Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "ZIE ER BRAK EEN" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Met een afgrijzen, dat tot in mijn haarwortels grijpt, zie ik de wijzers op mijn uurwerk, waar ik de blik nu niet meer kan van afhouden, met toenemende snelheid rond de wijzerplaat cirkelen, zo dat er...het omdraaien zie ik voor de eerste keer het dorp; leem en stro, door een deuropening een hengmat...En ik hoorde een stem die zei; ZIE ER BRAK EEN HEVIGE AARDBEVING LOS WANT DE ENGEL VAN DE HEER DAALDE AF VAN DE HEMEL KWAM NADER WENTELDE DE STEEN WEG EN GING DAAROP ZITTEN ZIJN AANGEZICHT WAS ALS DE

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
hij in zijn café wat het publiek vond van dat 'je' en 'jou'. Hij sprak dan van: "ne pils voor mij en ne koffie voor jij". Er werd de spot mee gedreven, er was een weerstand...Ik zie nog die grote affiches als er een nieuwe première kwam: je moest ernaar gaan kijken, je moèst gaan...Een perfect repertoire-regisseur dus, een eclecticus, of zijn er toch meer gedifferentieerde affiniteiten

Nr. 13, April 1986 • Willy Thomas, Guy Dermul • FRANS FRANZ
Er moet een reden zijn...Franz Er gaat een adem door 't paleis van bloed en moord...grote koppen: EEN MAN EN EEN VROUW ZIJN ER IN GESLAAGD ELKAAR MET RUST TE LATEN

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Een typische trek, die in Duitsland een veel directere relevantie bezit dan in Vlaanderen, is dat hij een grote belangstelling heeft voor het antieke Griekenland, omdat hij zich er scherp van bewust...Behalve een tentoonstelling en een aantal referaten door een hele reeks buitenlandse specialisten, was er ook een debat georganiseerd over de actualiteit van Fernand Crommelynck...Kijk, er zijn op dit ogenblik drie grote gezelschappen en als je nu in vogelvlucht analyseert wat er gebeurd is, dan stel je vast dat er een heel rare microbe heeft toegeslagen, wat ook weer iets te

Nr. 24, December 1988 • Beath Fäh • DE OCEAANSURFER
Dan komt er een wondermooi zeepaardje uit het water, zingt en vertelt hoe we elkaar ontmoet hebben...Telkens als ik overmoedig word, krijg ik pech, Eerst vervagen de getallen... Hoeveel emmers water blijven er over... Het bord wordt een weide... en ik zie weer dingen... altijd met muziek... Een...De volgende... de volgende... Je ziet er uit als een gans

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Hij vertelt en beeldt uit) (Er speelt een lichte Katzenmusik) Na een dag van hard labeur en bikkesement om ervan te kotsen gaan wij, drukkersgasten, maffen in een vochtig en miserabel hok op de...En knapper dan een vrouw er een kan dromen...Er is een tijd geweest dat ik een masker droeg, en in het oor van jongedames sprookjes wist te fluisteren die hen rode oortjes bezorgden

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Een hele generatie theatermakers brak resoluut met de bestaande hopeloos verouderde structuren en ging een eigen weg, in kleine gezelschappen, in schamele omstandigheden...Het Théâtre Laboratoire Vicinal van Flamand en Baal (Vlamingen vertellen er graag bij dat Brulin en Marijnen er werkten) was de voorloper van een zich snel ontwikkelend lichamelijk theater...Door gebrek aan geld," zegt Quaghebeur, "afwezigheid van coördinatie, en het uitblijven van een grondige verandering van het sociologische substraat, is het kritisch theater er niet in geslaagd een

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Quatsch natuurlijk ! Zie ik er misschien als een kardinaal uit ? Hertog (leest voor uit de papieren die overal kriskras verspreid liggen) Toen Louis XIV (quatorze voor het hele stuk) na de dood van...staat recht, op een toon alsof er niets aan de hand is) Maar eerst nog een hapje eten, hertog, want ik zie ze vliegen...neemt een ei uit zijn zak, plaatst het in een eierdopje, plaatst er een eierkapje over) Een ei dus

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Zou het ook geen vorm van besparing zijn voor de kleinere rollen op mensen van hier een beroep te doen ? "Dat ook, maar er is een veel belangrijkere reden om mensen van bij ons te vragen: het...een alternatieve Carmen, een werk dat het publiek aantrekt, maar met een regisseur die er bijna een nieuwe opera van maakt, zoals Peter Brook gedaan heeft...Nadien blijft er van deze kunsten geen eindprodukt, zoals bij een schilderwerk, dat in een museum kan opgehangen worden

Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Dirk Verstockt • Love Theater
PH : "Er is een kort verhaal van Edgar Allan Poe waarin de personages een geheim graf openen en een vloek vinden : hij die het graf opent, zal al diegenen waar hij van houdt overleven...Maar er zit een soort van eclips in het stuk, er komt een ogenblik dat het stuk weer tot bestaan komt, tot een soort van vertelling...PH : "Wel beschouwd is er meer vreugde in het beluisteren van een mooi begrafenislied dan in het aanhoren van een grap die een grap is. Een grap is veel ellendiger dan een begrafenislied

Nr. 32, December 1990 • Gerardjan Rijnders • Rijnders, Gerardjan
Ach, het klinkt een beetje snuiterig en ik ben zelf heus niet zo'n nat type, maar mijn filosofie is : als er toch kermis komt in je leven, maak er dan maar een boeiende kermis van...RAF Een casco-idee, en dat bestaat uit : je zet vier muren neer, en hier staan ze al en als je wilt dan hang je er een peertje in. VRIEND Er moeten zo snel mogelijk een aantal...VRIEND Er was eens een hoer met een hart van goud en een stem als een carillon en haar klanten gaf ze altijd een pilsje en een reepje chocola en ze mochten de hele nacht blijven en 's ochtends

Nr. 34, Juni 1991 • Alexander Baervoets • Danssolo
Niet iedereen heeft een boodschap aan een " voorstelling in vier bedrijven met hoofdzakelijk groepsbewegingen, een symfonisch ballet in het ritme van..." Er is slechts één geval in dans waarbij de...Men staat daar zo gauw niet bij stil, maar een avondvullende voorstelling door een danser-solist is eigenlijk een apart genre, een curiositeit bijna...Fuller experimenteerde met belichting en met attributen die haar bewegingen konden uitvergroten; Duncan poogde te komen tot een directe expressie van emoties, zonder een omweg te maken langs een

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
En jazeker, een paar dagen later kwam er een bode van het gemeentebestuur met de boodschap, dat de burgemeester zelf - hoor goed wat ik zeg - de burgemeester zelf het een grote eer voor de stad zou...een van de kooien, deze van de chimpansee Alois, was een speciale kleurverlichting aangebracht, zodat het er uitzag als een podium...Daarin verscheen - onder een speciale spot - een bewaker met Alois als een kind aan de hand, en gekleed in een Belgisch revolutionair pak uit de jaren dertig: een blauwe kiel, een muts met een kwast

Nr. 40, Februari 1993 • Johan Reyniers • Tien Cunninghams cadeau voor één Meg Stuart...
De choreografe zeult rond met het hoofd van Carlota Lagido alsof er geen levenloos lichaam aan verbonden is. Lagido probeert zonder succes om te gaan met een op haar lichaam aanwezige hand...Aanvankelijk voltrekt dit gebeuren zich in een ijzeren stilte, later komt er zuchten aan te pas, en nog later wordt muziek toegevoegd...Er wordt een gat geslagen in een aanvankelijk naďeve wereld

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Topcorrespondenten In 1964 was er een grote dramaconferentie in Edinburgh, waar we een reeks interessante ontmoetingen hadden...Wanneer er een stuk van een Engels auteur gespeeld werd in België, voerden we Tynan op als inleider of als presentator: een uiterst goedkope manier om topcorrespondenten te hebben...Er zijn ook 'captaties': volledige registraties van toneelvoorstellingen met drie camera's. De openbare omroep heeft in het verleden een grote voorsprong opgebouwd

Nr. 65, Januari 1998 • Marleen Baeten • Een verlangen naar onsterfelijkheid
kijken en ik zie zo achter mij zo een superschoon meiske staan en ik zag da ze zo naar mij kwam en ze vroeg van: (offscreen) "Sorry, ik heb juist tachtig frank tekort voor mijnen trein, zoude soms...De dood is geen 'belevenis'. 'Wat een belevenis onderscheidt van een gewone ervaring is namelijk, vooreerst, dat ze een waarachtig einde kent in de vorm van een vervulling - en niet een uitdoven...Het herlezen van een dagboek kan echter wel toelaten 'een structuur terug te vinden in het ongeordende materiaal van het leven, een soort "metafysische eenheid" (Pavese) die het leven omvormt tot een

Nr. 71, Maart 2000 • Paul Pourveur • De verfomfaaide ruimte
Uitgerekend op een dag waarop ik dus sterren voor mijn ogen zie dansen, hoor ik op de radio een wetenschapper gedempt verkondigen (ik heb de klank op minimaal gezet) dat, volgens een nieuwe theorie...De beschrijvingen, soms een volzin van één bladzijde lang, geven een zeer nauwgezet, uiterst gedetailleerd, diepgravend verslag van een situatie, net alsof de schrijver alle raderwerken van een...Een antwoordapparaat heb ik niet meer nodig omdat er voice-mail bestaat, een videorecorder evenmin omdat ik nu via internet de films kan downloaden in mijn televisie, die ook als computer fungeert en

Nr. 73, Januari 2000 • Rudi Laermans • Het lichaam als medium
Het is erg verleidelijk om zo'n scène meteen als opmaat te nemen tot een kritisch betoog dat de leugenachtigheid van het live-gebeuren op een podium benadrukt (zo van 'zie je wel dat de videocamera...De vierde wand zou een heuse muur voor de performers zijn, maar een doorzichtig venster voor de toeschouwers wezen (alleen zo kan het effect van 'doen alsof het publiek er niet is' worden beschreven...De luide klankband omwikkelde de voorstelling op een zodanige manier dat er een soort van coconeffect ontstond: je kon gewoonweg niet langer tot het 'podiumgebeuren' doordringen

Nr. 73, Januari 2000 • Sarah Vanagt • EEN ONMOGELIJKE RECONSTRUCTIE VIA EEN BRIEFWISSELING
Die en die gingen dood, ik werd ongeneeslijk ziek, ja, er brak zelfs oorlog uit, ik moest vluchten, ik was alleen, ik had niemand meer...Ik zoek een manier om haar te zeggen: 'Ik kan er niet bij, hoe zou ik er ook bij kunnen...Ze zegt dat ze blij is dat er nu BELG op haar paspoort staat, een vast punt, eindelijk, na zoveel omzwervingen

Nr. 74, December 2000 • Pieter T'Jonck • De kijker, de acteur, het stuk, de...
een voorstelling in een oud operagebouw dan wel in een weide doorgaat, of de toegang heel duur dan wel gratis is, of de voorstelling kadert in een groter geheel zoals een festival of een alleenstaand...consumptieproducten geworden zijn in een amusementseconomie). Op een ogenblik dat er dan theaters gebouwd moeten worden, gaan we nog een stapje verder...Aan het andere uiteinde ervan zie je, tussen een verdwaalde poetsvrouw (of is het een actrice) eerst een, later meerdere mensen heftig tekens uitsturen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK