Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "colleges"Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Al snel na de aanvang van de voorstelling, de drie 'colleges', zoals het programmaboekje stelt, worden die twijfels grotendeels weggenomen...De slotconclusie van de colleges was bepaald deprimerend, iets in de aard van "er is niets waar je over kan praten op een zinnige manier, dus...". Maar als theaterstuk was deze Wittgenstein vooral een

Nr. 26, Juni 1989 • Herman De Dyn • Theater over filosofie
De tekst sluit zeer nauw aan bij aantekeningen van twee toehoorders bij colleges van Wittgenstein gegeven in 1938 te Cambridge...Ik was op voorhand vertrouwd met de colleges van Wittgenstein die aan de basis liggen van de tekst van Peter Verburgt...zijn colleges gaf voor een kleine groep geïnteresseerden in zijn sobere kamer in Trinity College, Cambridge

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven • GOD OF DE LEDEPOP
Het uitgangspunt voor al deze associaties die Peter Verburgt in Wittgenstein ïncorporated uitwerkte, waren de aantekeningen gemaakt door twee toehoorders tijdens colleges die Wittgenstein aan de...De passie van het observeren, het verlangen heel precies te vertellen hoe het eraan toeging toen Wittgenstein zijn colleges hield

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
Ritsema reconstrueerde enkele bijeenkomsten, feitelijk colleges, in Wittgenstein's studeerkamer

Nr. 61, Januari 1997 • Eric De Kuyper • Rendez-vous manqués met Hans van Manen
Toen hij in Nijmegen zijn colleges kwam geven, zat ik in Amsterdam en had ik het lesgeven opgegeven

Nr. 66, December 1998 • Erwin Jans • De eeuwige oorlog
Ingeborg Bachman, Frankfurter Colleges, Amber, Amsterdam, 1991, p.105 FRANCISKA EEN COPRODUCTIE MET DE BEETHOVEN ACADEMIE tekst FRANK WEDEKIND vertaling MARCEL OTTEN bewerking

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Het theater gedacht
Hoewel het hem bepaald niet aan intelligentie ontbreekt, laat hij er zich meedrijven in het peloton: theater- en filmbezoek primeren op het bijwonen van colleges of het bestuderen van saaie...had). Ondertussen blijft Dort academiejaar na academiejaar zijn colleges voor het iet verzorgen

Nr. 83, Januari 2002 • Loek Zonneveld • Der heimatlose Jude: de eeuwig zwervende, thuisloze...
de jaren vijftig gaf hij voor bomvolle zalen colleges contemporaine geschiedenis die vrij toegankelijk waren

Nr. 89, December 2003 • Erwin Jans • Theater: her-theatraliseren of de-theatraliseren?
Ingeborg Bachmann, Frankfurter Colleges, Amber, Amsterdam, 1991, p.120 5 Friedrich Nietzsche, Oneigentijdse beschouwingen, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1983, p.277 6 Antonin Artaud

Nr. 105, Februari 2007 • Jo Huybrechts, Elke Van Campenhout, David Berge • Potentie in plaats van polyvalentie
fotografie), het Auditorium (colleges, lezingen, congressen), de Expozaal (tentoonstellingen beeldende kunst), de Verbeeckzaal (oefenruimte culturele studies) en de Buitenzaal (openluchttheater). 2002

Nr. 109, December 2007 • Geert Sels • ‘Ik vrees dat ik behoor tot een...
gingen naar de colleges die Ernest Mandel (joods marxistisch econoom, militant en intellectueel, red) aan de vub gaf


Development and design by LETTERWERK