Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


32 document(en) met "Project Open Culturele Centra" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Hij regisseerde bij Vertikaal en de vrije produktie "Help, ik win een miljoen". Rond werkloosheid deed hij een project en jaarlijks regisseert hij een stuk bij het Speeltheater...Vernieuwend theater komt voorlopig eerder van de eigen Gentse gezelschappen dan van het inspirerend werk van culturele centra of receptieve theaters...De bouw van culturele infrastructuur voor de bewoners van de stad laat echter op zich wachten

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Nederland bestaat zoiets al jaren). Op gemeenschappelijk initiatief van de commissie Jeugdprogrammatie van de FeVeCC (Federatie van Vlaamse en erkende Culturele Centra), het Vlaams Theater Circuit, de...bij het Fonds voor Kollektief Fundamenteel Onderzoek een project ingediend om een aanvang te maken met het schrijven van een uitgebreide geschiedenis van het professionele theater in Vlaanderen...Op tal van plaatsen in het Vlaamse land (theaters, culturele centra) werden promotiefolders gedeponeerd

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Spelen in open lucht bracht ook nog andere negatieve consequenties mee: als de zon 's ochtends vroeg opkomt, en de lichtintensiteit van de Provencehemel al gauw die van de theaterspots wegdrukt...Initiatiefnemer van dit project was Joël Joeanneau, een nog jong regisseur die gefascineerd geraakte door het werk van Pinget en die zijn enthousiasme voor deze zowat vergeten toneelauteur overdroeg...Deze auteurs stonden twee keer buiten spel: ze waren gemarginaliseerd in de eigen culturele context, en bleven buiten de hoofdstroom van de internationale avant-garde

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Als men er als de repertoiretheaters in de voorbije periode van uitgaat dat alle cultuurgroepen in gelijke mate moeten participeren aan het theater, dan blijven er nog enkele mogelijkheden open...Deze zouden binnen een welomschreven periode een project (een vijfjarenplan b.v...Het systeem hoeft niet beperkt te bijven tot de grote stadsschouwburgen met gezelschap, het zou ook uitgebreid kunnen worden tot de grote dynamische culturele centra

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Hij werkte toen een plan uit dat "de drie centra (Antwerpen, Brussel, Gent) zou laten samensmelten tot één instituut, met één centrale directie en de centralisering van een aantal technische diensten...administratie, documentatie, decor, kostuumatelier) maar met inachtneming van het eigen karakter van de bestaande entiteiten". (H. Meert in Open Doek). Een plan dat vandaag weer actueel klinkt...De Beursschouwburg werd het 'Vlaamse onthaaltheater'. Dries Wieme verhuist met een oud project, 'Jeugd en Theater', naar het Centre Catholique du spectacle, en doopt de zaal om tot Brialmonttheater

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
Het wordt steeds duidelijker dat de culturele activiteiten minder en minder gericht zijn op de plaatselijke bevolking, en veeleer een afstraling vormen van wat de beide gemeenschappen naar en naast...De bouw van de talrijke culturele centra in de randgebieden heeft dit verschijnsel nog meer in de hand gewerkt...Dit maakt dat sommige culturele centra vandaag beter uitgerust zijn dan de professionele gezelschappen

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
en aan een aantal belangrijke geïsoleerde centra (Angers te Frankrijk, Essen in Duitsland...). Vrijheidsdrang Een ietwat aparte 'conditieis diegene die ik gemakkelijkheidshalve die van de...Het zal dan ook niemand verbazen dat vooruitziende dansprogrammatoren uitkijken naar centra die zich, volgens dit stramien, tot danscentra zouden kunnen ontwikkelen...Het is een internationaal beleid zoals past voor een land open voor de wereld, niet bevooroordeeld door steriele nationalistische concepten, maar zich toch terdege bewust van de Portugese waarden

Nr. 38, Mei 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra: de noodzaak van keuzes
De meeste culturele centra hebben nooit keuzes gemaakt...De overheid doet in dit land niet aan een spreidingsbeleid en de artiesten, de kunstencentra, de culturele centra al evenmin...De culturele centra zijn opgericht door lokale besturen en kunnen een duidelijk gerichte taak krijgen

Nr. 45, April 1994 • Pieter T'Jonck • Dossier: de jonge groepen
Dat bedrag komt uit de pot 'culturele uitstraling'. Die bestaat sinds twee à drie jaar...Mark Bultereys: Velen hebben een duidelijke keuze gemaakt voor een bepaalde weg, een artistiek project...Nu zijn beide, de theatermakers en de centra, geaccepteerde instituten; de banden tussen de mensen onderling zijn er nog, maar organisatorisch zijn ze uit elkaar gegroeid

Nr. 50, Juni 1995 • Pascal Gielen • Kritische verhoudingen
Na de culturele centra en schouwburgen kregen ook de kunstencentra vaste vorm...Kritiek spitst zich hier te zeer toe op één produkt en niet op een artistiek project...wachten met ongeduld op een kritische openheid of een open kritiek

Nr. 51, Augustus 1995 • Christien Boer • De eigen leefwereld teruggeven als kunst
Het Houdingen met hond, Gonnie Heggen, Festival a/d Werf 1995 / Serge Ligtenberg project, waarvoor hij een aantal kunstenaars bijeen had gebracht, hield het...er zijn culturele centra in Vlaanderen die daar zeer goed in slagen...van Jan Hietala (persoonlijke reflecties op aids), meer indirect in het project Teksten vanuit een gevangenis, en niet te vergeten Victoria's Moeder en Kind en Het Ovalium

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Ik ben daarom zeer boos dat het laatste decreet voor de culturele centra volledig onbewaakt tot stand is gekomen, zonder enig overleg met de kunstensector...Het brengt geen ordening in het landschap en laat vooral geen ruimte voor een duidelijke situering van de artistieke en sociaal-educatieve functies van de culturele centra...Het is een schande dat er een decreet voor de culturele centra gekomen is zonder enige vorm van inspraak vanuit de artistieke sector

Nr. 54, Februari 1996 • Freddy Decreus • Bij open doek
natuurlijke lichaam snel ziet als een constructie van bepaalde culturele regels en je dus beseft dat je als toeschouwer al je culturele kennis dient in te zetten (cultuur als volledig open systeem) om...elders'. In zijn bijdrage Ogen open, blik op scherp, pen gepunt...02/201.04.04 Verkooppunten Etcetera wordt verkocht in de betere boekhandels en krantenkiosken van Vlaanderen en Nederland en in de volgende theaters en culturele centra

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
als een grote verworvenheid werd beschouwd dat de zaal helder verlicht kon worden, als was het een ruimte in de open lucht (met alle mogelijke connotaties van het Griekse publieke theater). Het...Artefact Een verklaring, specifiek voor Brussel, is de volgende: wanneer de stad leegloopt, wanneer er bovendien rond die stad een 'cordon sanitaire' van culturele centra ligt die de...Wat dat laatste betreft is Brussel trouwens uniek: niets, zelfs geen project van beperkte omvang, is in de loop van de Belgische geschiedenis ooit helemaal tot een goed einde gevoerd in onze hoofdstad

Nr. 59, Maart 1997 • Tuur Devens • In de piste van verbeelding
Grenzen en barrières moesten overschreden worden, wou men alle maskers afrukken en doordringen tot pure emoties, ontdaan van alle culturele en maatschappelijke ballast...Culturele centra openen hun seizoen met een theatervoorstelling in openlucht of in een tent, omdat dat een ruim publiek lokt...Dit is theater in zijn oorspronkelijke betekenis: 'kijken in verwondering'. Die band met het publiek wil Eva Bal met het project evoceren

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
Men heeft aanvaard dat zoiets als een culturele eigenheid veel moeilijker af te bakenen valt dan het eerste type wil doen geloven...Othello is de neger die wij er ons vanuit de eigen sociaal-culturele achtergrond bij voor kunnen stellen - en dat beeld lokt de confrontatie uit...Zo werden in de structurele omkadering instellingen als het Project Open Culturele Centra (Antwerpen), Scarabes (Amsterdam), het Intercultureel Centrum voor Migranten (Brussel), Tiyatrom (Türkisch

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Waar het decreet op de culturele centra het accent legt op cultuurspreiding, hebben de kunstencentra eerder een artistiek innoverende taak...Barbara Wyckmans, die de ontwikkeling van het jeugdtheater in de schoot van de culturele centra vanaf het prille begin meemaakte, formuleerde als kersvers directeur van het Koninklijk Jeugd Theater...Wanneer je het theateraanbod voor de scholen van de meeste culturele centra overloopt, kan je niet om het grote aantal Nederlandse producties heen

Nr. 64, Juni 1998 • Jef Aerts • Voorbij het tellen van verschillen
De eerste is stafmedewerker bij het Project Open Culturele Centra, Goris is hoofdredacteur van het maandblad Wereldwijd en samen met een aantal bevlogen mensen van het Intercultureel Centrum voor...Centraal in de opzet van het project stond de samenwerking tussen zowel de artistieke sector, de interculturele werking en de ngo's. Het grote voordeel hiervan is dat het denken over kunst - en dan...Jammer genoeg heeft deze houding wel eens geleid tot een overcultiveren van verschillen, tot het bevestigen van een vage identiteit of zelfs tot het opleggen van een culturele eigenheid aan anderen

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Waar de culturele centra op de eerste plaats een spreidingsopdracht hadden, stelden de kunstencentra vernieuwing en experiment voorop...Terwijl één van de veelgehoorde kritieken op het decreet van de culturele centra is dat het een bakstenendecreet zou zijn, gaat het podiumkunstendecreet voorbij aan het feit dat theater tonen en maken...Als de democratie naïef wordt, heb je honderd culturele centra in Vlaanderen

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • Twintig jaar Kaaitheater: een kleine sociogenese
Zo werd onder het beleid van cultuurminister Van Mechelen en daarna De Backer zwaar geïnvesteerd in de uitbouw van hoofdzakelijk infrastructuur: de culturele centra, verspreid over heel Vlaanderen...Op die manier onderscheidden ze zich van de meeste culturele centra...Zo hadden enkele culturele centra, waaronder de Warande in Turnhout, eveneens oog voor het jonge theater


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK