Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "afgeschreven"Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Ik beloof je tegelijk, binnen korte tijd ontvang je je gedicht afgeschreven

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
bezitten, terecht, zij het soms wat ongenuanceerd, afgeschreven voorbeeld: De Witte Kraai in Romeo en Juliette en Van een geestrijk ridder - in eerstgenoemd geval met meer recht afgeschreven dan in het tweede

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Men heeft botweg geweigerd om dit inadequate gebouw te verbouwen, een nood-schouwburg die al twintig jaar afgeschreven is. Nu zitten we in een klimaat waar alleen nog over inleveren wordt gesproken

Nr. 7, Juli 1984 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Verwanten twijfels uiten, worden zij afgeschreven

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Nieuwe Stadsschouwburg Het oorspronkelijke 'Schouwburglokaal voor het Nederduits Tooneel' van de Kipdorpbrug, werd volledig afgeschreven en in 1960 gesloopt

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Les Petits Pas komt Deschamps met die "afgeschreven" zangers, geplaatst in een daarvoor ideaal "afgeschreven", vervallen aandoend decor (de produktie werd trouwens gecreëerd in de Bouffes du Nord, ook...al een "afgeschreven" schouwburg in Parijs), tot een verbluffend resultaat, wars van elke vorm van commerciàle sensatiezucht

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Na een tijdje is dat afgeschreven en vind je het boeiender om het schrijven zelf als instrument te gebruiken en niet zozeer om dingen te signaleren," Als een echte leerjongen ging René

Nr. 29, Maart 1990 • Rudi Van Vlaenderen • Vaclav Havel
neerleggen en naar het geweer grijpen, omdat op dat ogenblik het geweer belangrijker is. Wordt Havel nu in 1990 door zijn landgenoten afgeschreven ? Is zijn rol uitgespeeld ? Zullen ook daar post-mo-dernisten

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
functie van de kunst steeds meer plaats ruimt voor een recreatieve, blijkt het systeem van Wagner nog niet afgeschreven te zijn, getuige de recent op de markt verschenen Floating Bar

Nr. 58, December 1996 • Jef Aerts • Het toneel, de woede en het sociale...
Het eenvoudigweg tonen van een homp realiteit, zonder daarom naar de realistische traditie terug te keren, wordt vaak beter verteerd dan het als betuttelend of ethisch afgeschreven toneel dat zich

Nr. 67, Maart 1999 • Jan Goossens • Nieuw leven voor eeuwenoude vormen
Niet zomaar een voorstelling trouwens, maar baanbrekend werk binnen het genre dat door Brook 40 jaar geleden al werd afgeschreven

Nr. 69, Januari 1999 • Guy Cools, Rudi Laermans • Talking 'bout my generation
Hoe lang hebben zij recht op ondersteuning alvorens definitief door te breken of definitief te worden afgeschreven

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
En toch moet je tegelijk steeds zoeken naar een manier om niet afgeschreven te worden wanneer er iets misgaat

Nr. 83, Januari 2002 • Loek Zonneveld • Der heimatlose Jude: de eeuwig zwervende, thuisloze...
De twee toneelschrijvers die dit 'verdriet van Duitsland' het scherpst van zich hebben afgeschreven, zijn geen Duitsers: Thomas Bernhard was een Oostenrijkse Nederlander, George Tabori is een

Nr. 87, Juni 2003 • Tuur Devens • De Queeste: Een zoektocht naar maatschappelijk geëngageerd...
Volgens von Mayenburg'zijn de grote ideologieën allang afgeschreven

Nr. 96, April 2005 • Thomas Pynchon • Is het OK om een Luddiet te...
Door vast te houden aan wat strijdig is met de feiten slagen deze genres er niet in Ernstig genoeg te zijn, en dus worden ze in de boekhouding als krottenwijk afgeschreven, in het vakje 'escapistisch

Nr. 114, December 2008 • Daniëlle de Regt • Flessenpost uit het dolhuis
Deze vrouwen zijn niet zozeer afgeschreven lastige portretten, maar verpersoonlijkingen van wat men ‘naakt leven’ noemt


Development and design by LETTERWERK