Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


196 document(en) met "brede" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultaten



Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Een Parijs dat een grote puinhoop is, omdat alles wordt weggebroken om de stad het aanzien te geven zoals we 't nu kennen, met z'n brede boulevards en avenue's. De kleine winkeliers moeten verdwijnen

Nr. 1, Januari 1983 • Wim Van Gansbeke • WlM VAN GANSBEKE
sinds 80 dagen - 40 voorstellingen heb gezien, die je met de genrenaam theater zou kunnen aanduiden, waarbij een brede publiekslaag dan ongeveer weet waarover je het hebt

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
De dansers stappen dwars door de ruimte, blijven staan in het midden, verstoppen een dubbele kin of te brede heupen, neus of borsten

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Met brede vleugels zweefde het beeld van de dood me voor ogen, dekte het uitzicht af op de altijd nieuwe wereld...geloof me, zijn wispelturig onbehagen rust op het brede kussen van zijn geluk...Mooie bloemen moeten in de bloembedden hun brede wortels slaan

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Het kleed van Vitellia drukt voortdurend haar overweldigende aanwezigheid uit: brede rokken, avondkledij

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Informatie is het sleutelwoord, en dan in een heel brede zin: van een vel papier tot b.v

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Er bestaat dus wel een brede trend om deze kunstvorm (waarin Belgen altijd hebben uitgeblonken) in andere disciplines aan te wenden

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Deze stelling is uiteraard een wel erg brede open deur

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
die parabels geeft Jo Coppens een bekende brede macro-analyse van de klassenstrijd

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Hij krijgt een brede adem door de omgeving waarin hij geplaatst wordt

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Welnu, mijnheer Van den Water... (hij staat teatraal recht) Die draak zullen wij uit zijn hol halen... (steekt een brede hand uit) Take it easy... Ik kom er wel uit

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Hij maakt een heel brede en smalle speelstrook, en zal de hele avond lang, alle mogelijkheden van deze ongewone schikking uitbuiten

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
Het verdwijnen van de brede maatschappelijke context, die in een marxistische analyse ook bepalend is voor de deelgebieden, maakte dit soort onderwerpen makkelijk recupereerbaar binnen een

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Dat is het seizoen van Molière, Shakespeare-Claus, Schnitzler, Shaw, Tsjechov, Büchner, Claus en De Filip-po; acht stukken, waarvan je er zes klassiek kunt noemen -- met brede historische maatstaven

Nr. 7, Juli 1984 • (advertentie)
Tijdschrift over theater (met een brede T) BOOKS FOR THE 80s BOEKHANDEL EN MODERN ANTIQUARIAAT WIJNGAARDSTRAAT 12 B-2000 ANTWERPEN (03/232.77.42) Kritak

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
de Stedelijke Balletschool geven wij een klassieke opvoeding, met daarboven een zeer brede moderne Graham-techniek, jazzballet, karakterdans, Spaanse dans...: kortom een waaier van bewegingen om een

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Het decor beklemtoont het diepteperspectief: de vloer bestaat uit brede planken die naar de horizon vluchten; tussen hen in zijn er diepe gleuven

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Aan het spelen van een stuk gaat een lang voorbereidingsproces vooraf waarin geprobeerd wordt vanuit een brede culturele, historische en socio-politieke context het stuk beter te situeren en te

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Dat heeft niet alleen het brede veld van het wijfelende postmodernisme geopend, maar het heeft ons ook de complexe achttiende eeuw met andere ogen leren zien

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
Al wat eraan voorafging behoort tot het brede register van de komedie, maar nu staan we plots voor een donker, geladen dramatisch moment


Toon volgende resultaten





Development and design by LETTERWERK