Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


67 document(en) met "Theater van de Wreedheid" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 43, November 1993 • Eddie Vaes • Roemeense nachtmerrie in full-color
Ondanks de censuurcommissie van Nicolae Ceaucescu, die permanent ingreep in de stukkeuze, in de tekst en in de artistieke leiding — zelfs het 400 jaar oude Titus Andronicus kwam niet voorbij de...De bespeler van die wraakzuchtige marionetten is ongetwijfeld de machiavellistische Aaron de Moor, een voorloper van meer uitgewerkte intriganten zoals Jago in Othello en Edmond in King Lear...München — waar ik de voorstelling zag — werd het net met de doorstoken Aaron na afloop van de voorstelling in de hall bij de uitgang in een plas bloed neergelegd, zodat ook na het applaus het

Nr. 46, Januari 1994 • 
hun natuurlijke expressie in de geïnspireerde ambachtelijkheid van de componist, die laat horen dat hij schreef niet voor de eeuwigheid, maar voor hen die in het theater plaatsnemen...volle het type van de zingende acteur die in staat is van opera theater te maken...Er is een accentverschuiving opgetreden van het zuiver compositorische naar de theatrale functionaliteit van muziek: van de theoretische naar de pragmatische aanpak

Nr. 46, Januari 1994 • Gunther Sergooris • Peter Grimes in de Munt en Billy...
Ter situering van Decker in het operagebeuren hier te lande: in het eerste seizoen 1981-1982 van de Mortier-directie studeerde Willy Decker als assistent van Hans Neugebauer diens regie in van de ook...hun natuurlijke expressie in de geïnspireerde ambachtelijkheid van de componist, die laat horen dat hij schreef niet voor de eeuwigheid, maar voor hen die in het theater plaatsnemen...volle het type van de zingende acteur die in staat is van opera theater te maken

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
zoals het theater van de armoede van de poolse theatermaker Grotowski, zeker ook niet oppervlakkig, eenduidig en goedkoop realistisch zoals de soapseries op TV, het medium dat de vervlakking en niet de...Wat het hedendaagse theater de mens te vertellen heeft is in elk geval niet zo bijster hoopgevend; vandaar de verontrustende opkomst van een nieuw soort politiek theater, de waardenloosheid en...Zijn theater van de opstand en de wreedheid herinnert ons tevens aan archetypische en dionysische driften waar we niet graag aan herinnerd worden

Nr. 49, April 1995 • Herwig De Weerdt • Zoete littekens
werkplaats een Marieke gijzelen om de onbevlekte ontvangenis te herontdekken... Ik heb verteld over de kleur van de jaarringen en de geur van een vers-geopend boek...De derde manier waarop ik mij aan politiek theater bezondigd heb, gold destijds als het neusje van de zalm...Kunst houdt zich bezig met dat wat de mens niet kan controleren: liefde, passie, driften, de kosmos en kometen, schoonheid en wreedheid van de natuur

Nr. 50, Juni 1995 • Bart Meuleman • H. Claus - groothandel sinds 1952
een perfect braakmiddel tegen de hysterische gedachte dat hedendaags theater vooral van een multimediale aanpak moet getuigen). Adaptaties van Conscience en De Coster tot vlotte massaspektakels wekken al...Zoals tijdens de monologen van Edward in De dans van de reiger de taal naar een ander register verschuift, installeren de imaginaire scenes tussen vader en dochter ook een andere manier van spreken...Met Het haar van de hond ('82) tracht Claus nog eens aan te knopen bij de glorie van Vrijdag, maar de gas is er af, de rek is uit de broek; de taal chargeert, het stuk ontspoort

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Reyniers • Tournée générale!
Wellicht is dat één van de redenen waarom het professionele theater, en zeker het sterk internationaal gerichte theater dat in de jaren tachtig opgang maakte, Claus zo scherp afgewezen heeft: te...Toen ensceneerde zij het stuk zoals het ook in 1966 bedoeld was, als een bijdrage tot het 'theater van de wreedheid'. Met Phaedra (1980) wordt die lijn doorgetrokken: doorslaand hard wordt het...Dat verklaart het emancipatorische karakter van de meeste Claus-ensceneringen, en het zal ook wel gedeeltelijk verklaren waarom het theater van de jaren tachtig Claus niet gewild heeft

Nr. 51, Augustus 1995 • Hildegard De Vuyst • Tussen duivelskunstenaar en zwarte activist
Dat maakt dat de voorstelling van De Trust toch heel erg binnen de fictie blijft steken, hoezeer ze het ook over de gruwel van de werkelijkheid wil hebben...SPEELTEATER GENT DE KOPER GIETERY '95 - '96 Theater, dans, muziek, film en plastische kunsten samengebracht in De Kopergietery, huis voor jonge kunst in Gent DE PRODUKTIES VAN...ér TE GAST IN DE KOPERGIETERY: Stella Den Haag - Teneeter - Blauw Vier - Toneelschuur Haarlem - Theater Artemis Internationaal Filmfestival van Vlaanderen, Gent - Huis aan de Amstel - Theater

Nr. 52, Januari 1995 • Eva van Schaik • De opmars van de danser
De boa constrictor verzwolg de meest extreme vormen van fysiek geweld of uitputting op het toneel: Artauds theater van de wreedheid, Julian Beck's Living Theatre, het Tanztheater Wuppertal van Pina...Legitimatie van dans in theater wordt in deze tijden van onbegrensde theater- en distributietechnieken steeds meer bij de onvervangbaarheid, dus de individuele merites der uitvoerenden geplaatst...Was de twintigste eeuw volgens de Frans-Belgische choreograaf Béjart de eeuw van de dans, de eenentwintigste eeuw zou wel eens die van de dansers kunnen zijn

Nr. 54, Februari 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Van nu tot het einde van het...
hebben in de jaren tachtig in het theater spannende momenten meegemaakt; een nieuwe generatie kunstenaars, zowel in het domein van het theater als in dat van de dans, gaf in een agressief-nieuwe taal...theater van elkaar scheidt, over een grote dramaturgie die opnieuw de functie omschrijft van wat het theater in de huidige samenleving kan betekenen...Gebaseerd op de mythe van Leda en de Zwaan vormt de tekst het tweede deel van The Snakesong Trilogy, waarin de zoektocht naar de macht van sex en erotiek centraal staat

Nr. 55, April 1996 • Geert Opsomer • Herhaling, waanzin, discipline
Er wordt van uitgegaan dat Fabre door de grote exposure van herhaling een abtraheringsproces a la Kandinski inzet, dat leidt tot de verkenning van de nulgraad en van de grenzen van de verschillende...lingerie, de niet houdbare symmetrie uit De danssecties, de helden uit De Macht... die de prinsen niet meer kunnen dragen, de uitgeputte lopers in Theater zoals... Tot slot wijst Hrvatin op de omgang met de...Hij plaatst Jan Fabre, het lichaam van de danser/acteur en het theater van deze tijd in de rol van protagonist

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Klaas Tindemans • Wreedheid zonder grond
die alléén tegenwereld is. De ruwe materialen in de scenografie - een dikke stenen vloer, het ijs van de kelken, het staal van het meubilair -en de even elementaire 'sound' van de voorstelling - doffe...thuiskomst heeft de allure van een politiek complot waarin de hoofdfiguur doet wat hij moet doen, het gekrijs van de andere samenzweerders (de 'verstrooide' tekst van Lady Macbeth) lijkt volstrekt overbodig...De vereenzaming van Macbeth is in de eerste plaats het resultaat van Shakespeare's herschrijving van de geschiedenis, die alle smetten van de eerste 'unionistische' koning James I Stuart moest

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Inhoudstafel
Als het centrum leeggelopen is Pieter T'Jonck over het theater en de stad 11 MartiniMartini Eric Min over een initiatief van KunstenFESTIVALdesArts 16 Wie eigent zich...Paul Blondeel over kijken en gezien worden in de straten van Molenbeek 18 Ontevredenheid is wat ons bindt Patrick Allegaert las City of Cultures 21 De vrijheid van de...Vanhoutte en Marleen Baeten over de recente subsidieverdeling 36 Manifest: van saters en eiknimfen Josse De Pauw koos een tekst van Cesare Pavese 38 Graven in de enclave Paul

Nr. 58, December 1996 • (advertentie)
brahms - pianoduo kolacny/chris lomme twee broers aan de piano, één van de grandes dames van het theater aan het woord blauw vier - cyrMO hartverwarmende, romantische komedie...frans verleyen - tf the unlOf) de stand van zaken, aan de vooravond van de 21ste eeuw - theatertour één van de strafste belgische live-groepen aan het theater mark mM...zoek naar hun eerste geluk en een thriller de tijd - daar bet somtijds logisch Ie over wreedheid, verval, verstikkende leegte en rusteloosheid de balie/michel van dousselaere • 8al

Nr. 59, Maart 1997 • Jean Baudrillard • Manifest: De obscene vorm van het antitheater,...
Vanaf de 18de eeuw belast het theater zich met 'realiteit': het toneel verwijdert zich van de machinistische simulatie en van de metafysica van de illusie en komt zo in de ban van het naturalisme...kracht van de wreedheid injecteerde hij in het theater opnieuw iets dat zelfs voorafgaat aan de illusie en het simulacrum, iets van de wilde inwerking van het teken op de realiteit, of van het...Was er gedurende een bepaalde periode nog een dialectisch spel tussen de vorm van het theater en die van het reële, vandaag speelt de pure en lege vorm van het theater met de pure en lege vorm van het

Nr. 59, Maart 1997 • (advertentie)
19 de tijd - daar het somtijds logisch is over wreedheid, verval, verstikkende leegte en rusteloosheid; naar 'en de ezelin zag de engel' van nick cave 20 de balie / michel van dousselaere...licht, helder, mooi theater van antje de boeck 19 walpurgis - feniks 23 drie vingers - engelen melijke cast in de broeierige sfeer van de damestoiletten van een mega-dancing...operabezoek de vlopera antwerpen - mozart, cosi fan tutte een klassieker van mozart in een guy-joosten-kleedje 8 theater zuidpool/tom van bauwel - de schipbreukeling naar "etn groot

Nr. 61, Januari 1997 • Eda Cufer • Over een boom, een varken en steenkool
Niet zomaar omwille van de schoonheid van de beweging, maar ook omwille van de kalmte en de concentratie op het doorbreken van fysieke barrières en de daarmee gepaard gaande verrukking...Net als de lichamelijke activiteit van de houthakkers bij het vellen van de spar, is de lichamelijke activiteit van de dansers gericht op een verwerking, op een transformatie...Over de toeschouwer De pure schoonheid van de vallende spar die ik kan ervaren wanneer ik naar voorstellingen van En-Knap kijk, is het resultaat van de wreedheid die je niet kunt zien en het

Nr. 61, Januari 1997 • Klaas Tindemans • Shakespeare en het pelliculetaboe
Precies de zorgvuldige letterlijkheid van de Shakespeare-tekst in de film is verantwoordelijk voor dit betekenisloze contrast tussen de 'city tragedy' - het drama van de nabijheid -en de geforceerde...Branagh gaat er van uit dat de meerwaarde van film erin bestaat de vermoedens achter de letter van de tekst op te helderen, in het beste geval de auditieve suggestie met een visuele prikkel te...Potter is de soepele en beredeneerde vermenging van vloeiende vertelling - de feuilletonstijl van Shakespeare - met momenten van reflectie, waarin het geluid de betekenis bepaalt, vooral de eenzaamheid van

Nr. 62, December 1997 • Rudi Laermans • De tragédienne en haar meesterwerk
Terwijl de wreedheid van het theater veeleer verband houdt met de genadeloosheid waarmee je jezelf als acteur onderzoekt en dat ook in en doorheen je spel documenteert...Men volstaat met het vermelden van de titel van het stuk, de naam van het gezelschap, en de naam van de regisseur...En vooral verdringen we keer op keer het verschil tussen de kunst van het regisseren en de kunst van het acteren - tussen de kunst van het 'globaliseren' (componeren, ensceneren,!) en de kunst van het

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Claire Swyzen vraagt zich af of de jongeren 'zich soms (willen) afzetten tegen het "elitaire" theater van de nog steeds actieve regisseurs uit de jaren tachtig, mensen als Fabre, Jan Lauwers en Lucas...Ook daar eist de Vlaamse Beweging het opsplitsen van grote delen van de sociale zekerheid en de fiscaliteit in naam van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd...Leest men de andere essays en interviews in het betreffende nummer van Sampel, dan kan men zich niet ontdoen van de indruk dat ze alle in dienst staan van het verbreiden van de opvattingen van Claire


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK