Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


50 document(en) met "begeerte" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Het is een verhaal dat toont hoe moeilijk het is harmonisch te leven als de heftigste gevoelens van wraak en begeerte onze handelingen beheersen

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Honderden' mannen komen van hier op haar toegekropen: een pakkend beeld van de blinde begeerte, dat evengoed archetypisch als biologisch (spermatozoa op weg naar de eicel) kan geïnterpreteerd worden

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
een schaamdeel dat misschien al schokte van begeerte naar hem keek met kwijnende ogen, naar hem, Debuisson, die zijn ogen met zijn vuisten in hun holten duwde, uit vrees voor zijn honger naar de schande

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Tramlijn Begeerte, Vrij Nederland, 28 mei 1983, p. 7-8. (2) Liz LeCompte in The Drama Review, Vol

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Tramlijn Begeerte, Vrij Nederland, 28 mei 1983, p. 7-8. (2) Liz LeCompte in The Drama Review, Vol

Nr. 4, September 1983 • Inhoudstafel
Wat we Amerikaanse cultuur noemen is niets anders dan de cultuur van de geïndustrialiseerde wereld" (We citeren op gezag van Etheï Portnoy, De Brandende Kwestie, Tramlijn Begeerte', Vrij Nederland, 28

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
God, het land van begeerte heeft me gewenkt... Mij barst het verlangen de ziel nu uit en dreunt als 'n Paaschklok...Och, menschen zijn mager in hun vertrouwen en dik van begeerte, maar gij alleen, lieve Vrouwke, kunt bidden, als wij 't niet kunnen, met woorden die gloeien gelijk een monstrans vóór de voeten van...geen begeerte, geen vloed, geen ebbe

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Halewijn is niet een doorsnee-Blauwbaard maar een mens in voortdurende strijd met eigen begeerte en zondigheid, een levenslang symbool van de combinatie van Goed en Kwaad

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
En hij schiet met het scherp van ontelbare wetsartikels de pijpen stuk, die jullie hebben opgehangen in het kraam van je verdoken begeerte

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
Ligt dat aan een ander kijkgedrag of aan een andere vorm van theatermaken ? "Bij de creatie van Tramlijn Begeerte werd hetzelfde gezegd, terwijl het nu niet neurotisch, eerder sentimenteel

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Met al mijn lijden voelde ik de volle zaligheid van zijn lichaam, volgens de menselijke begeerte van mijn hart

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Hij komt goed uit de voorstelling: geeft grafisch gestalte aan de sexuele begeerte van zijn personage, durft woorden in te slikken en weet van luisteren een boeiende activiteit te maken

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter • Demonen in Gent en Bochum
zijn zoektocht naar de juiste taal en krachtige beelden om de demonische schemerzone tussen begeerte en afstoting gestalte te geven, neemt Norén zijn toevlucht tot vage of anders irritant doorzichtige

Nr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
Zij Door hemel en aarde, door spraak en slijm, door afwezigheid en gewoonte, door paradox en ambiguïteit, door attentie en intentie, door begeerte en...Hij bis zo fataal... en foudroyant... onze hormonale systemen laaien op... dwingen ons... de drift... verplicht ons... de begeerte... manipuleert ons... Hij...Hij bis Nu ik weet wat liefde is, wat tederheid is, wat drift is, wat begeerte is, haat ik alles wat met eenzaamheid, zuiverheid te maken heeft... Ik zal mijn leven haten

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Want uiteindelijk is geen van hen volledig bestand tegen de zoete zondige begeerte...Zo zijn er de begeerte, de twijfel, de katholieke misvormingen, de haat, de pijn, maar ook de liefde

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Je merkte ook dat de begeerte van de Nederlandse critici binnen de jury om die Vlaamse voorstellingen voor te dragen misschien nog groter was dan bij de Vlaamse juryleden

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Hildegard De Vuyst • Jan Fabre werkt aan een operatrilogie
Toen ik jonger was had ik er in principe geen interesse voor, maar was ik er toch geweldig door gefascineerd, gefascineerd door een soort begeerte of genot, een bezetenheid als ze vertelde

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Welk elan van begeerte om dit verbijsterend zoete moment bij ons te houden en te koesteren, ontstaat er niet in de toeschouwer, terwijl de wereld van het theater en de droom onverbiddelijk afscheid

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Het stuk geeft een universeel beeld van de tragische onverzoenbaarheid tussen dwang en vrijheid, tussen orde en begeerte

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Niet jouw begeerte, maar mijn wil telt


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK