Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


40 document(en) met "Prinses Heel" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Prinses De lente zou me heel welkom zijn, als hij mijn vriendin niet van me roofde...Prinses Dat de vrouwen je op zijn vriendenlijkst behandelen is heel billijk...Prinses Heel stil spreekt een god in onze borst

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
toonde Grotowski heel nieuwe regionen van expressiviteit, die konden worden opgewekt door onnatuurlijk stemgebruik en virtuoos benutten van de plastische, atletische mogelijkheden van het lichaam...constateert men dat de stripfiguren heel vlakke objecten zijn, die zich paradoxaal genoeg diep in de geest van de lezer griffen, ook al bezitten ze in geen enkel opzicht iets wat als een 'rond karakter' kan...Hiermee bereiken we een heel interessant punt, want de regisseur wedt hier op een idioom dat zich niet meer kritisch verhoudt tot de bestaande theatercodes, maar dat zich naast hen gaat opstellen als

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Hetzelfde doet Decorte in de eerste scène, waar de prinses en Leonore, haar vriendin, met een lelijke maar erg chique zomeroutfit en verbrande ledematen, kransen vlechten...De nadrukkelijkheid van de dictie, die met deze scène voor heel de voorstelling vastligt, versterkt de indruk van walging: het is heel slecht, het lijken wel amateurs die een jaar lang getraind zijn...De prinses wijst Tasso af, na een aanvankelijke genegenheid, maar een verklaring wordt niet gegeven, het zijn enkel individuele verduidelijkingen van de personages: de prinses in haar doorzichtige

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Lamme En Tijl stond geplant op het hoogste duin, en blies naar de hoeken van heel de wereld z'n jammervolle wanhoop uit...Tijl Vloek voelde ik beven in heel m'n lijf; 't lag rond m'n hart een kuipersband van geweldig verbijten die al de duigen te prangen wist tot het in mij werd 'n reuzemizerie... Brabo Hij droeg het...Houw duzend koppen af om uwen dorst te lesschen, of - wat nog beter is - trek heel de zee op flessen en, maar mij niet... Alii Wees zoo vrij niet

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Handke is gewoon een man met veel ervaring geworden, in die zin dat hij in zijn nieuwste boek iemand een moord laat plegen, wat een heel bijzondere ontwikkeling is, dat doet hij in Uber die Dörfer nog...Handke is altijd erg ongelukkig geweest in het beschrijven van wat hij wil en deed me in een aantal beschrijvingen heel erg denken aan Bob Wilson, met van die grote symbolische dingen...De manier waarop jullie op de scène staan lijkt mij toch heel bestudeerd

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Pakt weekblad en leest) Heeft prinses Margareth een geheime minnaar...Johan Heel het gezeur zal herbeginnen: "Ik heb het altijd wel gedacht...Immi (Idem) Op het stort van de kolenmijn groeit een heel nieuwe flora

Nr. 13, April 1986 • Katie Verstockt • Marc Vanrunxt kijkt om: Een modespektakel en...
De video kreeg de lange titel Bewegend gezelschap maakt gebaren "zonder melodrama". Een stel "prinsen en markiezen en één prinses" evolueren doorheen surrealistische scènes die zwaar beladen zijn met...de assemblage), houdt de video heel wat moois en waardevols in. Ai, het projekt voor Spring Dance, kwam in een vrij korte tijdspanne tot stand: in januari de vraag, in februari zijn de

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Zij is heel klein en heel mager, met zulke grote ogen...Prinses werpt zich in zijn armen) Prinses Ik wil naar een casino gaan...Jules en prinses lachen, Jules begint prinses op te vrijen

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
hij ook buitenlandse gastregisseurs in huis met een heel andere regiestijl: Besson, Neuenfels, Dorn, Dresen, Palitsch, e.a...Een zelfde theater droom diende nu ook in Wenen, in heel andere omstandigheden, gerealiseerd te worden...door de kruisvaarder in een onbewaakt ogenblik op zijn koffer geschreven, opent een heel register aan connotaties

Nr. 17, Maart 1987 • Alex Mallems • Doe maar gewoon, dan is het al...
Cymbeline heeft inderdaad zo'n weerklank gevonden-ook in Nederland - en ook de rol die ik daarin vertolkte, prinses Imogena ('de lispelende lerares Frans bijna', zoals ze in een kritiek werd genoemd...Dat lispelen is er ingekomen omdat prinses Imogena eigenlijk het lieve achttienjarige jonge meisje is terwijl ik toen toch al een volwassen vrouw van 34 was...Ik heb toen zowat heel Nederland afgereisd met Lucas Vander-vost en die produktie werd daarnaast ook in reeks gespeeld in het eerste kleine theatertje van de Kraai in Antwerpen

Nr. 23, September 1988 • Eric De Volder • "ACHIEL DE BAERE"
Prinses Madame... (Madame G. zingt) Madame G. Fluwelig blond schouders schoot water in de mond ademnood violengeur zweet vermengd op huid...ogen rood gelijk en eikelglans hij komt en gaat heel zacht en zoet ik smeek hem blijf bemin je zeer verdraag nog meer bemin je weer...Het is heel goed zo, Prinses Ik kan niet zo goed wijs uit U. Ik weet nooit wanneer het serieus

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
er zich voornamelijk in de kleinere groepen in die tijdsspanne heel wat professioneel potentieel heeft ontwikkeld...Nachtasiel wordt in Gent 'in één geut' gespeeld, waarbij de bedrijvenstructuur van Gorki weliswaar behouden blijft, maar heel weinig accent krijgt...zoon Don Carlos, Elisabeth, Posa en de prinses van Eboli

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Yvonne, prinses van Bourgondië, geschreven in 1935, is het verhaal van een lelijke prinses (volgens de gangbare normen) die een verstandsverloving aangaat met een prins...Er wordt of heel sec gespeeld of heel overtrokken : aanvallen van woede komen als bij donderslag uit de hemel vallen, niets wordt gemotiveerd...Plots wordt het heel stil en met de spelers keurigop een rijtje vlak voor het publiek volgt de droge vaststelling dat de prinses gestorven is. Spel- en kijkplezier, dicht op elkaar

Nr. 30, Juni 1990 • Elvis Peeters • Het Uur van de Aap
Zodoende brachten we een heel stuk van de namiddag door...Prinses Wadzjitahwere had een aapje...Op de duur herinnerde prinses Wadzjitahwere zich haar geliefde niet meer als iemand die haar glimlachend aankeek

Nr. 30, Juni 1990 • Dirk Verstockt • Peeters, Elvis
Een historicus die zich, na het weggaan van zijn vrouw, door zijn obsessie voor de drieduizend jaar oude, gave mummie van een Egyptische prinses liet meenemen...Deze Roman von Schleissinger, een (fictieve ?) negentiende eeuwse dichter uit Wenen zorgde via zijn performances voor heel wat opschudding in de Weense salons

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Theo Van Rompay • De kijk op opera veranderen
Er gebeurt heel veel in Europa op het gebied van kameropera...Hiermee kan iets heel anders gebeuren dan we gewend zijn in de grote operahuizen...De afspraken die momenteel met het festival in '93 gemaakt zijn, zijn echter wel heel positief

Nr. 35, September 1991 • Ludo Verbeeck • De vijanden van Hans Jürgen Syberberg
Aan zijn patriottische gevoelens kan evenmin getwijfeld worden, die waren heftig genoeg: de tekst van de opdracht aan de schoonzus van de koning, prinses Amalia Maria Anna, zelf een geboren Homburg...Ze hadden nog gelijk ook, want al heeft dit saluut aan Pruisen al de ingrediënten van een politiek drama, in werkelijkheid gaat het om iets heel anders

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Die deftige klasse, waaronder heel wat bejaarden die van hun rente leefden en meestal Frans spraken, kwamen tijdens de week...Pauze) Heel wat jaren gingen voorbij: moet ik amper twaalf zijn geweest toen kapitein Meyers me aan de dierentuin ten geschenke gaf, dertien bij mijn doopsel, dan was ik veertien toen ik de...Te denken dat we afstammen van deze schepselen is strijdig met de christelijke leer van God, maar is het oneerbiedig om te veronderstellen, dat wij een heel verre voorvader

Nr. 39, December 1992 • Gunther Sergooris • Freudiaanse huwelijksanalyse
Hier lag het niet zozeer aan de zangeres, maar wel aan de visie van de regisseur op de wrede prinses...Haar dood zou kunnen helpen het hart van de Prinses weker te maken... Ik word heen en weer geslingerd op golven van onzekerheid...Wit voor maagdelijkheid, maar ook voor de ijskoude gevoelswereld van prinses Turandot (Principessa di gelo

Nr. 43, November 1993 • Hugo Durieux • Muziek/ Theater/ Politiek
Het politieke van theater mag dan wel in de intentie liggen, bij een symbolistisch stuk is het wel heel gemakkelijk om dat te omzeilen...Toen ze van daar weer verdreven werden naar Kanaan, ging met hen ook de Egyptische Hagar mee (volgens de meeste verhalen als slavin, volgens sommigen een prinses die hen uit vrije wil volgde). Sara...Sellars mag zijn voorstelling dan expliciet met een politieke betekenis laden, in vergelijking met het werk van Reich en Korot komt ze heel simpel over


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK