Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "artauds"Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Flowers bevatte een agressieve verdediging van een naar het publiek toe ook op zeer agressieve wijze uitgespeelde homoseksualiteit (helemaal in de trant van Artauds dubbele 'cruauté'). Maar in Salome

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Een tweede onderzoeksveld -- Artauds boutade "Le théâtre est oriental" indachtig -- waren de oosterse theatervormen: stembehandeling, omgang met ruimte en plateau, beeldvorming en beweeglijkheid

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries • De Opdracht theatrale kaalslag
Brechts visie op de veranderbaarheid van mens en wereld en de toonbaarheid daarvan op theater, en Artauds nadruk op het theater als purgeermiddel van archetypische oerdriften, verlenen Müllers werk

Nr. 52, Januari 1995 • Eva van Schaik • De opmars van de danser
De boa constrictor verzwolg de meest extreme vormen van fysiek geweld of uitputting op het toneel: Artauds theater van de wreedheid, Julian Beck's Living Theatre, het Tanztheater Wuppertal van Pina

Nr. 54, Februari 1996 • Luk Van den Dries • In memoriam
Brechts visie op de veranderbaarheid van mens en wereld en de toonbaarheid daarvan op de scène, en Artauds nadruk op het theater als purgeermiddel van archetypische oerdriften, verlenen Müllers werk

Nr. 59, Maart 1997 • Kurt Vanhoutte • Wat doe je na de begrafenis?
Artauds ideeën vonden onder meer weerklank in de performancekunst van de politieke jaren zestig en zeventig

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Om het energetische theater te illustreren verwijst Lehmann naar Antonin Artauds indrukwekkende beeld van de acteur als een veroordeelde die vanop de brandstapel nog tekens maakt

Nr. 75, Maart 2001 • Pieter De Buysser • Een kleine doortocht buiten verdenking
geslagen, Petersburg ‘17, het verliefde meisje dat de ogen sluit en de adem inhoudt terwijl de lijst wordt voorgelezen, Artauds rede voor de wereldhandelorganisatie in Seattle ‘99, de Amerikaanse soldaat die

Nr. 83, Januari 2002 • Erwin Jans • De intieme band tussen oorlog en media
Libanese theatermakers Rabih Mroué en Elias Khoury (gezien tijdens het KunstenFESTIVALdesArts); en Foraii End to the Judgment of God (n aar Antonin Artauds hoorspel Ponr en finir avec le jugement de Dien...Van de drie theaterproducties zijn er op zijn minst twee gebaseerd op teksten die bij hun verschijnen een taboe doorbraken: de uitzending van Antonin Artauds hoorspel Ponr en finir civee le jugement...Peter Sellars regisseert Artauds hoorspel als de persconferentie van een Amerikaanse generaal

Nr. 86, April 2003 • Erwin Jans • De catastrofe als politiek gebaar
Artauds hiëroglief en Brechts gestus waren beide revolutionaire gebaren, doortrokken van het verlangen naar een ommekeer, naar de ontmaskering van een leugen, naar het zichtbaar maken van wat...Artauds hiëroglief is voor Lyotard opnieuw een grammatica en een syntaxis die het morbide-libidineuze lichaam het zwijgen oplegt

Nr. 94, December 2004 • Tom Janssens • Not so damned human(istic): Muziektheater volgens vier...
Een auditief totaalspektakel dus, waarin de moegestreden klankenwereld van Artauds shattered world het helemaal over lijkt te nemen van de bühne

Nr. 108, September 2007 • Daniëlle de Regt • Toen was geluid nog heel gewoon
Synesthetische synths Artauds eerste uiteenzetting over het gebruik van geluid in een theatrale context dateert uit 1925, toen hij Le Jet de sang publiceerde...Messiaen verzette zich hevig tegen Artauds idee om niet-muzikale sonoriteiten te isoleren, maar Artaud volhardde in zijn mening...Gerald D’Houville, Le Petit Parisien, 12 mei 1935 Artauds verdienste met betrekking tot de evolutie van geluid in theatrale context bestaat erin dat Les Cenci één van de eerste (zoniet de

Nr. 113, September 2008 • Thomas Crombez • Ik ben het die Artaud zal spelen
krijgen dan een lijst met bovenaan Voyage au pays des Tarahumaras, het verslag van Artauds reis naar Mexico, waar hij de Tarahumara-indianen opzocht om deel te nemen aan een ritueel met de...Van alle acteurs die we frequenteerden leek hij ons de meest “aangetaste”.’ 5 Onder de hoede van Artauds eerste behandelende arts, dokter Toulouse, hadden literatuur en kunst een uitweg...De gestolen persoonlijkheid De intensiteit van Artauds lijden en zijn psychische troebelen was minstens voor de helft aan een bewuste theatrale verdieping ervan te wijten


Development and design by LETTERWERK