Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


296 document(en) met "aard+van+Het" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Wim Van Gansbeke • WlM VAN GANSBEKE
Nog ontstellender: ik had er zo'n goeie 50 kunnen zien, waren er niet beperkingen van fysieke, professionele en persoonlijke aard

Nr. 1, Januari 1983 • Pol Arias • KNS Antwerpen: De Storm
De voorstelling roept helaas vragen van een totaal andere aard op

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Een gedeeltelijke verklaring voor dit Shakespeare fenomeen vinden we in de aard van de gespeelde stukken en van hun ensceneringen...Wat dat betreft valt de romantisch-melodramatische aard van de teksten op

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Er zijn kransen van heel verschillende aard...En dan klaagt hij over zijn droeve geest, zijn vurig bloed, zijn te hevige aard

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Maar precies die consequentie doet vragen van morele en esthetische aard rijzen...Delcampe verkiest een subsidiëringssysteem in de aard van het Vlaamse theaterdecreet, boven de aanzuivering van schulden achteraf, zoals dat bij de Franstaligen gebeurt

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Alvorens een definitief oordeel te vellen is het belangrijk de aard en de kwaliteit van de voorliggende programma's te onderzoeken, evenals oog te hebben voor de ontwikkeling die de verschillende

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Die instrumenten zijn nogal heterogeen van aard, wal natuurlijk te maken heeft met de diversiteit van Müllers produktie zelf

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Haar quasi-sluwheid is van dezelfde aard als die ze toonde tegen Antonio in het vorige bedrijf...Er is een tweede distantiëring, die vooral van semiotische aard is en die het gebrek aan emotieve impact moet invullen, door het nadenken op gang te brengen...De actualisering - volgende stelling - is wel van een andere aard dan de meeste Goethe-interpretaties: Decorte actualiseert of, beter, bewerkt (dit is essentiëler en correcter) geen tekst van Goethe

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De regies zijn niet van aard de intentioneel geëngageerde stukken in een verhelderende artistieke vorm te gieten...Net als bij het Speeltheater bestaat de exclusiviteit van Poëzien in een originele invalshoek, een gat in de markt waarbij de artistieke ambities en verwezenlijkingen niet van aard zijn om van een

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Tekenend voor de voorbije jaren is alleszins de aard, het imago van de diverse Kaai-edities

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Tekenend voor de voorbije jaren is alleszins de aard, het imago van de diverse Kaai-edities

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Nu we het daar toch over hebben wil ik hier wel iets aan vast koppelen, van meer kritische aard

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Maar het is vreselijk dat initiatieven à la Proloog, maar dan van betere aard, geen kans meer krijgen

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Triomfalisme blijft evident; het gaat nochtans minder om aard en intensiteit van zijn geloof dan om de suprematie die het vertegenwoordigt als persoonlijke gestalte van de zijnsfunctie van de mens...Te midden van een toenemende technologisering die de mens steeds sterker tot collectivistische afhankelijkheid drijft, voelt Van de Velde de religieuze bindingen, voor hem één met zijn eigen aard en...die niet van lexicale maar van theatrale aard is. Aangezien geen enkel van Van de Veldes personages zich beweegt in een concrete realiteit maar ze alle deel uitmaken van een symbolencomplex, al dan niet

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
De tijd bepaalt de aard van de ervaring, niet een inhoud

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
En er is ook een ander ritme: de spanning is op dat ogenblik van die aard, dat je je die stilte kunt permitteren

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Het verhaal is nochtans simpel genoeg en niet direct van aard om het heersende vooroordeel over de naïviteit van de middeleeuwers te niet te doen

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
enerlei duurzame aard kan ontstaan

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Hetzel Het regime toont zijn ware aard

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
zie Salome), Veeleer het schandaal van het verlangen zelf, van élk verlangen, gegeven de repressieve aard van haast alle (alle


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK