Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


466 document(en) met "Realiteit" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
De overgang van realiteit naar theater gebeurt niet via de gebruikelijke kanalen (het vervelend 'naturalisme'), de theatervormgeving ondervraagt de realiteit naar de onderliggende motivering door die...realiteit te ontregelen...Wel gaat de toeschouwer meteen verbanden leggen met de buitenwereld: het dramatisch gebeuren is zeer innig verbonden met een realiteit, niet als een afbeelding ervan, wel als een -- hoofdzakelijk

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
Incestueuze theatraliteit en personages die 'handlungsunfähig' zijn, niet bij machte in te grijpen op de realiteit: twee thema's die te herkennen zijn als typisch Globisch

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Jooss, hier bekend met het ballet De groene tafel, koos voor een direct op de realiteit aansluitende balletvorm...Dit is theater zonder gebruiksaanwijzing, zonder voorgegeven structuur en interpretatie, een subjectieve realiteit waar men slechts op subjectieve wijze tegenaan kan

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Op één plateau wordt op die manier de verst doorgedreven stilering verenigd met een stukje realiteit

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Het na-spelen van de realiteit, die, als onder een vergrootglas, zichtbaarder gemaakt werd...Ik kan niet zoveel doen met een analyse van het sociaal engagement van het NTG (Alex Mallems) wanneer men - de realiteit bekijkend - ziet, dat dit engagement - zo het er al geweest is - over zijn...Het bundeltje artikels dat wel kon boeien precies omdat het om een realiteit gaat die op dit moment groeit en bovendien een inplanting in het Gentse heeft (Taptoe, Freek Neyrinck), waren de stukken

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Een nieuwe realiteit

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Zij behoren tot dat grote humanistische avontuur van het realisme: deze poging om de realiteit te grijpen door imitatie...Als we het even bij de literatuur houden, zien we dat in de laatste twintig jaar deze ambitie van de kunstenaar om de realiteit in haar totaliteit te kunnen grijpen, sterk aan kritiek onderhevig

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Deze opvoeding door taal (de aanpassing aan de realiteit) is voor Kaspar uiterst pijnlijk, een foltering die hem tot opgave dwingt van zijn individualiteit

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Zowel de droom als de realiteit krijgen zijn deel

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
kritiserende) realiteit

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Gosch' werkwijze is de enig mogelijke manier om binnen bepaalde omstandigheden levend theater te maken dat een aansluiting vindt met de realiteit en zo opnieuw een functie kan hebben binnen die...Ze zijn een realiteit op zich, namelijk de realiteit van de acteur tussen aanvangsuur en einde van de voorstelling...Elke toeschouwer confronteert het getoonde met zijn eigen realiteit

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Verder dient men rekening te houden met een veranderende realiteit, zowel binnen als buiten de groep...Het zal zaak worden greep te krijgen op onze realiteit om daarvan te vertrekken...een anti-oorlogsstuk'. Men is er duidelijk niet toe gekomen dit basisgegeven te vertalen zodat het betrekking heeft op een hedendaagse realiteit

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Het is waarschijnlijk wel de enig mogelijke manier voor u om iets op de scène te zetten, omdat het uw realiteit is. "Het is ook uw realiteit, maar ik kan het niet verhelpen dat jij het niet

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Via die uitputting wordt geheel achteraan de vierde beweging - zeer mooi en zeer organisch - opnieuw die stem van méér-realiteit, van de gegevens van elke dag geïntroduceerd...Gar Entkräftung" (*). Anderzijds gaat Rosas danst Rosas over de manier waarop die realiteit in kunst kan getoond worden: indirect, verborgen (dus leugenachtig...leven doet en stelt het zich lijnrecht tegenover die andere aanpak van de realiteit in kunst, die pretendeert dat leven in kunst zijn gelijkenis vindt, dat ze ergens kunnen samenvallen

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Het verplicht me de realiteit van de scène te aanvaarden en mijn eigen verwachtingspatronen af te breken...Mieke Verdin verbergt zich niet en houdt zich voldoende ver weg van een 'personage', zodat de tekst als een zelfstandige realiteit op ons afkomt...Ik zie misschien een zee, of duinen, of krijtrotsen, maar vooral een houding, een gevoeligheid, een vormelijk eenvoudige maar inhoudelijk complexe realiteit, die mij vrij laat associëren, maar die mij

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Theatraal heeft Decorte met een minimum aan middelen die fysische realiteit aangeduid: een windmachine, en een merkwaardig lichtinstrument dat heen en weer zwaait (het was al te zien in Maria

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Het verplicht me de realiteit van de scène te aanvaarden en mijn eigen verwachtingspatronen af te breken...Ik zie misschien een zee, of duinen, of krijtrotsen, maar vooral een houding, een gevoeligheid, een vormelijk eenvoudige maar inhoudelijk complexe realiteit, die mij vrij laat associëren, maar die mij...Via die uitputting wordt geheel achteraan de vierde beweging - zeer mooi en zeer organisch - opnieuw die stem van méér-realiteit, van de gegevens van elke dag geïntroduceerd

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Deze contrasterende paren worden dan in de fysische realiteit van de scène uitgetekend...de wensruimte van de opera (of het theater) komt dat publiek even van het andere dromen, maar het weet dat de grijze realiteit buiten de deuren wacht...Maar bij nader toezien blijkt de realiteit meer genuanceerd te zijn

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
En die zijn, dat blijkt uit de ervaring, heel moeilijk op hetzelfde niveau tegelijkertijd aan te pakken als de politieke kanten van de realiteit

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
kunst en de dagelijkse realiteit...Het publiek moet zich bewust worden van de geluiden, de kleuren, de objecten en bewegingen die de dagelijkse realiteit uitmaken


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK