Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Op 13 juni 1975 zette koning Boudewijn zijn handtekening onder het 'Decreet houdende de subsidieregeling voor de Nederlandstalige toneelkunst' Rika De Backer-Van Ocken (CVP) was toen minister van...1954 werden de 'toelagen aan de dramatische kunst/ die voorheen in een unitaire regeling ftfty-fifty over Franstalig en Nederlandstalig toneel in België werden verdeeld, voor het eerst afzonderlijk...Aan de boom van het theaterdecreet wordt nu danig geschud, sinds minister Poma vorig jaar de nieuwe Raad van Advies voor de Toneelkunst installeerde met de opdracht 'het theaterdecreet te herdenken en

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Deze laatste heeft altijd een fijne neus gehad voor bekwame "radiomakers". Gewapend met oprecht gemeende en gemotiveerde goede raad stapte Gie Laenen - zeer bescheiden en discreet maar toch kordaat...De radio als eigen volwaardig medium of kunst, of om allerlei andere functies uit te oefenen, die mogelijkheid is veel kleiner geworden, ja, tv zit daar natuurlijk ook voor een deel tussen, en ook...Het is bovendien schadelijk, cultuurhistorisch gesproken, voor de Nederlandstalige literatuur: deze schrijfvorm, deze kunstvorm, zo moet je het noemen, is eigenlijk de enige die uit de radio

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
68 kwam in verzet tegen een beleid dat vasthield aan theaterstructuren die weinig ruimte lieten voor de ontwikkeling van een kunst die moet kunnen ademen, die nieuwe vormen moet kunnen uitproberen, en...Het belangrijkste, voor Antwerpen toch, aldus Tindemans, was het Fakkeltheater "dat voor het eerst in Vlaanderen programmatisch een maatschappelijke reflex in zijn repertoire wilde brengen en in de...Sinds 1964 maakte Carlos Tindemans deel uit van de Hoge Raad voor Dramatische Kunst

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Raad voor de Kunst Een adviserende raad, goed en wel, maar hoe...Misschien kunnen we enkele ideeën opdoen in Nederland, waar de Raad voor de Kunst (RVK) reeds sinds de jaren '40 adviserend optreedt...Vanuit een eenheid rond de centrale principes kan de georganiseerde theatersector streven naar de oprichting van een Autonome Raad voor het Theater (de ART, dat klinkt alvast beter dan RAT). Die

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Ganshoren is er zelfs een maandelijks aperitiefprogramma, waarin op een aangename wijze promotie wordt gemaakt voor het stads-gebeuren onder het motto 'De Stad In!'. Anderzijds is de stad voor...Aan de andere kant geldt de publicitaire aanwezigheid van de Nederlandstalige theaterscène ook als een efficiënt propaganda-effect voor het niveau van onze cultuur naar de Franstalige en...deze gemiste kans nog goed te maken door de beleidsdragers van de nieuwe configuratie na de verkiezingen voor de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, de installatie van een Vlaamse Gemeenschapscommissie en

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
De organisaties moeten ofwel in het verleden ten minste één produktie gerealiseerd hebben met een minimum aantal voorstellingen (1) voor organisaties voor Nederlandstalige Dramatische Kunst; 5 voor...Deze lijst dient door de Raad voor de Nederlandstalige Dramatische Kunst uitgewerkt en vóór de start van de evaluatieprocedure bekend gemaakt te worden (12). De regeling van...Voor de organisaties voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, Dans en Muziektheater bedraagt dit verplicht te besteden gedeelte 50% van het globale subsudiebedrag; voor de kunstencentra is dit beperkt

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
Organisaties voor Nederlandstalige Dramatische Kunst kunnen op drie wijzen worden gesubsidieerd (11). Voor de realisatie van een projekt kan een eenmalige subsidie verleend worden...De basissubsidies bedragen maximaal 15% van de door de Vlaamse Raad goedgekeurde kredieten voor instellingen voor Nederlandstalige Dramatische Kunst...goedgekeurde kredieten voor instellingen voor Nederlandstalige Dramatische Kunst voorbestemd (17). De gesubsidieerde totaliteit aan lonen kan nooit lager zijn dan 6 miljoen per gesubsidieerde organisatie

Nr. 47, December 1994 • Tuur Devens • 10 jaar Theater Stap
Ook de Raad van Advies voor Nederlandstalige Dramatische Kunst had het er moeilijk mee...De Raad wist er eigenlijk geen raad mee, en adviseerde de minister voor dit weliswaar interessante experiment elders het noodzakelijke geld te halen...Antigone is in eerste instantie theater om theater, met een dramatische spanningsboog, en zo, en pas in een diepere laag staat het symbool voor de gehandicaptenproblematiek

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
De minister van Cultuur laat zich sindsdien adviseren door de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, de Raad voor Dans, de Raad voor Muziektheater en de Raad voor Kunstencentra...Bruno Verbergt: Een andere oplossing voor dit probleem waaraan wij binnen de raad denken, is een veel grotere steun voor de kunstencentra...Johan Van Heddegem: Er is ooit één gemeenschappelijke vergadering geweest tussen de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst en de Raad voor Kunstencentra

Nr. 54, Februari 1996 • Paul Corthouts • Wordt het een warme lente?
Pas daarna legt de raad zijn definitief advies voor aan de Vlaamse regering...vallen over de toelagen voor de organisaties voor Nederlandstalige dramatische kunst, m.a.w...Het decreet zet op die manier een stevig financieel en mentaal schot tussen de organisaties voor Nederlandstalige dramatische kunst en de anderen

Nr. 55, April 1996 • Bruno Koninckx, Kurt Melens • De tering naar de nering gezet
Vijf voor twaalf Zelden heeft de algemene berichtgeving in verband met theater zoveel ruimte gekregen in de media als drie jaar geleden bij het bekend worden van het advies van de Raad voor...Nederlandstalige Dramatische Kunst...Vooral de verminderde subsidie die voor een aantal theaters werd voorgesteld door de raad, deed heel wat inkt vloeien

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Het behoudsgezinde (naar eigen zeggen 'politiek haalbare') advies van de Raad van Advies voor Dramatische Kunst had voor deze subsidieronde reeds de weg geplaveid en maakte dergelijke...Dat de Raad voor Dans wél veel meer werd gepasseerd, komt dan ook niet doordat die Raad haar huiswerk minder goed heeft gedaan of zoals de minister suggereerde 'dubbelzinniger' was in zijn advisering...Terecht, want hoe kan een Raad voor Dans (sic) een totaalbeleid uitstippelen als slechts een derde van het totale dans-budget binnen haar bevoegdheid ligt

Nr. 58, December 1996 • Marleen Baeten • Gesprek met Guy Cassiers
Ik was dan ook heel gelukkig met het initiatief van de Blauwe Maandag Compagnie, zowel voor de Blauwe Maandag Compagnie als voor het ntg...Kijk, ik heb een krantenknipsel bij me waarin Johan Thielemans (voorzitter van de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst) zegt: 'Er is veel gediscussieerd de afgelopen jaren...voor je geboren was'. En in die zin worden we voortdurend beloond voor datgene dat we ooit eens hebben gedaan, maar zijn er nooit de mogelijkheden voor de mensen op het ogenblik dat ze ze nodig hebben

Nr. 60, Juni 1997 • Personalia
Johan Thlelemans is publicist en voorzitter van de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst...Hij bereidt een doctoraalscriptie voor over theater en mediatisering...Katie Verstookt is dansrecensente bij Knack en lid van de Raad voor Dans Etcetera Abonnementen (6 nummers) Een abonnement kost 1.000 fr

Nr. 60, Juni 1997 • Johan Thielemans • Het decreet en de creativiteit
door Johan Thielemans, voorzitter van de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst...Dertig vergaderingen spendeerde de Raad van Advies aan de ontleding van de ingediende dossiers voor structurele gezelschappen...Even voor de orde: de Raad adviseert, de minister beslist

Nr. 60, Juni 1997 • Inhoudstafel
Our Brief Eternity van de Canadese dansgroep The Holy Body Tattoo 41 Pleidooi voor de tweede e Clara Van den Broek over de editie '97 van festival De Beweeging 47 De traagheid die...Over het spelen voor lege zalen, een elegie van Bart Meuleman Over subsidiebeleid, opgelegde samenwerkingsverbanden en de adviesraad: een lezersbrief van Luk Nys, artistiek leider van Nova Zembla...en het relaas van Johan Thielemans, voorzitter van de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst De Océ Podium Prijs: bedenkingen van Marleen Baeten én het integrale juryrapport Ronald

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Voor de periode 1997-2001 adviseert de Raad voor Kunstencentra voor een totaal van 183.000.000 fr...dramatische kunst, dans of muziektheater of op het vlak van multidisciplinaire kunstuitingen met Nederlandstalige dramatische kunst, dans of muziektheater als hoofdbestanddeel'. De productiecriteria waaraan een...Er is een Raad voor Cultuur, een Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en een Raad voor de Kunsten

Nr. 67, Maart 1999 • Marleen Baeten • Take your time
Lange speellijsten, succesrijke hernemingen, een steeds toenemende prijzenregen: voor zijn spel, voor zijn schrijfwerk, voor zijn monologen waarin hij zichzelf regisseerde...Peter De Graef diende een aanvraag in, maar ondanks het positieve advies van de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst viel De Stichting uit de boot voor de periode 1997-2001...Ook de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst bleef braaf binnen de lijntjes kleuren: geen nieuw project, geen geld

Nr. 68, Juni 1999 • Raf Weverbergh • Belgische roulette
Soms, want voor artiesten geldt hetzelfde als voor andere categorieën: wanneer zij worden aangenomen met een arbeidscontract, ressorteren zij evengoed onder het socialezekerheidsstelsel voor...Op 14 januari 1993 vaardigt de Vlaamse Gemeenschap een decreet uit, waarin zij de subsidies regelt voor de werking van organisaties voor podiumkunsten...De Vlaamse Raad heeft het over podi- umkunsten, en bedoelt daar uitsluitend 'alle activiteiten op het vlak van dramatische kunst' mee, te weten: alle vormen van

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
En als er dan al eens een prominente rol is weggelegd voor de muziek, viert dramatische bombast dikwijls hoogtij, enkele uitzonderingen (b.v...de Beoordelingscommissie Nederlandstalige Dramatische Kunst...de veelheid van het aanbod - met bekende en onbekende namen uit binnen- en buitenland - kon je voor jezelf een cluster samenstellen rond een bepaalde inhoud (kunst en maatschappelijke realiteit, kunst


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK