Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Pedagogische Wetenschappen"Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
Bovenop dit alles zijn er ook in het kamp van de twee misprijzende partners (de theaterpraktijk en de exacte wetenschappen) ontwikkelingen aan de gang die het globale beeld van de theaterwetenschap...De avant-garde binnen de exacte wetenschappen gelooft in de zelforganiserende kracht van de natuur, in een natuur die haar eigen toekomst schept uit de toevallige materie die ze op haar weg vindt...kunstopleiding zou er nochtans plaats moeten zijn voor deze twee soorten van aanpak: voor het doorgeven van de traditionele waarden én voor de pedagogische vertaling van vernieuwende impulsen

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
Jongeren op de drempel van de jaren negentig). Nochtans was en is het overheersende beeld van jeugd dat ook door de wetenschappen geproduceerd wordt er een van crisis...Men spreekt van grote pedagogische onzekerheid en schuldgevoelens Klanten zonder heldenmoed Binnen dit pedagogisch vacuüm is het vrij evident dat een duidelijk jeugdideaal ontbreekt...Pedagogische bekommernissen werden vlug als bemoeizucht, meer nog als terreur gemerkt

Nr. 59, Maart 1997 • Tuur Devens • In de piste van verbeelding
Met daarnaast nog algemene vakken zoals talen, anatomie, wiskunde, wetenschappen...De Ecole Cirque de Bruxelles (Ecole sans Filet) geeft onderwijzers, leerkrachten lichamelijke opvoeding en anderen een pedagogische opleiding in de circuskunsten

Nr. 64, Juni 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Kwantumtheater
Ik wilde iets in de vorm van een dialoog brengen, en niet een monologische klassieke 'les'. De dialoogvorm heeft een kleine maar beroemde traditie in de wetenschappen, denken we aan Plato en Galilei...de fysica moet wat men doet ook 'werken'. Het mysterieuze is nu dat blijkt uit de geschiedenis van de wetenschappen dat esthetica over het algemeen een criterium is dat samenvalt met de toepasbaarheid...de wetenschappen heeft deze opsplitsing zijn hoogtepunt gekend in het begin van deze eeuw met het positivisme en de Wiener Kreis, waar men dacht dat men in staat zou zijn om datgene wat 'rationeel

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Want net als de meeste flaminganten heeft Claire Swyzen een pedagogische ader: zij beschouwt het als haar taak om de jongste generatie -waar zij zelf deel van uitmaakt - op te voeden in een geest van...Ten slotte wordt het essayistische gedeelte van het themanummer afgesloten met een korte tekst van Paul Pourveur(17) over de relatie tussen exacte wetenschappen en (hedendaagse) dramaturgie

Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • De erotiek van het leren: GESPREK MET...
Ik dacht niet zoveel na over de pedagogische of didactische kant van de zaak...Onze gidsen moeten leren dat er diverse benaderingswijzen van kunst zijn -bijvoorbeeld kunst en politiek, kunst en wetenschappen- en dat je voor elke benaderingswijze wel sterke voorbeelden kan vinden...Zelfs een goede minister van Onderwijs zit gekneld tussen de structuren die de verschillende geloofsovertuigingen en pedagogische ideologieën vertegenwoordigen en de belangen ervan behartigen

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
deeltijds kunstonderwijs te optimaliseren • een betere afstemming na te streven tussen de veranderlijke artistieke ontwikkelingen en de culturele en pedagogische inhouden in deeltijds en hoger...de wetenschappen meer en meer integreren

Nr. 89, December 2003 • Bernadette Timmermans • Het stokje van bloed en tranen: Spraakvaardigheid:...
De inzichten in fysiologie en pathologie verwerven zij in de medische wetenschappen; de middelen om problemen te voorkomen en de stem en spraak te trainen halen ze bij de stempedagogen...de publieke perceptie werken het medische en het pedagogische paradigma nog steeds sterk door...De methodes van Fonteyne werden mee bepaald door het tijdskader waarin hij leefde: het katholieke pedagogische model stoelde op gehoorzaamheid, wilskracht en gezag

Nr. 101, April 2006 • An van Dienderen • Afkicken van representatie
Deze tekstualisering van antropologie en sociale wetenschappen en, op grotere schaal, de tekstualisering van culturen, is een reducerend discours dat aan herziening toe is. In het vervolg van mijn...de populariteit van deze stijl dan geen reflectie van het soort pedagogische instituten waarin wij werken

Nr. 107, Juni 2007 • (Personalia) • (Personalia)
Haar laatste voorstelling is 'Why we love action'. Rudi Laermans is als gewoon hoogleraar verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de K.U.Leuven, waar hij deel uitmaakt van het...Hij behaalde zijn doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen in 2003


Development and design by LETTERWERK