Archief Etcetera


(advertentie)NIEUW WERELDTIJDSCHRIFT

Noteert u als nieuwe abonnee: Naam......................................................

Adres.

Woonplaats..

Sturen naar: Nieuw Wereldtijdschrift

Antwoordnummer 100

2000 Antwerpen 1

(een postzegel is niet nodig) Voor Nederland: Antwoordnummer 10022

1000 PA Amsterdam Een jaarabonnement kost 1200 fr./fl. 65. Maak nog geen geld over. Wacht met betalen tot u bericht krijgt.

NWT 4/90 augustus-september: POËZIENUMMER

DICHTERS

Patricia de Martelaere • Leonard Nolens • Luuk Gruwez • Koen Stassijns • Mark van Tongele • Mark Tritsmans • Hedwig Speliers • Rutger Kopland

OVER POËZIE

Seamus Heaney • Miroslav Holub • Paul Auster

• Herman de Coninck

VERDER

Herman de Coninck over Guillaume van der Graft • Carel Peeters • Jacques Kruithof • An-nie Vijt

NWT 5/90 oktober-november: REISVERHALENNUMMER

met bijdragen van Eduardo Galeano • Bruno Bettelheim • Amy Wilantz • Joachim Fest • Ta-tyana Tolstoya • H.R. Meijer • Merce Rodoreda

• Tahar Ben Jelloun,...

Los nummer 225 fr. Abonnement (6 nummers): 1200 fr.

LEUVEN

Het biezonder diploma

THEATERWETENSCHAP

omvat:

een ruim theoretisch vakkenaanbod dat de studenten vertrouwd wil maken met een wetenschappelijk kader en een aantal basisbegrippen voor de analyse van zowel teksten als opvoeringen.

een jaarlijkse theaterproduktie waarbij de studenten onder begeleiding van een beroepsregisseur aan een enscenering werken. Een greep uit de produkties van de voorbije jaren: ' 'Macbeth'' (Heiner Müller), "Don Carlos" (Friedrich van Schiller), "Rosemary Clooney's Baby/Dollie of Avocado's bij de lunch" (Gerardjan Rijnders), scènes uit "Trilogie van het weerzien" (Botho Strauss).

Praktisch:

-- inschrijvingsvoorwaarde: houder zijn van een licentiaatsdiploma of van een ander diploma dat als gelijkwaardig kan worden beschouwd.

-- het programma kan gespreid worden over max. 3 jaar.

SECTIE THEATERWETENSCHAP

ERASMUSHUIS - BLIJDE INKOMSTSTRAAT 21 - 3000 LEUVEN 016-28.48.73


Development and design by LETTERWERK