die klassieke teksten in al hun complexiteit presenteren zodat er tegelijk verschillende betekenissen en interpretaties...Vandaar wellicht zijn grote bewondering voor een auteur als Heiner Müller, omdat die binnen zijn beel-denrijke teksten die complexiteit maximaal stelt

Nr. 13, April 1986 • Werner Van den Mooter • Werner Van den Mooter
aangewezen om deszel-ves "complexiteit" te vertolken, zoals hij het laatst uitlei op de Internationale Operaconferentie in Parijs

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
Elk antwoord is altijd weer voorlopig en houdt niet lang stand binnen de complexiteit van onze ervaringswereld

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
zijn nu al een natie van optische analfabeten terwijl de artistieke complexiteit van perceptueel-pluriforme theaterprodukten alsmaar toeneemt

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Volgens Copeau omdat de grotere complexiteit van het theater een specialisatie vereiste

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Portia verloot immers zichzelf; liefde en vriendschap zijn ook voor Shakespeare in dit stuk tot koopwaar herleid; maar de complexiteit die dit thema in de schriftuur verwerft, precies omdat het

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Hij onderstreepte vooral de overlevingsdrang en de wil om de menselijke waardigheid te behouden, die de vervolgden in het aanschijn van de dood bezielden, en ook de complexiteit van de situatie waarin

Nr. 17, Maart 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Tweemaal Shakespeare: Othello en Koning Lear
dochters wilde verdelen"). Maar sterker nog dan bij Hamlet, wordt men bij elke Lear-opvoering telkens weer opnieuw getroffen door de kracht en de verwoording van de aangesneden thema's, door de complexiteit

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
De schrijfster heeft bewust deze complexiteit ontwikkeld en komt daarmee terecht bij één van de belangrijkste archetypes zoals de psy-choanalist Carl Gustav Jung die uitgewerkt heeft: de "animus", de

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Maar precies deze warmte, die ontspruit aan complexiteit, ontbreekt de produktie in Gent

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Wegens de Duitse logheid en complexiteit is zijn bijdrage nauwelijks leesbaar - wie bv...Ik had alleen noch de kundigheid noch het doorzicht om het gevecht van dat individu met de complexiteit van de wereld in een dramatische structuur te gieten

Nr. 20, December 1987 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
met eenzijdigheid of eenlijnigheid, maar, integendeel tot de totale èn beheerste complexiteit) en koortsachtig op zoek gaat naar externe en steeds sterker verhevigder, kunstmatiger "manieren" om de

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
3.1) Zoeken naar een gemeenschapstoneel dat de spectaculaire elementen van het volkstoneel en de inhoudelijke en structurele complexiteit van het gecanoniseerde theater verenigt en dat de massa nog kan

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Alleen Jérôme Reehuis (als de manvrouw Mevrouw Thalia) slaagt erin de complexiteit van zijn figuur waar te maken en de smalle koord tussen groteske komedie en allegorie die Claus in zijn tekst

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Wat overblijft is het gevoel van complexiteit, van een onoverkoombare berg van ideëen, meningen en interpretaties

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Op het talige niveau is er een meer duidelijke breuklijn : de complexiteit van de vaak brutale beeldentaal van Heiner Müller contrasteert met de meer soepele, meer concrete Schnitzler-stijl...aan inzicht en houvast, de onmacht van de adolescente stem en het oprechte, gretige verlangen naar helderheid". De wijze waarop Tindemans een rol weet te analyseren is vaak briljant in zijn complexiteit


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK