Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


52 document(en) met "bezwaren" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Wanneer men soms bezwaren kan hebben tegen de lichamen van operazangers die elke lijfelijke overtuigingskracht onmogelijk maken, dan ziet men bij Herrmann hoe men dat aspect volledig dramatisch kan

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
De conclusie van de analyse vermeldt twee bezwaren t.o.v

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Tegenover een optimale samenwerking staan veel bezwaren

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
nemen volgens de bezwaren en de middelen van de verdediging, naar uw geweten en uw innige overtuiging, met de onpartijdigheid en de Vastberadenheid die een rechtschapen en vrij mens betamen

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Want tussen droom en daad staan niet zozeer de wetten in de weg, of practische bezwaren, maar stroomt vooral dat kille, verraderlijke en al te zwarte water, dat ge zelfs nu nog -- zoveel jaren later

Nr. 10, April 1985 • Klaas Tindemans • Herman Gilis' problemen met 'la séduction chronique'
manifeste dramaturgische bezwaren toch op te voeren

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
De opvoering is dus, ondanks mijn bezwaren tegen bepaalde aspecten van de concrete uitwerking, een gebeurtenis van historisch belang

Nr. 11, Juni 1985 • Freddy Coppens • DOSSIER OPLEIDING
Niettegenstaande deze bezwaren zal ik me door dit systeem niet laten ontmoedigen

Nr. 12, Januari 1985 • Pol Arias, Jef De Roeck, Klaas Tindemans,... • SEIZOEN 1984-1985
Eindelijk arriveerde Jan Fabres Theaterlijke Dwaasheden in Vlaanderen, en ik kwam sterk onder de indruk van de consequente uitwerking en de ritualistische kracht, die de morele bezwaren het zwijgen

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
De NTG-raad van beheer maakte herhaaldelijk financiële (te hoge regisseursgage van Walter Tillemans) en morele bezwaren (naaktscènes of abortusproblematiek bleken hardnekkige taboes) bij het beleid

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Indien wij zouden stellen: 'het feit dat we in het zuiden zitten, is onze bijdrage tot de spreiding,' dan denk ik dat WVC daar geen fundamentele bezwaren tegen zou hebben

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
De tijdgenootrecensent levert echter het overtuigende bewijs dat vele praktische bezwaren ook hier de droom scheidden van de daad

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Mijn voornaamste bezwaren, de reden ook waarom de produktie m.i...De bezwaren die ik gaandeweg had zitten formuleren, worden op een mum van tijd verdrongen

Nr. 16, Januari 1987 • (advertentie)
Om praktische bezwaren en wetten uit de weg te ruimen

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Daarom zullen we in het eindrapport ook de minderheidsrapporten opnemen, waar die juryleden hun meningen en bezwaren naar buiten kunnen brengen...Men kan hoogstens bezwaren hebben tegen het onsystematische karakter van het onderzoek en de niet altijd gemotiveerde keuze van het materiaal, maar de gebruikte instrumenten zijn nu eenmaal die van de

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Zo ziet men dat goede muziek ideologische en menselijke bezwaren aan de kant kan doen schuiven...Dan zijn al onze bezwaren natuurlijk meteen van de baan

Nr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
bezwaren die het oproept, voortvloeien uit het feit dat men in de meeste gevallen niet het stuk speelt, maar eerder een serie sketches over de gierigheid

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Merkwaardig is dat alle zangers, ondanks hun persoonlijke bezwaren, zich op het toneel ten volle hebben ingezet om Gosch' visie tot haar recht te laten komen

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Ik wil me ook niet als een kenner opwerpen, maar zelfs een gemiddeld publiek kon met zijn klompen aanvoelen dat er -- ondanks de bezwaren -- meer redenen waren om Face ä Face te hernemen dan om Roxane

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
De lunchvoorstellingen hebben het welverdiende succes van een intelligent uitgebalanceerd aanbod voor de pendelaar; een reeks avondvoorstellingen is totnogtoe op praktische bezwaren, maar ook op de


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK