Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


555 document(en) met "betekenis" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Alsmaar versneld, verandert dat gebaar van betekenis : verachting, kleinering...Merkwaardig in dit verband is dat AKT in zijn analyse Roland Barthes citeert: 'Een tekst interpreteren is niet er een min of meer gefundeerde, min of meer vrije betekenis aan toekennen, het is veeleer...De aanslag op Lahaut heeft voor jonge mensen dezelfde betekenis als de moord op Aldo Moro, of de bomaanslag in Bologna: blind en zinloos geweld, maar ideologisch niet meer relevant

Nr. 1, Januari 1983 • Wim Van Gansbeke • WlM VAN GANSBEKE
VRIJDAG 19 Oneigenlijk gebruik van een term is een term gebruiken in een andere betekenis dan die hem eigen is. In het traditioneel-burgerlijke theater - waar de emoties , in aluminiumfolie

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Marijnen zet enkele keren een Elizabethaanse "inner stage" op de Italiaanse scène neer en geeft ze een gepaste betekenis: het valse perspectief van Shylocks huis suggereert zijn verkrampte

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Zoiets kan je niet overbrengen als voyeuristisch uit de coulissen praten, dat aan de betekenis van deze slechts schijnbare uiterlijkheden afbreuk zou doen

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Zijn zwakte wordt beklemtoond, tegen het gewicht van Vitellia (in letterlijke en figuurlijke betekenis) kan hij niet optornen...De betekenis van een doorgesneden watermeloen Men kan over de opvoering van La Clemenza niet spreken zonder de aandacht te vestigen op de rol der objecten...Zo kan men de verloren objecten een functie geven in verschillende ketens van betekenis: ze functioneren in het paar echt/onecht; tijd van de Bühne/tijd van het verhaal; netheid/bezoedeling

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Voor mij heeft de ijzeren weg, zoals de spoorweg vroeger genoemd werd, een heel speciale betekenis, komend uit Aalst waar heel veel mensen naar Brussel of Gent gingen werken

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Vanaf dat moment krijgt ook het begrip "kwaliteit" een kwalijke betekenis, omdat het label gehanteerd dreigt te worden voor alles en om het even wat vanuit de zijlijn komt en dus in letterlijke...Welke betekenis heeft een dergelijke voorstelling dan nog

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Deze auteurs werden bedacht met de naam 'postmodernen'. Hierin schuilt heel duidelijk de betekenis dat er iets definitief over is. Het is filosofisch gezien de wereld van een koesterend humanisme; het...De vorm zelf leidde tot een verlies aan menselijkheid ; betekenis werd niet nagestreefd...Het spektakel van Kalldewey gaat dus een dialoog aan met vroegere produkties, en put daaruit een deel van zijn subversieve betekenis

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Maar de dood is zonder betekenis, en aan de galg zal ik weten dat mijn handlangers de zwarten van alle rassen zijn, wier aantal groeit met elke minuut die jij doorbrengt aan je slavenhouderstrog

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
De vertaling die Arca gebruikt, voldoet niet helemaal: ze volgt de uiterlijke betekenis, maar verzwakt af en toe de innerlijke gespletenheid

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Dit alles bleef vrij formeel, toegespitst op hoe de woorden binnen het grammaticale systeem functioneren, los van hun betekenis...Aan de hand van de exemplarische strijd die voogd en pupil met elkaar uitvechten wordt de functie (niet de betekenis) van macht duidelijk gemaakt

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Er werd geen aanleiding gegeven om achter de personages iets meer te zoeken dan hun karikaturale betekenis...Maar nergens komt naar voren welke de betekenis van beide alternatieven is, de besluiteloosheid an sich wordt tot thema gemaakt...Een cliché kan dienen om een karakter of handeling tot zijn essentie te herleiden en zo een diepere betekenis te openbaren

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Zoals in de volgende scène, waar structureel hetzelfde gebeurt (naast elkaar geplaatste monologen), maar dit zal in het verdere verloop van de voorstelling meer betekenis krijgen, zowel narratief als...Decorte is evenmin geïnteresseerd in Tasso's kwellingen, en haalt dus de literaire betekenis uit de tekst, met als gevolg dat Tasso's gewelddadige reactie (hij grijpt een zwaard) in eerste instantie...Theatraal is deze monoloog uiterst sterk, omdat tekst en handeling hier, meer dan in de rest van de voorstelling, consequent autonoom een betekenis produceren die in hun tegenstrijdigheid veel

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
ook de foto op het kaft) het culturele poten-tieel én de nerveuze chaos van New York van doorslaggevende betekenis blijken te zijn...De culturele betekenis van het Théâtre 140 moet je er zelf uit distilleren en deze is niet gering: met veIe groepen maakte België voor het eerst kennis dank zij het werk van Dekmine...over de betekenis van Théâtre 140 of waarin de geciteerde namen en voornamen van uitgebreide voetnoten worden voorzien

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
spel, maar de omvattende betekenis ontbreekt

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Theater (dat uiteraard meer dan één enkele definitie duldt) in gestructureerde betekenis

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Lichaamsbewegingen zijn nooit eenduidig ; het visuele kan geapprecieerd worden los van zijn functie in de performance om zijn esthetische en conceptuele betekenis

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Die bizarre, decadente afrekening van Grotowski met de Christusmythe in Apocalypsis cum Figuris ontspruit aan de waarde van het christelijk geloof in een land als Polen, een betekenis die sterk

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Wat dus muzikaal verdwijnt, wordt hier visueel in de kijker gezet en een extra-betekenis gegeven, een betekenis die trouwens terugslaat op de keuze van Janacek, want hij koos de viola d'amore niet...Toch heeft het verschijnen van Documenta zijn betekenis in de mogelijke opbouw van een theaterwetenschap in Vlaanderen...Van Japan, de Filippijnen en India tot Brazilië en Chili, van Zweden tot Zuid-Afrika heet dat allemaal 'theater', hoe uiteenlopend de sociale functie, de politieke betekenis, de culturele context van

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Liz LeCompte: Dat nog steeds vastzitten aan...
Ik weet niet wat de betekenis van dat huisje was...Dat samenbrengen doe ik muzikaal, intuïtief en niet met de betekenis als leidraad...Die betekenis blijft in mij aanwezig als een soort sub-tekst, die ik echter nooit aan de oppervlakte laat komen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK