Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "PA Amsterdam Een"Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Verlangen naar een andere plaats, ontsnappen aan de grauwe stad wordt aangegeven door een sentimentele muurschildering van een tropisch strand in een valsgouden zonsondergang...Osborne pakt erin uit met een nieuw heldentype, de intellectueel van sociaal lagere afkomst, met een boosaardige opvatting van humor, een rauwe voorkeur voor alcohol en sex en een opvallend gebrek aan...Ze is 68 en leeft gescheiden van haar man ("Je kan je niet hechten, maar een leven zonder hechting is ook onmogelijk"). Van hem weten we alleen maar dat hij kunsthandelaar is, verder is Pa een

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
De vogels in een regie van Haris Pasovic (28 jaar, doorbrekend talent) is in de Joegoslavische context een wonder: binnen een groot repertoiregezelschap werd de mogelijkheid geboden om met een ruim...Vierde produktie in het Duits-Pa-rijse rijtje vormde Le Chemin Solitaire van Arthur Schnitzler in een regie van Luc Bondy, een in Frankrijk opgegroeide Zwitser die vooral in het Duitse theater zijn...De ouders blijven geschokt achter en krijgen het bezoek van een acteur en een actrice van het Théâtre Impérial, een negenhonderd-sterangs gezelschap, wiens steracteur door een ongeluk (zijn lui

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Een aantal zetstukken - een trap van twaalf treden, een losstaande deur, een clubzetel en enkele piëdestallen met vaas en voetbal - vormen de basis van het decor...Hoe een discussie over een potentieel artistiek medium zoals televisie herleid is tot een rangschikking van kijkcijfers, hoe architectuurbeleid in een 'gehavende stad' een pseudo-artistieke schaamlap...volwassenen' over 'theater' praten en schrijven gebeurt dat vanuit een centraal denken over de verschillende elementen waaruit een voorstelling bestaat, een zoeken naarverbanden tot een 'sluitend' kader

Nr. 30, Juni 1990 • (advertentie)
Woonplaats.. Sturen naar: Nieuw Wereldtijdschrift Antwoordnummer 100 2000 Antwerpen 1 (een postzegel is niet nodig) Voor Nederland: Antwoordnummer 10022...1000 PA Amsterdam Een jaarabonnement kost 1200 fr...ZINOVY ZINIC: Een Stalincomplex MILORAD PAVIC: Herberg in de zeven tepels PHILIP ROTH: Een gesprek in Praag MILAN KUNDERA: De onsterfelijkheid JOSEPH BRODSKY: Litouwse cyclus JACQUES KRUITHOF: over

Nr. 31, September 1990 • (advertentie)
1000 PA Amsterdam Een jaarabonnement kost 1200 fr...LEUVEN Het biezonder diploma THEATERWETENSCHAP omvat: een ruim theoretisch vakkenaanbod dat de studenten vertrouwd wil maken met een wetenschappelijk kader en een...een jaarlijkse theaterproduktie waarbij de studenten onder begeleiding van een beroepsregisseur aan een enscenering werken

Nr. 36, December 1991 • Paul De Bruyne • Tone Brulins wondere wereld
Een toneelschrijver die zich - met wisselend succes - tracht te verweren tegen de als aanmatigend ervaren houding van de regisseurs van dienst, ook binnen het gezelschap De Nieuw Amsterdam (DNA...culture én genoeg een buitenstaander, om de boodschap van 'culturele eigenheid' op een geloofwaardige manier uit te dragen...Het is bekend dat hij niet gelukkig was met de enscenering van DNA, waarbij aan de verteller een tweede personage was toegevoegd die een en ander illustreerde

Nr. 37, April 1992 • (advertentie)
100, 2000 Antwerpen 1 Voor Nederland: Antwoordnummer 10022, 1000 PA Amsterdam Een postzegel is niet nodig NWT 2/92 (maart-april) is een essay-nummer...Camille Paglia haalt in haar stuk over seks en beschaving meer overhoop dan een gemiddelde academicus in zijn hele leven...Juliette Lams presenteert ZOMERDANSPROGRAMMA 1992 Leuven Brugge 24 - 28 juni Jean-Luc Rudé 29 juni - 4 juli JAZZ Marie-Josée Swart (Amsterdam) Milton Meyers

Nr. 38, Mei 1992 • (advertentie)
100, 2000 Antwerpen 1 Voor Nederland: Antwoordnummer 10022, 1000 PA Amsterdam Een postzegel is niet nodig NWT 3/92 (mei-juni) Zwitserland zonder leger...Er is een interview met JEAN PIERRE RAWIE, met een voorpublicatie uit zijn nieuwe bundel...En BART EECKHOUT stelt een pak CD's voor met eigentijdse muziek, op zo'n manier dat de Schubertfan weet dat hij deze CD's niet meteen moet kopen, maar dat hij toch een idee krijgt van wat deze

Nr. 39, December 1992 • (advertentie)
Een nieuw huis met Pol Hoste, Alain Platei, Frank Theys en Dirk Pauwels Joske Buyle, Piet Depoortere, Philippe Digneffe, Herman De Roover, Kristel De Weerdt, Koen Gisen...Oud Huis Stekelbees)- NIEUW WERELDTIJDSCHRIFT O een abonnement van een jaar (1300 fr...Stuur hem onder open omslag naar NWT, Abonnementen, Antwoordnummer 100, 2000 Antwerpen 1. Voor Nederland: Antwoordnummer 10147,1000 PA Amsterdam

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Anna Luyten • Alice in Wonden-land
Barnes' Beurtzang een coproduktie van Toneelgroep Amsterdam en Blauwe Maandag Compagnie, nodigde Anna Luyten uit om op haar gedachten te gaan zitten en te schommelen...Barnes' beurtzang - Toneelgroep Amsterdam en Blauwe Maandag Compagnie / Serge Ligtenberg Er is een taalgeweld, dat wel...Barnes was de enige dochter in een familieclan die gebouwd werd rond een bigamistische vader die als een soort koning van een zelfgeschapen rijk vrouwen en kinderen rond zich verzamelde

Nr. 76, Maart 2001 • Peter Anthonissen • Meer en meer zichzelf
Kamaledin: Het is een leugen dat een nationalistisch klimaat beantwoordt aan de eigenschap van een natie...programmaboekjes samenstellen die steevast openen met een citaat van Salman Rushdie over het smartelijke lot van ontheemde migranten, die hun weg moeten vinden in een vreemde taal en een onbekende cultuur...De eerste fase is elkaar leren kennen: een zoektocht via een discipline, via een tekst, via een persoonlijke verhouding, etc

Nr. 86, April 2003 • Marianne Van Kerkhoven • Wie niet getroffen wordt kan niks maken:...
Voor alles heb je een structuur en context nodig, een organisatie, een producent, maar het zelf schrijven vraagt natuurlijk een veel langere werkperiode, het organiseren van tussentijdse lezingen met...Zelfs al zitten er in De Balie in Amsterdam slechts dertig mensen naar Sittings te kijken, toch voel je daar een heel grote dankbaarheid van het publiek; je bereikt mensen in de diepte...Dat is wellicht een compleet misplaatst eergevoel, een soort ijdelheid; ik lijk daarin op mijn pa, die ook 'nooit iemand nodig wil hebben'. 'Er buiten staan' heeft zo zijn voordelen, maar


Development and design by LETTERWERK