Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


53 document(en) met "Prinses Zo" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Prinses En pas leek je nog zo goed te voelen, dat held en dichter voor elkaar leven, elkaar zoeken en dat niemand de ander moet benijden...Prinses Zo rustig moet ik een vriend verbannen...Prinses Het is zo moeilijk, in een vriend zichzelf veroordelen

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
En wat stellen de postmodernen in de plaats ? Wat drijft hen zo vaak in een tegendraadse dialoog met klassieke teksten...Cymbeline was dat het lispelen van de schone prinses, in Maria Magdalena het zeuren van de dochter, in De Hamletmachine de verkoudheid van de Hamletfiguur...De spottende kilte die zo vaak de manifestaties van postmodernisme kenmerkt, laat sommige beoefenaars erg onbevredigd

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
dit als probleemstelling interessant, en zo niet, misschien wel als procesverloop...De Torquato Tasso (het Trojaanse Paard) Foto Herman Sorgeloos Torquato Tasso (Het Trojaanse Paard) Foto Herman Sorgeloos eerste scène, met Tasso en de prinses...De prinses wijst Tasso af, na een aanvankelijke genegenheid, maar een verklaring wordt niet gegeven, het zijn enkel individuele verduidelijkingen van de personages: de prinses in haar doorzichtige

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Onder die lyrische opperhuid ontvouwt zich het conflict als een in aanzet abstracte constellatie, die zo gezien voor zichzelf kan instaan, ontheven van de toevalligheden van de historische plot...Jan Decortes Tasso leeft geheel in de tekst die hij zo welsprekend articuleert en met 'illustratieve' gebaren begeleidt...Wat er ook van zij, naar het einde toe verdwijnt hij wel degelijk in zijn eigen schepping, ziet hij zichzelf in de rol van kruisvaarder Rinaldo en de prinses als de tovenares Armida, die hem belaagt

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Een vrij conformistische houding (zeker in de A- en B-categorie) die echter niet zo dwaas is als ze lijkt...dramaturgische democratie'. Bij de Witte Kraai kan Gombrowicz Yvonne, prinses van Bourgogne, in zijn grim- Foto's Herman mige, morbide fantasie in het beste Sorgeloos geval perfect overeenstemmen met Sam Bogaerts...Ook het Kollektief INS maakt zo'n moeilijke periode door: zij spelen Wij betalen niet van Dario Fo, dat in 1980 door Arturo Corso zelf al bij het NTG opgevoerd werd en over hun eigen creatie Bij

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
En als ware die «grafstem» de wekroep, zo verschijnt nu ook Ahasveer, de wandelende jood...Gij en madam... Fijn, die doekskens voor 't bloeden, maar uw vader heeft de zon gediefd van de meid die prinses moest zijn...Zoo ging het ook in het vertelsel van Assepoes toen ze prinses werd

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Theater kan, net zo min als politiek, de maatschappij veranderen, ondanks Brecht...Dat is bij Aischylos ook zo, of er nou een opstandige prinses of een man uit het koor spreekt...Maar hij doet het wel op zo'n provocerende manier dat je denkt 'Meent hij dit nu of probeert hij mij voor het lapje te houden

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Concentratie op tegenspraak
Om een tekst over zo een personage weer boeiend te maken, moet de toeschouwer eerst een relatie met een herkenbare vrouw kunnen opbouwen...voor prinses spelen). Het merkwaardige is dat uit gesprekken bijkt dat Gilis hiermee meent dat hij het stuk dichter bij zijn publiek brengt, terwij het net andersom is: al deze elementen onderstrepen...aanpak: de vertaling dient het talent van de schrijver en geeft aan de tekst een extra gewicht (als hij daarbij zo juist gezegd wordt, ais hier het geval is bij Dries Wieme, Carmen Jonckheere en Netty

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Kijk, als ik uw haren hier wat zou bijknippen en ze dan zo zou nemen... Vindt u niet dat u er zo jonger uitziet...Maar ze is vanaf haar vierde jaar in België ... Ja, ge zoudt kunnen zeggen dat het een Vlaamse is ... Ja, juist, Marie, ik heb liever dat hij op zo eentje valt dan op zo'n modepoppeke, dat de hele dag...Ze hebben Yusuf Keiman, mijn vader, naar België gehaald en ze hebben hem gezegd: Zo moet je een drilboor vastpakken, Keiman, zo moet je de stempels aanbrengen, Keiman; als je in de pijler zit en de

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Onlangs verhoogde het Mortselse gemeentebestuur de zaalhuurprijzen zo drastisch voor niet-Mortselse verenigingen, dat de enige geschikte theaterruimte ten zuiden van Antwerpen, geen belangrijke...De overstap sinds 1980 naar een neo-realistisch toneel voor volwassenen wil niet zo goed lukken...De boekenafdeling heeft nu zo een 1500 titels in huis, maar wil dat tegen eind 84 opdrijven tot 5000

Nr. 13, April 1986 • Katie Verstockt • Marc Vanrunxt kijkt om: Een modespektakel en...
Zo konden frivole, speelse elementen, kitsch en decadentie minder genuanceerd worden ingelast...De video kreeg de lange titel Bewegend gezelschap maakt gebaren "zonder melodrama". Een stel "prinsen en markiezen en één prinses" evolueren doorheen surrealistische scènes die zwaar beladen zijn met...De show begint met Eric Raeves die naakt het plankier, dat diep de zaal insteekt, oploopt, zo goed als niet verscholen achter een reusachtige waaier, met op de achtergrond de hits Do you wanna touch

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Af naar keuken) Vriendin 1 Als ze nu zo gelukkig is. Als ze nu zo onnozel is. Vriendin 2 Soms wou ik dat ik zeker wist wat ik moest doen...Ik dacht: wij zijn samen, zo is het en zo moet het blijven...Prinses Voila, zo begint het

Nr. 15, September 1986 • Luk Van den Dries • Le diable au corps
wanneer je zoals de Witte Kraai voor twee derde op Nederland bent aangewezen, zo'n titel natuurlijk schitterend is: ze zijn geil op franse woorden die ze niet begrijpen...echte sprookjes gebeuren altijd vreselijke dingen, zo ook hier loopt het meisje weg, geven de jongens mekaar de schuld en komt er geruzie van...Chris Nietvelt deed, ditmaal als object-prinses, mijn hart weer sneller slaan; Bart Slegers en Frank Focketyn zijn in hun gekibbel, getwijfel, gestrategeer rond de

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
1776 door Kaiser Joseph II erkend-met die voor het Absolutisme zo typische gelijkstelling van Monarchie en Staat-tegelijkertijd als ''Hoftheater" en "Teutsches Nationaltheater", nam het Burgtheater...Zo bekommert Büchner zich liefdevol om zijn geesteskind (én de toeschouwer). Dat gevoel wordt treffend vertaald in het scènebeeld: een coulissenbühne die een javelbad ondergaan heeft en het...Het is precies deze meervoudige gelaagdheid van de aangewende theatermiddelen die deze voorstelling zo ongemeen boeiend maakt

Nr. 17, Maart 1987 • Alex Mallems • Doe maar gewoon, dan is het al...
Ik werd daar ineens geconfronteerd met een man met zo'n bruisende vitaliteit, die tegelijkertijd zo'n juiste visie had op wat theater zou moeten zijn, dat ik daar ontzettend door meegesleept werd...Ik heb er zo'n 6 maanden grondig over nagedacht en heb voor mezelf toen uitgemaakt dat ik het moest doen: het was de laatste kans om mij bezig te houden met zaken die mij zo boeiden en waarvan ik...Cymbeline heeft inderdaad zo'n weerklank gevonden-ook in Nederland - en ook de rol die ik daarin vertolkte, prinses Imogena ('de lispelende lerares Frans bijna', zoals ze in een kritiek werd genoemd

Nr. 23, September 1988 • Eric De Volder • "ACHIEL DE BAERE"
zo Zo gaat de wereld maar door en blijft het zo Komen en gaan Ziedaar ziedaar de alledaagse gang in deze wereld Komen en gaan Komen en gaan Komen en gaan Komen en gaan, SCENE...Het is heel goed zo, Prinses Ik kan niet zo goed wijs uit U. Ik weet nooit wanneer het serieus...Prinses Ik kan niet zo goed wijs uit U. Achiel Het is uw innerlijk en uw uiterlijk

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
Met 7 miljoen heeft BMC de helft van de subsidies van De Tijd en zo'n 3,5 keer minder dan Arca...weer verdwijnen, kan het elan van zo'n groep niet meteen op het juiste spoor zetten...Conclusie De conclucies lijken niet zo opmonterend

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Yvonne, prinses van Bourgondië, geschreven in 1935, is het verhaal van een lelijke prinses (volgens de gangbare normen) die een verstandsverloving aangaat met een prins...De prins kiest in eerste instantie voor de prinses, tot zij op hem verliefd wordt...Evenmin wordt het zo'n gespat dat het opnieuw plezierig wordt, staat het zo scheef dat het tot attractie groeit

Nr. 30, Juni 1990 • Elvis Peeters • Het Uur van de Aap
Je moet haar eerst kapotslaan en zien welke stukken ervan je kan gebruiken om haar toch nog zo volledig mogelijk in je leven op te nemen...Die avond was de dichter zo een ding...Daarom is de liefde vaak zo bedwel- mend

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Theo Van Rompay • De kijk op opera veranderen
De techniciteit speelt bij opera zo'n enorme rol dat je altijd rekening moet houden waar je er later nog met terecht kan...Zo sluit het ook aan bij de werking van deSingel...Zo zouden de vergeten opera's dan ook uit de schuif kunnen gehaald worden


Toon volgende resultaten