Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


117 document(en) met "Staat of van Bedrijven" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Song van Marguerite Duras, in opdracht van het Gentse Theater Vertikaal (april-mei 1983). Theo Van Rompay ALS IN DE OORLOG auteur: Gie Laenen en Ivo Van Hove, groep : AKT, regie: Ivo Van...Dit laatste staat voor Zonder Leiding Van, en geeft meteen opzet en toon van het werk aan...Zoiets staat natuurlijk erg goed en modieus - alleen valt het te bewenen Het spaarvarken (Publiekstheater) - Foto Leo Van Velzen dat de lieden van het

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Het gedrag van de alleenheerser staat allang niet meer boven elke discussie verheven...Langs alle assen van het gebeuren kan men het spel tussen tegenpolen terugvinden: Titus staat tegenover Vitellia, man tegen vrouw...Ook in de manier van spelen staat men voor een galerij van stijlen: aan het ene extreem is er het realistisch acteren van Annius (Daphne Evange-latos) en aan de andere kant van de scala de

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Tegenover die beweging weg van de tekst, staat een verduidelijkings-drang die probeert de taal in rechte banen te leiden...Het vasthouden aan de oorspronkelijke bedoeling de gelaagdheid van de tekst concreet te maken in een hiërarchisering van de ruimte, veroorzaakt een over en weer geloop en een openen en sluiten van...Er staat wat er staat en men leest wat er staat

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
En Gilis' tekstanalyse staat in functie van de hoofdzakelijk op effecten berekende parodie, die echter theatraal te vaag en te betekenisarm blijft...Goethes poëzie, Goethes thematiek, het gedrag van de personages - ook dat van de acteurs, maar dat kan niet de bedoeling geweest zijn - en een aantal eigentijdse uitingen van valsheid...Mark Steemans, Netty Van Gheel, Carrnen Jonckheere, Bert Van Tichelen, Mark Verstraete, Jappe Claes

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
En - alle hypotheses hangen uiteindelijk samen - de episch-distantiërende spel- en regieopvatting benadrukt de rechtlijnigheid, staat in functie van de dramatische duidelijkheid...Het is de afstand tussen de structuur van Goethes drama ('pièce bien faite') en de structuur van Decortes analyse en ombuiging van die basistekst, een afstand die een spanning wordt, maar van een...De hypothese over het narcisme staat enigszins los van de vorige, in hoofdzaak theatertheoretische, opmerkingen

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
En nog ter attentie van hen die cultuur tegenover economie stellen, en de cultuur willen opofferen, het volgende citaat, van Aurelio Peccei, de voorzitter van de Club van Rome: "Alleen cultuur kan de...Geld van de Staat of van Bedrijven...veel gevallen zou de hoogte van de eigen inkomsten van een groep inderdaad een factor kunnen zijn voor het vaststellen van de subsidies

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Niet toevallig ontstond film als medium op het consolideringsmoment van de Amerikaanse staat...De introductie van Heyermans is een citaat en zo zijn er meer in North Atlantic (Schubert, South Pacific...). Ook het vroegere werk van de Woostergroup krioelt van citaten of vertrekt gewoon van één...Melodrama maar zonder de parodie, zonder de overdrijving van de gebruikte clichés, zonder de ernst ook van de tragedie; weer eens: die gewilde dubbelzinnigheid van Liz LeCompte

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
die niet van lexicale maar van theatrale aard is. Aangezien geen enkel van Van de Veldes personages zich beweegt in een concrete realiteit maar ze alle deel uitmaken van een symbolencomplex, al dan niet...Van de Velde ruimt, zij het niet als de eerste in het drama, op met de klassieke indeling in bedrijven; dat moet gewoon omdat nergens de psychologische logica verantwoordelijk is voor het...Dat blijkt overigens ook uit de vertelmanier van zijn drama's; Van de Velde heeft geen gebonden fabel maar wel een idee waarop een ontwikkelingsachtige incidentenreeks gemonteerd staat

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Men verdwijnt in een tunnel van witte lakens, en voor men het goed weet, staat men op straat: voor groep één is het afgelopen, groep twee krijgt nog een uur theater...Al dansend geraakt men in een staat van ontheffing: "Aan de top wordt sport een vorm van liefde". Hun dansfiguren hebben dan ook meer gemeen met vliegen dan met dansen...Maar bij Van Kerkhove is deze constatatie niet het resultaat van een ontmaskering: reeds van bij het begin is verleiden omgedraaid tot de vulgairste vorm van provoceren: het ondergoed van Julie is dat

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Een meisje staat voor het rode gordijn van de Munt...Ondertussen gaan er ook allerlei panelen en glazen wanden open- en dichtschuiven, en in een hoek van het toneel staat er zelfs plotseling een wrak van een jeep...Tenslotte geloof ik dat het gevoel van ontevredenheid ook wordt teweeggebracht door een foute beoordeling van de kant van Boesmans: hij heeft zich in zijn orkest uitgeleefd (de traditie van Wagner

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Hegenscheidt schreef de eerste twee bedrijven van zijn drama in Verrewinkel, een idyllisch dorpje in het Brabantse heuvelland, waar vele VN&S-vrienden hem en Vermeylen, die daar logeerden, kwamen...De piano op de scène lijkt alleen maar een allusie op de vroeger zo geprezen 'muzikaliteit' van het stuk of een relikwie van het pan-muzikalisme van VN&S. In de ARCA-produktie heeft men de impact van...De zindelijkheid van Saemund fungeert als signaal van zijn klinisch cynisme (uitwringen van een dweil tijdens de sterfscène van Froth), maar neemt ook de vorm van een ziektesymptoom aan

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Voortzetting van Het Raamteater (verkapt tweede plateau van de KNS) en Ensemble (de tijdelijke en snel afgebroken samensmelting van Raamteater en BENT van Jaak Vissenaken) Een respectabele groep...Zonder programmatiesubsidie van stad noch staat is Open Theater langzaam uitgedoofd, op enkele sporadische tekenen van leven (o.a...theater te helpen overwinnen, via het opzetten van een systeem van theaterchecks --gecombineerde tickets -- en het aanknopen van contacten met bedrijven in het Antwerpse; nu ook overlegorgaan tussen

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Het schikken en herschikken van Tsjechovs tekst door de regisseurs vindt hij zo boeiend, dat hij al staat te springen om een volgende enscenering...Ondertussen staat de burgerlijke wereld van Tsjechov verder van ons af dan ooit, maar toch stellen we vast dat hij alle grote theatermakers blijft boeien...Ze wijkt slechts van de traditie af, doordat men alle bedrijven aan elkaar speelt

Nr. 8, September 1984 • Erna Metdepenninghen • Valerie Panov leidt nu de dans
het ontslag van Gouverneur Kinsbergen als voorzitter van de raad van beheer van het KBvV, wijzen wel in die richting...Veel optimisme dus en blijkbaar grenzeloos vertrouwen in Panov wiens naam onmiddellijk onder die van het KBvV op alle drukwerk vermeld staat en wiens portret (van de hand van Hugoké) de folders en...zowel acteurs als zangers in zijn versie van De drie zusters, een "ballet-fantasie in twee bedrijven naar het gelijknamig toneelstuk van Tsjechov" en de choreografie waarmee het KBvV op 21 september

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Marijnen heeft het uit één stuk geschreven toneelspel van Ionesco zelfs ingedeeld in een aantal bedrijven, -- compleet met dicht- en weer openschuivend rood fluwelen gordijn, -- bedrijven die...Het plezier van de toeschouwer In het erg goede boek van Anne Ubersfeld L'école du spectateur staat een mooi citaat over de plaats van het publiek in het theater: "In het proces van de...Van Tuyl (Amsterdam) Bert Verminnen In aflevering 7 van uw tijdschrift staat geschreven: Nachtelijke Bezoekers werd voor het eerst opgevoerd op 14 februari 1975 te Brussel

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Dat Mamet Harold Pinter gelezen heeft, staat buiten kijf; het is ondenkbaar dat hij één der belangrijkste engelstalige toneelschrijvers van de twintigste eeuw niet zou gelezen hebben...de stukken met twee of drie bedrijven krijgen we een doorlopende en vrij volledige tekening van de personages...Mamet vind je --met uitzondering van American Buffalo -- niet het mysterie terug dat meestal in Pinters stukken hangt; daartegenover staat een grotere verbetenheid en openlijker verbale agressie

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Hij stort zich in de armen van Alkmene met al de chaotische kracht die schuilt in de eros; hij is, in de woorden van Hacks, de "bundeling en belichaming van alle menselijke vermogens", in staat tot...Enkele van zijn meest invloedrijke ensceneringen waren: Marieken van Nijmegen, Tijl (A. van de Velde), Lucifer (Vondel), Beeldekens uit het Leven van Sint-Franciscus van Assisië (M. de Ghelderode...Nadrukkelijk centraal staat Lear zelf, in de persoon van de "éminence grise" van het Duits theater Bernhard Minetti, nu ruim tachtig jaar oud

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
Na afloop van de vergadering vroeg een van de heren van het bestuur wat we gingen doen in de diaspora...Een speciale commissie bedacht toen dat het bestaan van een gezelschap principieel eindig zou moeten zijn, stelde een termijn van drie jaar en met ingang van dit jaar is dat dus zo...Al jaren wordt er met directieposten geleurd, maar er zijn geen gemeenschappen meer die dat "grote toneel" willen maken en daardoor is het instandhouden van die bedrijven volstrekte waanzin

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Zij zagen de tussenkomst van de bedrijven hoogstens als een kleine aanvulling bij de overheidsfinanciering, maar waren geen voorstander van een evenwicht in inbreng van indus...Met de ijver van een missionaris wilde Van Mourik de Vlamingen overtuigen van het paradijs dat hen te wachten staat zodra de nieuwe visies ook bij ons vaste voet aan de grond zouden krijgen...Indien de staat, door geen steun meer te bieden, de omheiningen van dit reservaat zou neerhalen, lijkt een afglijden naar een nog veel groter "artistiek deficit" onvermijdelijk

Nr. 14, Juli 1986 • Leo Geerts • Cambodja: Shakespeareaanse clownerie?
Het stuk bestaat uit twee "tragedies in vijf bedrijven", naar Shakespeareaans model, zij het dat de clowneske figuur van Norodom Sihanouk er veeleer een wrange clownerie met cynische en tragische...Het stuk zelf eindigt met de verovering van Cambodia door de Viëtnamezen in 1979, met het einde van het schrikbewind van de Rode Khmer...die altijd wat verbalistisch is, al speelt hier de gestiek een hoofdrol-ten dienste van het hele stuk, dat met de Sihanouk-figuur staat of valt


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK