Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "Ook Dina"Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Daarnaast moet men ook zien dat het hier niet gaat om een laatste nieuwe trend, maar dat, zoals elke belangrijke artistieke richting, ook het postmodernisme zijn grote voorgangers heeft...Bij een eerste contact in de jaren vijftig leek het eerst alsof hier niets meer aanwezig was en alsof hier ook niets meer dan wat verwarde nonsens bij elkaar stond...constateert men dat de stripfiguren heel vlakke objecten zijn, die zich paradoxaal genoeg diep in de geest van de lezer griffen, ook al bezitten ze in geen enkel opzicht iets wat als een 'rond karakter' kan

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Het is hoe dan ook belangrijk dat zo'n initiatief blijft bestaan...Dat een repertoiregezelschap een voorstelling als Der Menschenfeind speelt, heeft mij echt de ogen geopend, ook al zie je er de bekende acteurs-truukjes opduiken...Ook Dina Van Berlaer, professor aan de VUB, voelde zich erg aangesproken door King Lear

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Ook haar reik ik smekend de hand... de lichtste aanraking van haar pink met de mijne, hoe kortstondig ook, zou voldoende zijn om wat licht te werpen in mijn totaal verduisterd innerlijk...Ook Dina Van Berlaer, professor aan de VUB, voelde zich erg aangesproken door King Lear...Als lezer ben je getuige van een (subjectieve) reconstructie en op die manier ook medetoeschouwer

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Een stuk over de mogelijkheid van meer genot en ook van de onmogelijkheid ervan, én ook over de mogelijkheid om er toch wat van te kunnen meepikken zonder dat het de orde der dingen in gevaar brengt...doet geloven dat je muziektheater ook kan ineenknutselen op een namiddag in je achtertuin; een mentaliteit die spijtig genoeg ook in een deel van de pers wordt aangemoedigd...Dat is alleen met een ensemble mogelijk: acteurs die jaren samen spelen, daardoor ook een grote emotionele verbondenheid hebben en ook vele vanzelfsprekendheden tussen de acteurs en de andere

Nr. 8, September 1984 • Inhoudstafel
Berlin-Brüssel Van 21 september tot 30 november zet het Goethe Institut het festival Berlin-Brüssel op: zo'n 200 activiteiten waaronder ook theater en dans...Een groots opgezet spektakel met meer dan 200 deelnemers dat ook in Turnhout te gast was...Het Berlijn dat ook al zo vaak te gast was in de Muntschouwburg

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Ook de regie van Jappe Claes is niet vernieuwend, maar hij bewijst ten overvloede een ruimte, lichamen, stemmen, het licht, geluid, als theatraal materiaal uit te kunnen spelen, zowel in de grove...Daarin ligt meteen ook de kwetsbaarheid van het stuk: zijn potentiële ontwrichtende ïunctie werd door het verloop van tijd te niet gedaan...Het grafschrift dat men in Frankrijk terugvond op de tombe van de in de 9de eeuw overleden rondreizende iaculator Vitalis, zou vandaag ook nog het zijne kunnen zijn: "Ik heb het gezicht, de gebaren

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
De impuls komt, zoals professor Dina Hellemans verklaarde, van de huidige rector Loccu-fier die veel belang hecht aan de functie die cultuur binnen de gemeenschap en dus ook binnen de universiteit te...Vroeger werd er ook gesproken van toneel en onder buitenlandse invloed geraakte ook het begrip drama verspreid...Volgens professor Dina Hellemans is de gemeenschappelijke stam niet ver te zoeken

Nr. 45, April 1994 • Luk Van den Dries • In memoriam
En in tegenstelling tot anderen die door hun tanden in een tekst te zetten die meteen ook voorgoed verscheurden, bleef bij haar het genot en het plezier van het lezen en kijken altijd voorop staan...Zo belde ze me op een avond om te weten of ik ook bij de voorstelling Point Judith van de Wooster Group gemerkt had dat in een filmfragment de acteurs een nonnenhabijt droegen...Na een uur tekst en uitleg bleek dat meestal ook nog te kloppen

Nr. 54, Februari 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Van nu tot het einde van het...
Hoe dankbaar ik ook ben om deze prijs, hoe vol oprechte verwondering ten aanzien van het vertrouwen dat de jury in mijn werk stelde, ik kan er slechts onwennig tegenover staan en herhalen wat ik...Hoezeer onze voorkeur ook kan uitgaan naar het binnenskamers gesprek met artiesten of naar de intimiteit van het schrijfproces, toch is het die 'grote dramaturgie' die vandaag vooral onze aandacht...worden, en als ik anderzijds naar aberrante uitwassen in andere gebieden kijk, ook in de culturele sector - denken we maar aan de discussie over het salaris van Gerard Mortier in Salzburg - dan grijpt de

Nr. 54, Februari 1996 • Freddy Decreus • Bij open doek
Maar ook andere vragen die buiten de academische wereld liggen komen tijdens het lezen bij je op: de vraag wat goede theaterkritiek is, welk publiek je kan bereiken wanneer je over theaterprodukties...De werken van K. Elam en E. Fischer-Lichte over de ontstellende complexiteit van het begrip code in het theater (zie ook Lotman over 'overcoderen' en 'ondercoderen') tonen voldoende aan dat deze...Bij de start van het door de betreurde Dina Hellemans opgezette project over 'vormingstheater', in de jaren '70 aan de VUB, dienden de medewerkers methodes en definities af te bakenen

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • Avant-gardisme als neoacademisme
Misschien wel in de eerste plaats voor zichzelf - voor hun eigen kennis en cultureel kapitaal; voor hun hoge graad van 'beschaving' en tolerantie ook...Lachen mag, ja moet voortaan, ook in de theaterzaal: leve het 'artertainment'! Want we dienen toch wel een beetje oog te blijven hebben voor de bestaande sociale grenzen, nietwaar...Maar het is ook gemakzuchtig, doorzichtig, en vooral overbekend voor iedereen die ook maar een minimum aan kennis van de twintigste-eeuwse geschiedenis van de beeldende kunst bezit

Nr. 93, Januari 2004 • Jeroen Peeters • Schimmenspel als herinneringsarbeid: Het documentaire theater van...
Ook dat is werkmateriaal: aangezien de media onze belangrijkste informatiebron zijn voor wat er in de wereld gebeurt, dringen nadere analyse en kritiek van hun methodes en representatieprincipes zich...hl de media verdwijnt niet enkel de waarheid, ook degenen die daar baat bij hebben zijn opvallend afwezig.6 De fysieke afwezigheid van de verteller, die we enkel leren kennen via een scherm, doet ons...Er zijn ook geen onthullingen te doen, zo weet Raad, alle gegevens zijn genoegzaam bekend, zoals ook geweten is welke hoge functionarissen er baat bij hebben dat een en ander snel en massaal wordt


Development and design by LETTERWERK