Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "Nieuwe Wereldorde"Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
hoofd getoverd in 1858 respectievelijk 61 wie heeft hem in 1861 tegen de wereldorde in uit het rijk der levenden gehaald Flechsig luistert U alstublieft naar mij Daniel Paul...maar niet het leven dat Hij volgens de wereldorde moest vermijden omdat het Hem in zijn bestaan bedreigt er moet gebeden worden dat God die met me omgaat als met een dode zijn...alle katastrofen overleeft de strijd voor een nieuwe wetenschap voor een nieuw mensenslag 4. (De verpleger dwaalt, helemaal misvormd, door de tuin

Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Dirk Verstockt • Love Theater
Op dit ogenblik ontstaat er zoiets als een nieuwe wereldorde... ST : "Wereldorde ?" PH : "Het probleem is zo historisch, zo complex en zo abstract, terwijl het leven uit zoveel dingen

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
eigenbelang - verduidelijkt nog maar eens dat 'een nieuwe wereldorde' een zeer irreëel begrip is en blijft...de jaren tachtig werd de Beurs een van de pleisterplaatsen van het nieuwe Vlaamse theater...het bon ton werd, waren op Mallemunt al de eerste afropop-klanken te horen), voor een stukje nieuwe muziek, voor dans en Nieuw Variété... Dirks programma was een beetje als de muziek van de

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
De andere interpretatie, dat de dictatuur van het geld alles reduceert tot zijn marktwaarde, is in onze Nieuwe Wereldorde actueler...Tegelijkertijd zoekt hij naar nieuwe mogelijkheden voor het theater...Maar Wagner voegt er een nieuwe held aan toe, en tegelijk een nieuwe vorm voor zijn theater

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
geweten, gekoesterd in haar eigen gelijk, heeft niet meer gezocht naar nieuwe argumenten om de bedreiging, die in haar ogen slechts marginaal was, van antwoord te dienen...Tegenover de kritisch-rationele wereldorde van Kant, staat echter een andere opvatting over de moderne samenlevingsvorm, die even 'aufgeklärt' is, maar die wel de eigenheid van de natie (het verschil...Kristeva gelooft in de roeping van de psychoanalyse én van de kunst als nieuwe horizonten, die het vacuüm, ontstaan door de 'dood van God', kunnen opvullen: de betekenisgevende 'arbeid' aan de

Nr. 51, Augustus 1995 • Marianne Van Kerkhoven • De stem van een toneelspeler
Waarom (en hoe dan) vandaag met theater bezig zijn, in de context van de wereldorde zoals die voor ons ligt...Met andere woorden: de woede waaraan door Frank Vercruyssen en Willy Thomas vorm gegeven werd in Het is nieuwe maan en het wordt aanzienlijk frisser heeft enkel waarde én kracht omdat het een

Nr. 54, Februari 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Van nu tot het einde van het...
hebben in de jaren tachtig in het theater spannende momenten meegemaakt; een nieuwe generatie kunstenaars, zowel in het domein van het theater als in dat van de dans, gaf in een agressief-nieuwe taal...Toch doet de nieuwe wereldorde zich niet aan ons voor als een helder veld waarin het makkelijk is lijnen te trekken en wegen uit te stippelen...Sindsdien zijn er nieuwe generaties denkers gevolgd die hoofdzakelijk werden geleverd door de afdelingen theaterwetenschap van de verschillende universiteiten

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Boven' wijst op de superieure plaats in een politieke, economische en culturele hiërarchie die nog steeds en op een bepaalde manier meer dan ooit de wereldorde bepaalt...Vanuit een westers perspectief wordt de term opgevat als een teken van een nieuwe culturele vitaliteit, een opening naar onvermoede mogelijkheden...kunnen zijn: het scheppen van nieuwe beelden, verhalen en talen om het geweld van onze tijd tegen te gaan

Nr. 73, Januari 2000 • Jean Baudrillard • GEEN MEDELIJDEN MET SARAJEVO
Overal volgt de Nieuwe intellectuele Orde de wegen die de Nieuwe Wereldorde heeft gebaand...logische en opwaartse fase in de Nieuwe Europese Orde, filiaal van de Nieuwe Wereldorde, die overal gekenmerkt wordt door 'blank' integrisme, protectionisme, discriminatie en controle...De operaties tegen Irak en Somalië waren relatieve nederlagen vanuit het gezichtspunt van de Nieuwe Wereldorde

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Nog voordat de Golfoorlog goed en wel begonnen was, werd er al gesproken van een Nieuwe Wereldorde...De les die we uit Kosovo moeten trekken, is dus dat de tegenstelling tussen de Nieuwe Wereldorde en de neoracistische nationalisten in wezen niet bestaat: het zijn twee kanten van dezelfde medaille...de Nieuwe Wereldorde broedt zelf de monsters uit die ze daarna bestrijdt', aldus Slavoj Zizek

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
De 'sociale Hutu-revolutie', aangewakkerd en gesteund door België, bracht in 1959 een nieuwe politieke elite aan de macht, die bij de onafhankelijkheid in 1962 uitriep: 'Nooit zonder de Belgen...Deze gegevens tonen aan dat de nefaste verhoudingen tussen rijk en arm, tussen Noord en Zuid, een constante blijven in de huidige, neoliberale wereldorde...De akkoorden voorzien 'inter-Congolese onderhandelingen' om een 'nieuwe politieke orde' te bereiken

Nr. 91, April 2004 • Maaike Bleeker • Verhalen voor een nieuwe wereld: Een repliek...
Andere hedendaagse theatermakers laten het drama helemaal achter zich en gaan op zoek naar andere vertelvormen en nieuwe verhalen, zoals bijvoorbeeld Carina Molier met haar organisatie 2012 Unlimited...Globalisering opent nieuwe mogelijkheden, maar brengt ook nieuwe bedreigingen met zich mee...Voor het oog van de wereld spatte het symbolische hart van de op economische macht gebaseerde Westerse wereldorde uiteen en daarmee ook de illusie van onschendbaarheid

Nr. 97, Juni 2005 • Erwin Jans, Ivo Janssens • Een horizon van belangrijke vragen
Die ontwikkelingen duiden we meestal aan met termen als ‘globalisering’, ‘nieuwe wereldorde’ en ‘multiculturalisme’. Tegenover die ingrijpende veranderingen zijn er twee fundamentele houdingen...Kunst is tenslotte nauw verweven met ‘interdependence’, het besef van een fundamentele wederzijdse afhankelijkheid in de nieuwe wereldorde...Een verbeelding die de platgetreden paden verlaat en resoluut nieuwe wegen inslaat


Development and design by LETTERWERK