Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


5 document(en) met "Zomergasten en De Golf"Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Het is niet de taak van het theater de wereld achterna te hollen, maar te vragen naar het doel en de richting, te peilen naar verlies en verdringing, de mechanismen te tonen die leiden tot stilstand...zijn stuk Zomergasten (1911) klaagt hij de vervreemding aan van de intellectuele elite, die haar tijd verdoet aan relationele probleempjes en prutsliteratuur...Hoe kon dat gebeuren, dat zoveel mensen daarin meestapten en medeplichtig werden aan een moordend regime ? Dat is de centrale vraag die in De Golf, door KJT dit seizoen hernomen, gesteld wordt

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Bedenkingen waarvan de samenhang aangevoeld maar niet bewezen is. Luk Van den Dries verbindt de noties revolutie, volk en fascisme aan La Mission/Au Perroquet Vert, Zomergasten en De Golf...De beelden die we in ons droegen omtrent een Westen en een Oosten, omtrent het zwart en het wit van een autoritair communisme en een burgerlijke democratie hebben hun oude betekenis verloren...Een behoefte met implicaties voor de huidige en de toekomstige theaterbouw: de combinatie van een scène met grote mogelijkheden en een zaal waar het publiek als massa nog een intieme relatie met het

Nr. 39, December 1992 • Eddie Vaes • Twintig jaar schotten doorbreken
Daar is OT al twintig jaar mee bezig en daarmee is dit het enige gezelschap in Nederland dat de veranderende cultuur- en subsidiepolitiek van de Nederlandse overheid en Raad voor de Kunst heeft...Na de Aktie Tomaat die de bezem haalde door het Nederlandse bestel kwam een golf van maatschappelijk en politiek geëngageerd theater opzetten met groepen als De Nieuwe Komedie, het Werktheater...Dat is vaak ook de kritiek geweest op de groep, waardoor dit gezelschap lange tijd in de marge en voor een beperkt publiek uit de Nederlandse Randsstad is blijven werken

Nr. 62, December 1997 • Hendrik Tratsaert • De weg van het misverstand
Het was de journalist kennelijk ontgaan dat zij binnen het opzet van dat parallelprogramma een prominente plaats kregen: de regisseur sprak de State of the Union uit en de jongerenjury kreeg in het...Diezelfde open geest werd betracht in het digitaal discussieplatform, de dialoog tussen heden en verleden (de theaterwandelingen in de binnenstad en hommages aan markante theaterfiguren), de kronieken...van de zomergasten en andere keuzes, waarvan ik u de exhaustieve opsomming bespaar, die neerkomen op het creëren van een zo breed mogelijke ontmoetingsplaats van geïnteresseerden, ingewijden en

Nr. 75, Maart 2001 • Loek Zonneveld • De Onttovering
De bezoekers die refereren aan de ‘oude’ tijden in dit legendarische toneelhuis, toen de uit de mottenballen van de negentiende eeuw opgediepte komedies van Courteline en Labiche en de...Toen Peter Stein in 1974 bij de Berlijnse Schaubühne Maxim Gorki’s Zomergasten regisseerde, schreef de Duitse auteur (toen tevens bewerker en dramaturg bij deze productie) Botho Strauss de volgende...Een centrale rol in het realiseren van dit ideaal is (naast nieuwe producten van veelal jonge schrijvers) weggelegd voor de ‘auteurs op de vloer’ (de acteurs en de dansers) en voor de ‘auteurs aan de


Development and design by LETTERWERK