Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


56 document(en) met "Prinses Niet" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Prinses Laten we niet vergeten, lieve broer, dat de mens niet van zichzelf kan scheiden...Prinses Kan je niet bij ons blijven en hier even goed als in de stad die zaken doen ? Leonore Je voert Antonio meteen van ons weg, die moet ons van Rome zoveel vertellen...Wat hielp ons het verstand van onze moeder ? Leonore Wat rest je niet, prinses ? Prinses Wat me rest ? Geduld, Eleonore

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Julien Schoenaerts en Jo Demeyere laten zich niet in de boot nemen voor iets wat niet door en door theatraal is. Verder is het wel duidelijk geworden dat de "nonsens" nooit zoveel betekenissen heeft...De dames worden zo aangekleed dat hun luxe stoelt op valse waarden: het eerste beeld liegt er niet om, wanneer we Portia ontdekken terwijl ze modieus bezig is met een instrument om fit te blijven...woont er niet... Johan Thielemans Cymbeline (KMC) Foto Jan Decorte (1) Over de 'strijd' die verschillende generaties voeren, als impuls tot eigen creativiteit, leze men Agon

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
De pijniging - als karaktertrek van de dichter, niet als concreet gebeuren - wordt uitgedrukt, maar niet op een dramatisch uitputtende manier: deze gevoelens zijn nog niet aan de orde...De prinses wijst Tasso af, na een aanvankelijke genegenheid, maar een verklaring wordt niet gegeven, het zijn enkel individuele verduidelijkingen van de personages: de prinses in haar doorzichtige...Trouwens, bij Goethe is Tasso agressief, niet de prinses

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Krans en degen vallen niet meer samen binnen de magische kring...Lege hulzen Voorgaande schets moge dan al bewust partijdig lijken, zij werd niet zonder voorkennis geschreven van de controversen die naar aanleiding van bekende ensceneringen (Peter Stein...Het zijn vragen die hier moeten gesteld worden, en niet alleen omdat één van de betrokkenen toevallig Goethe heet

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Dit overzicht is niet wetenschappelijk opgezet, dat is mijn taak niet, en wil integendeel - onder andere - aantonen dat de behoefte aan een wetenschappelijke repertoireanalyse groot is. Vooraf...Ook de niet-gesubsidieerde groepen moeten hier behandeld worden: bij groepen als de Witte Kraai is er een tendens naar het 'grote' repertoire en de professionele eisen zijn evenwaardig (zowel bij de...sinds lang niet meer opgevoerde lijfstuk van Jan-Oscar De Gruyter (zowel opgevoerd bij het Fronttoneel als bij het eerste Vlaams Volkstoneel) en Pirandellos Zes personages op zoek naar een auteur

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
zoolang niet m'n mond gesmeerd en m'n voering gevuld Assepoes Tijl... Tijl... Lamme Wilt ge niet...En petit comité mag je de waarheid zeggen... Niet mp de straat, niet in 'n parlement, niet in de bar...verstandig... Belleken kust spontaan de slapende: Zustcrken, zusterken... Gij zult niet op onze bruiloft zijn... Lamme Ja... wij mogen ze niet vergeten... Brabo Tijl z'n hart is gespleten,.. Dat groeit niet meer

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
JJL: "Wij zien ons dan ook niet als een toneelgezelschap, maar als een kunstenaarscoöperatief, waarin alleen maar mensen kunnen werken die geïnteresseerd zijn in hun eigen ontwikkeling, niet zozeer...JJL: "Of lijkt niet meer te bestaan, want daar zijn natuurlijk theorieën over die Handke niet aangrijpt...Je weet gewoon wat voor klerezooi dat daar was en wat voor verschrikkelijk doel dat diende, maar als vorm, als stijl was dat niet slecht, niet dom

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Concentratie op tegenspraak
Maar juist bij deze vertalingen loopt men de grootste risico's. Immers, eens men aan deze vertalingen begint, en men daarbij als regel aanneemt dat men niet alles 'adapteert' naar een andere...de vorige produkties bij ARCA wou het op dit punt wel eens fout gaan: bij zowel De Opdracht als De Idioot en de Dood als Clavigo ging men van gelukkig moment naar wilde inval in een niet te...Hier wordt weggegooid wat onbruikbaar is, en duidelijk naar voren gebracht wat nog steeds werkzaam is. Het totale evenwicht is nog niet gevonden, want het verschijnen van een song als 'Mackie

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
En hij zal een naam hebben..." Soms vraag ik me in alle ernst af of een mens niet voorbestemd is, of elke handeling, elk detail in je leven niet leidt tot dat wat sinds eeuwen voor jou vaststaat...Ik trouw niet met iemand die ik niet ken...Iemand moet hem vertellen dat dit onmogelijk is, dat je dit niet kunt doen: niet in dit land

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
De bestemming van dit gebouw waarin destijds het Théâtre Royal (de "Franse comédie") speelde, is op dit moment nog niet duidelijk...Onlangs verhoogde het Mortselse gemeentebestuur de zaalhuurprijzen zo drastisch voor niet-Mortselse verenigingen, dat de enige geschikte theaterruimte ten zuiden van Antwerpen, geen belangrijke...nieuws uitproberen is er ook niet bij

Nr. 12, Januari 1985 • Marijke Caris, Geert Opsomer • Vol verwachting klopt ons hart: Een blik...
RAT)? De programmatie is één van die criteria, maar de RAT zelf lijkt in de toepassing ervan niet helemaal berekenbaar: willekeurige samenraapsels onthaalde hij niet goed, maar consequent doordachte risico...Peter Benoy zorgt er bij het Reizend Volkstheater voor dat niet alleen de gebruikelijke pruiken- en kostuumskomedies op de affiche prijken, maar ook b.v...krijgen we niet méér te zien dat een reeks tableaux vivants met pittoreske personages

Nr. 13, April 1986 • Katie Verstockt • Marc Vanrunxt kijkt om: Een modespektakel en...
Op festivals als Klapstuk, Kaaitheater en De Beweeging werd het werk van Vanrunxt niet altijd eensgezind positief onthaald, maar het was alleszins altijd stof tot discussie...De video kreeg de lange titel Bewegend gezelschap maakt gebaren "zonder melodrama". Een stel "prinsen en markiezen en één prinses" evolueren doorheen surrealistische scènes die zwaar beladen zijn met...De show begint met Eric Raeves die naakt het plankier, dat diep de zaal insteekt, oploopt, zo goed als niet verscholen achter een reusachtige waaier, met op de achtergrond de hits Do you wanna touch

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Prinses Ik kan u niet helpen...Prinses Ik wil niet in de put...Prinses Nee, Jules, dat kunnen we niet doen... (Hij gaat door- tegen helpster) Hij kan niet van mijn lijf blijven

Nr. 15, September 1986 • Luk Van den Dries • Le diable au corps
Beoordeeld over de eerste helft van het seizoen waarin slechts één produktie werd gerealiseerd, voldoet de Witte Kraai als gezelschap voor experimenteel of vormingstoneel voorlopig niet helemaal aan...Lawrence, Pessoa, Radiguet). Een lijstje dat op zich niet zoveel zegt: teksten zijn meestal enkel aanleiding, worden trouwens altijd grondig hertaald en/of herwerkt tot een duidelijker 'Bogaertse...De overheid mag de kans niet laten voorbijgaan om dit initiatief SERIEUS te steunen

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Had hij niet in Bochum een kleurloos stadstheater doen openbloeien tot één van Duitslands levendigste theaterensembles...Niet helemaal, want in realiteit terroriseert hij zijn gezin in een niet aflatende sleurgang langs onbeduidende, grauwe parochiezaaltjes...Verder kan of durft ze niet te denken; haar broers bezoek zal ook haar leven niet verstoren: "Du kannst noch jahrelang in Steinhof bleiben", stelt ze Ludwig, maar ook zichzelf gerust

Nr. 17, Maart 1987 • Alex Mallems • Doe maar gewoon, dan is het al...
Een niet te onderschatten voordeel: dat je met de mensen met wie je werkt naar produkties kan gaan kijken en die bespreken, niet met het oog om daar uiteindelijk allemaal dezelfde mening over te...Dat is iets wat me niet aantrok en nog steeds niet aantrekt...Ik heb nood aan het nemen van artistieke risico's, aan het aangaan van nieuwe uitdagingen, maar ik wil mezelf niet verliezen in wat ik doe: ik wil mijn eigenheid bewaren en me niet overleveren aan

Nr. 23, September 1988 • Eric De Volder • "ACHIEL DE BAERE"
Het is heel goed zo, Prinses Ik kan niet zo goed wijs uit U. Ik weet nooit wanneer het serieus...Prinses Zeg het niet, alsublieft Achiel Zijt ge bang voor de waarheid...Prinses Ik kan niet zo goed wijs uit U. Achiel Het is uw innerlijk en uw uiterlijk

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
De hier aangeboden analyse zal zich dus niet concentreren op een gedetailleerde beschrijving van zes afzonderlijke produkties, maar eerder op de gemeenschappelijke lijnen die hen al dan niet...willen deze zes voorstellingen niet geforceerd op één noemer brengen, maar toch lijkt een constante op te duiken: de maatschappelijke dimensie, het aanknopen bij een hier en nu, schijnt ofwel niet de...De poging om talentvolle acteurs van diverse generaties te hergroeperen rond één project, is als idee niet nieuw

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Yvonne, prinses van Bourgondië, geschreven in 1935, is het verhaal van een lelijke prinses (volgens de gangbare normen) die een verstandsverloving aangaat met een prins...Toch kan je een groot publiek bereiken met een programma dat niet makkelijk is. Zijn wij dan elitair of mag ik eruit besluiten dat het publiek wordt onderschat...Ze hadden in Vlaanderen een plaats opgeëist naast de bestaande instellingen en die niet gekregen: de subsidie die ze kregen was niet meer dan de droge korst brood die bedelaars in vroeger tijden werd

Nr. 30, Juni 1990 • Elvis Peeters • Het Uur van de Aap
Niet dat ik niet in de liefde geloof, maar ik vind haar te groot voor een mensenleven...Je kan de schoonheid niet ruiken, je kan ze niet voelen, je kan ze niet smaken...Op de duur herinnerde prinses Wadzjitahwere zich haar geliefde niet meer als iemand die haar glimlachend aankeek


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK