Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


565 document(en) met "beelden" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Hij weerstaat de verleiding om zijn werkzaamheid te objectiveren in cliché-beelden die met een 'kunstenaar' kunnen geassocieerd worden zolang aan die term een rol met een voorafbepaald...De kunstenaar produceert beelden, speelt een rol

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Ik heb vaak het been stijf gehouden, want had ik bij bepaalde beelden toegegeven, was er uiteindelijk niets gebeurd...Ik droom er al jaren van Bachs Mattheuspassie scenisch uit te beelden

Nr. 3, Juni 1983 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
de produkties die de auteur heeft bijgewoond worden chronologisch gevolgd, soms uitvoerig beschreven of gesynthetiseerd tot de relevantste beelden en thema's, met veel aandacht voor de gebruikte

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Ik herinner me niet meer alle beelden

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Ik herinner me niet meer alle beelden...de produkties die de auteur heeft bijgewoond worden chronologisch gevolgd, soms uitvoerig beschreven of gesynthetiseerd tot de relevantste beelden en thema's, met veel aandacht voor de gebruikte

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Die wordt het duidelijkst bij de laatste beelden van de lange avond: elk personage versteent na zijn monoloog en wordt met een laken bedekt...de voorstelling: l. het al te letterlijk gebruik van beelden: té directe signalen die geen meerwaarde aan de dramatische tekst toevoegen en 2. het feit dat het beeldmateriaal Müllers complexiteit...beelden en het toneelbeeld, met een laag plafond en sterk wit licht, bracht eenheid in het spektakel

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Van algemeen politieke beelden over hét onderwijs en dé maatschappij groeide het naar specifieke eisenprogramma's. Maar nogmaals vergeet nooit dat Proloog altijd publiek heeft gehad

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
het decor) over het verhaal, het direct visuele en allesbehalve contemplatieve van het gebeurtenisverloop, de snelheid waarmee beelden elkaar opvolgen, het dubieuze (happy??) einde, de manier waarop

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
het decor) over het verhaal, het direct visuele en allesbehalve contemplatieve van het gebeurtenisverloop, de snelheid waarmee beelden elkaar opvolgen, het dubieuze (happy??) einde, de manier waarop

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Theaterarbeid (het schikken van beelden tot spektakel waarin de toeschouwers, een groep van tijdgenoten, zichzelf als groep kunnen ontmoeten en erachter komen dat de opvoering met hun eigen gedragszin

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Van de Velde ageert hier vanuit een centrum van maatschappelijk onbehagen en zijn beelden blijven symbolen die een aan te klagen situatie opvangen in overtrokken, bewust en opzettelijk overtrokken...De functie van het woord wordt daarmee wezenlijk gewijzigd; het gaat niet langer om het produceren van spanningsrelaties maar van vrijblijvende beelden, die om hun autonome expressiviteit worden

Nr. 4, September 1983 • Luk Van den Dries • Heiner Müller Den Haag Avignon
Weliswaar doen de acteurs hun best er getormenteerd uit te zien, maar de gekozen lectuur is té smal om zo'n complexe tekst op uit te bouwen, én niet bijster origineel in aangeboden beelden

Nr. 4, September 1983 • Dirkje Houtman • Globe op zoek naar liefde en geluk
Beelden waren veelal het resultaat van associaties die hij bijvoorbeeld kreeg bij het horen van muziek...Zijn struikelblok was vooral het onvermogen bij die beelden een adequate speelstijl te ontwikkelen...Alsof het hem niet lukte de acteurs materiaal aan te reiken op basis waarvan zij een stijlbewuste of juist contrasterende invulling van die beelden konden ontwikkelen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
de plaats daarvan zijn er de beelden, de illusies waar men zich aan optrekt: stijldansen als discipline voor het lichaam en vorm van seksualiteit ; en natuurlijk is er televisie: "U kijkt naar uw...De bestelde doodskisten komen aan en, zeer onverwacht, arriveert ook de koningin... Dit warrige verhaal wordt door S. Benmussa in soms zeer geslaagde theatrale beelden vertaald en in een...Het gevolg is dat de gegevens 'aarzeling' en onwennigheid' een grote, rijke variëteit aan beelden en bewegingen opleveren

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck, Eric Vanhaeren • KLAPSTUK 83
Desondanks blijven een aantal beelden lang bij door hun archetypische kracht...Binnen deze structuren drukken de dansers zich niet uit via voorgevormde beelden, maar via hun lichaam, de keuze en uitvoering van bewegingen

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
De innigste kontakten heb je vaak in woordeloze dromen... Ik bedoel... dat moment, een briefje, een glimlach... die spanning... als ik dat in beelden kon vastleggen, zou ik een groot dichter kunnen...Jeronimus Hoe bedoelt u? Gloster U suggereert -- in verrassende beelden -- dat u ooit wel eens betrokken zou kunnen zijn in drugsmokkel, en verder insinueert u een ontoelaatbare

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Beelden zijn dan ook schaars: de zwarte figuren gedragen zich meer als buitenissige attributen dan als medespelers

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Ik heb het publiek in een zeer onaantrekkelijke omgeving gezet maar ik hoop dat men via de taal zeer mooie beelden gezien heeft

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Het bestond uit een reeks fascinerende bewegende beelden, die koppig naast elkaar bleven staan...Men heeft deze beelden niet bekeken maar 'gecontempleerd'. Daar schuilt de kracht van Wilson, daar ook zijn magie...Mijn beelden zijn geen illustraties van zijn teksten

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Brutale beelden Bond is in 1934 in Holloway, Noord-Londen geboren uit een arbeidersgezin...De tekst moet de acteurs beschermen tegen overdreven emoties of 'method ac-ting'. Daartegenover staan enkele extreme beelden en handelingen - Sho-go's in stukken gesneden lijk in Nar- Zomer...Uiteraard keren in de tweede reeks heel wat vroegere thema's terug (zoals gevangenschap, krankzinnigheid en de dood-in-het-leven) alsook het gebruik van schokkende beelden


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK