Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


35 document(en) met "Noord-West Europa" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Marquise De wind??! Chou Noord of Zuid...Wat in Europa dissonant was...Gij, geslepen als Reinaert, maar 'n beetje te oud voor Europa, zult mijn Justitia zijn

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Alle gekroonde of ongekroonde vorsten en prinsen van Europa kwamen daar op af en 's avonds vonden ze elkaar terug bij de operette voorstelling van Gerolstein...Het continent (Noord-Amerika

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Zij maken duidelijk dat de Duitse hoofdstad ook in de jaren twintig een kosmopolitische metropool is, het venster naar en het uitstalraam van heel Noord- en Oost-Europa

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
De financiering ervan is nu grotendeels afkomstig van de Stichting Amsterdam Culturele Hoofdstad van Europa 1987, maar zal in de toekomst gedragen worden door Nederland en België...wat bij mijn rol voegde" {De Nieuwe Gazet 3/2/1965). Zijn zoekwerk bracht hem bij een tekst in petit-nègre, een taal die in Noord-Afrika gesproken werd in de tijd van Lodewijk XIV en die hij - tot Diels

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Als Frans diplomaat was Claudel letterlijk een wereldreiziger: hij vervulde opdrachten in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Afrika, wat in Le Soulier de Satin gereflecteerd wordt in een...Drei Stücke aus die Sowjetunion". Verder waren er groepen uit Hongarije, Noord- en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, Engeland, Japan, Italië, Duitsland, Frankrijk en België

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Zijn project met een autistische jongen betekende de aanzet tot heel wat initiatieven in en buiten Europa...Hij hoopte dat de landen in een eengemaakt Europa hun culturele identiteit bewaren en vroeg zich af waarom de angst voor de crisis op het einde van deze eeuw niet in theatervoorstellingen terug te...zo'n vat vol tegenstellingen is. Hij illustreert dit door naar Oost- Europa te verwijzen, waar al ons gejuich eigenlijk bestemd is voor - in zijn woorden - een 'opstand der lafaards', die voordien hun mond

Nr. 40, Februari 1993 • Evelyn Nicodemus • Een opening in een gesloten wereld
Mijn jaren in Europa hebben mij een aantal bittere ervaringen opgeleverd...Afrikaanse artiesten verdrukt en systematisch uitgesloten worden van de kunstscčne van wat zichzelf het centrum noemt: Noord-Amerika en West-Europa

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
een discussie over de waarde van een voorstelling speelt de geschetste thematiek op elk ogenblik mee, en ook daar laat de lijn zich vaak volgens Noord en Zuid trekken: het verbluffende kunnen van...zodat de verschillen tussen Noord en Zuid die, omdat ze precies zo duidelijk aan het licht komen dank zij de samenwerking tussen Noord en Zuid, een grote intellectuele stimulans zijn...En bij dit alles heb ik ook ervaren dat in Noord en Zuid het aanwezige talent bij de spelers van een vaak verbluffende rijkdom is, want hoe de esthetische discussies ook verlopen, eerst moeten er

Nr. 43, November 1993 • Eddie Vaes • Roemeense nachtmerrie in full-color
het licht van wat er in Roemenië en in de rest van Oost-Europa gebeurt, wordt Shakespeare's lachwekkend jeugddrama — zijn eerste, slechtste en ruigste — een cynisch commentaar op de toestand in de...Noord-Afrikaan...Over mogelijke Europese invloeden zegt Purcarete: "In het huis van Europa ging de deur van onze kamer in 1945 op slot, maar we bleven dezelfde lucht inademen en af en toe kwam er eens een fris opzetje

Nr. 43, November 1993 • Marc Reynebeau • Met twee woorden spreken
Wat dat cultureel centralisme van Europa dan mag zijn, is praktisch niet zo makkelijk voorstelbaar (tenware Van den Brande het louter over taal zou hebben), maar het schijnt een Vlaams kunstenaar...Dit is geen goedkope beschuldiging; het volstaat een ander recente beleidsdaad van Van den Brande in herinnering te roepen, de televisieshow waarmee hij zijn project 'Vlaanderen-Europa 2002' publiek...Het is niet duidelijk wat Van den Brande met dat Europa der culturen bedoelt, maar het situeert zich ergens halfweg enerzijds het Europa van de regio's of volkeren en anderzijds het huidige, officiële

Nr. 49, April 1995 • Ludo Abicht • Zestig jaar vreemdeling
Weissman und Rotgesicht schrijft u met veel sympathie over de Noord-Amerikaanse Indianen...Tabori (na een lange, lange stilte): Ik zou hem vragen, een tijdlang naar Midden-Europa te komen en er de toestand samen met mij te bekijken

Nr. 63, Maart 1998 • Barbara Baert • De kleuren van de geest
Het thema verschijnt tijdens de 15de en 16de eeuw in West-Europa...Danssporen dwars door Europa Paul Vandenbroeck toonde reeds in zijn Boeren en narren de dubbele complexiteit aan van wat wij verstaan onder 'volksvermaak'. De Moresca met zijn inhoudelijke...De comparatieve cultuur- en kunstgeschiedenis - in casu West-Europa en Noord-Afrika -vormt een belangrijke methodische oriëntatie

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Het verdient aanbeveling om naast landkaarten die Noord bovenaan hebben, ook kaarten uit te geven met Oost, West en Zuid boven...Dat heeft grote consequenties voor de kunstenaar uit de diaspora of de in Europa werkende kunstenaar uit de ex-kolonie en uit de migratielanden

Nr. 73, Januari 2000 • Luc Vandeweyer • 'DE GROTE ZUIVERINGSDAG BREKE AAN IN AL...
Dat betekende de leegmaking van Wallonië en Noord-Frankrijk tot aan de Somme...een toespraak te leper weidde hij uit over de Vlaamse 'nood aan grond'. Die was voorhanden in de directe omgeving, namelijk in Noord-Frankrijk waar de gronden onderbenut werden omwille van de...Toch was de bedreiging ten opzichte van Walen en Noord-Fransen reëel en dit had op termijn kunnen leiden tot een bijzonder gevaarlijke situatie voor ettelijke miljoenen mensen

Nr. 73, Januari 2000 • Raymond Detrez • GENOCIDE OP DE BALKAN
Dat heeft te maken met de opkomst van de ideologie van het nationalisme die voorhoudt dat de natie - in de praktijk is dat in Europa de 'etnische natie' -en de staat congruent moeten zijn...Toch berust de idee dat genocide typerend zou zijn voor de Balkan en op de Balkan vaker en/of op grotere schaal zou voorkomen dan in West-Europa meer op zelfgenoegzaamheid dan op kennis van zaken...De Serven waren daarbij het actiefst in de streek van Drenic - een traditionele Albanese verzetshaard - en langs de Albanese grens, ten einde de aanvoerroutes van wapens uit Noord-Albanië af te

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
Rwanda is een reëel voorbeeld van de tegenstelling waarop Sartre wees: in 1994, op hetzelfde moment dat Europa de bevrijding herdenkt van het Duits fascisme, ontspoort in Centraal-Afrika het door...dollar wordt gespendeerd aan festiviteiten voor managers, dat in Europa jaarlijks voor 105 miljard dollar aan alcohol wordt genuttigd, dat de drughandel jaarlijks 400 miljard dollar opbrengt, dat er...Deze gegevens tonen aan dat de nefaste verhoudingen tussen rijk en arm, tussen Noord en Zuid, een constante blijven in de huidige, neoliberale wereldorde

Nr. 76, Maart 2001 • An van Dienderen • Het lichaam - site voor de antropologische...
Daarom ben ik in Europa toneel en dans komen studeren...De politiek-economische relaties tussen oost en west, noord en zuid vinden hun uitdrukking in de aankooppolitiek van dergelijke ‘westerse’ instellingen...Dat eerder dan dat het een grondig herdenken betekent van de noord-zuidrelaties in het kunstenlandschap

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Van Kerkhoven • Dansen tussen Oost en West
Etcetera: Je hebt kathak gestudeerd, één van de Noord-Indische klassieke dansvormen, en ook westerse klassieke en hedendaagse dans...India wéten ze dat, in Europa niet

Nr. 76, Maart 2001 • Erwin Jans • Het meervoud van de multicultuur
mogelijkheden in Europa, is de wereld vol van materiële grenzen en administratieve obstakels...Ze hebben de kloof tussen Noord en Zuid alleen maar vergroot...Alleen al de afbakening van Noord en Zuid levert grote problemen op

Nr. 79, December 2001 • Isabelle Finet • Illusionisten op het dorpsplein
Enkel en alleen omdat jouw naam Noord-Afrikaans klinkt, word je 'geparkeerd'. Maar daar gaat het niet over...West-Europa wordt onze blik van jongs af aan gevormd (of misvormd) door de scholè


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK