Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "Nederlands Kamer Toneel" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Overal in Vlaanderen ontstaat toneel dat volledig anders is dan het collectieve, activerende acteurstoneel of het ABBAH-theater van onze grote en kleine kamergezelschappen...Scholen in Toneel Goed nieuws voor leraren die 'iets' met toneel in de klas willen doen...De Taakgroep Teaterweten-schap van de Groningse unlef pakt in de loop van dit schooljaar uit met vijf lesbrieven, boekjes van zo'n 80 bladzijden, die materiaal bieden voor leraren die met toneel en

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Wat duidelijk wel dichterbij staat is de voorstelling van die andere klassieker van Oscar Wilde, An Ideal Husband waarmee het Onafhankelijk Toneel/Maatschappij Discordia vorig jaar furore maakte...De Deense prins Lanseloet, verliefd op het dienstmeisje San-derijn, geeft toe aan een gemene list van zijn standenbewuste moeder: zij zal ervoor zorgen dat hij op zijn kamer met Sanderijn kan doen "al...Twee uitspraken van Wilson, die ons tot de kern van zijn persoonlijkheid voeren: "Wanneer we een man en een vrouw op het toneel hebben, dan vertelt dat een verhaal, maar eerst denk ik over het verhaal

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
De ouders Keiman spreken gebrekkig Nederlands en soms Turks...Weet je dat papa me eens slaag heeft gegeven omdat ik een poster had gekocht om mijn kamer een beetje op te vrolijken...Kan ook op het toneel worden gespeeld

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Conservatorium Antwerpen Trilogie van het Weerzien De eindejaarsstudenten Toneel van het Conservatorium Antwerpen presenteerden als examenvoorstelling Trilogie des Wiedersehens, een...Bij momenten klinkt ze prachtig terwijl even later de vreselijkste stoplappen te horen zijn en het Nederlands zich in de vreemdste bochten dient te wringen om aan de rijmdwang te voldoen...Wikor Erg handig zijn ook de tekstboekjes van Wikor, een instituut dat de jeugd wil begeleiden in de kennismaking met toneel

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
De ene acteur kwam uit Gent, de andere uit Brugge, nog een andere uit Turnhout en iedereen praatte vanuit zijn dialect een soort beschaafd Nederlands...Louis Bertrijn, een zeer goed acteur, ging naar Parijs voorstellingen zien, was helemaal op het Franse toneel gericht en sprak een soort Nederlands met een Franse galm erin om wat voornaam te doen...Je moet het onderscheid maken tussen een echte belangstelling voor toneel en een belangstelling die door heel andere dingen gevoed wordt

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
Helemaal vooraan, hij de rand van het toneel, ligt Daniël Paul op een hospitaalbed dat op wieten staat...Mesdames is mijn logika adel blijft adel met of zonder hoofd (Gedurende het vervolg verwijdert de 'Maneschijn-groep' zich uit de kamer...vernield en de spreuk die op deze ondergang betrekking slaat is deus afflavit et dissipati sunt ik herhaal deus afflavit et dissipati sunt natuurlijk kan ik dat ook in het Nederlands zeggen

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Als zo halverwege het stuk Pauline de kamer is binnengevallen en de eerste woorden met Deborah heeft gewisseld, zegt Hornby "Ik heb je niet geroepen," wat zoveel als een beschuldiging is. Ook hier...Toneel Vandaag, KVS, Werkgemeenschap van de Beursschouwburg, Radeis, de Nieuwe Workshop, Kaaitheater, Mallemunt enz...Terzijde De overlapping van beroepsbezigheden met het lidmaatschap van de Raad van Advies voor Toneel (de raad die de minister adviseert in verband met theaterzaken) geeft aanleiding tot

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Zo was de beslissing van Zuidelijk Toneel Globe om Jean Louvets L 'homme qui avait le soleil dans sa poche (De man die de zon in zijn zak had) in het Nederlands op te voeren op zichzelf al...Het jaar één (L'an 1) werd in 1965 in het Nederlands gecreëerd door Toneel Vandaag in een regie van Rudi Van Vlaenderen met Alice Toen en Jan Péré...Toneel kan de mensen wel laten nadenken over iets

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont, Marc Didden, Ivo Van... • De bijna utopische perfectie zoekend
Ton Lutz-Rudi Van Vlaenderen - Hetty Verhoogt -Alex van Royen (Thyestes, Toneel Vandaag) - Foto Pic Hij gaat dan, eind 62, de boer op met de 'Vlaamse' versie van My Fair Lady, een vrije...Een 'intermezzo' is een dubbelrol ('de Geest van Tantalus' en 'een bode') in Thyestes van Hugo Claus bij Toneel Vandaag, april 1966...Van Royen wordt lid van het Amsterdams Toneel (1971-72), maar speelt geen rol

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Wanneer Donata met de werkelijke (?) liefde van een man, Eli Nielsen, geconfronteerd wordt en gedwongen wordt te kiezen tussen die relatie en het toneel, kiest zij op het bevrijdende moment voor het...Bij mijn weten dateert de laatste opvoering van zijn bekendste stuk in Vlaanderen van 1967: Le Cocu Magnifique werd toen door het Nederlands Toneel Gent in de regie van Paul Anrieu en de vertaling van...Het Nederlands toneel is daarbij vergeleken bleek en zuinig en van: o, je vindt me toch niet belachelijk, schat

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Theater-op-zolder veranderde later zijn naam in Nederlands Kamertoneel en nog later (1967) in Groot Limburgs Toneel, die eigenaardige Belgisch Nederlandse constructie, waarbinnen het in 1975 een...47.044.700 Brussel Nederlands Toneel Gent 47.680.000 50.582.223 Koninklijk Jeugdtheater, Antwerpen 37.000.000 38.606.028 B-gezelschappen: Reizend Volkstheater, Antwerpen...Nieuwe Scène, 14.200.000 17.000.000 Antwerpen Speeltheater, Gent 10.300.000 16.500.000 Brussels Kamer Toneel 12.240.000 12.240.000 De Korre, Brugge 6.000.000 6.000.000

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
De strijdende partijen verlieten het toneel voor Nova het woord nam...Dat blijkt uit de werking van het Nederlands Theaterinstituut waar tal van verzamelingen en activiteiten gecentraliseerd worden, maar o.a...Toneel met alleen een l'art pour l'art-functie, toneel om het toneel, daar blijf ik me tegen verzetten, (...) Kijk, als theater in staat is om gefundeerd en overdácht te ontregelen, mensen anders naar

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
De overige leden zijn René Verreth (acteur, Mechels Miniatuur Theater), Jozef Verhaeren (bestuurslid Brussels Kamer Toneel), Jo De Caluwe (directeur Arca), Karel Janssens (bestuurslid Christelijk...Nieuwe Scène, 14.200.000 17.000.000 18.000.000 Antwerpen Brussels Kamer Toneel 12.240.000 12.240.000 10.500.000 De Korre, Brugge 6.000.000 6.000.000 6.400.000...Op deze wijze werden het Brussels Kamer Toneel (BKT), het Theater Poëzien en het Limburgs Project Theater weer opgevist

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Het toneeldoek is hier een kale kamer in versterkt perspectief, waarin stukken lichaam en ledematen rondzwerven, een ijselijke illustratie van de geestelijke verscheurdheid...Een kortzichtige, domme en zinloze actie, waarmee de betekenis van toneel gereduceerd werd tot een onbetekende amusementsfactor" Ten geleide', in Nederlands Theaterboek nr...Dit bezwaar weegt echter niet op tegen de prettige treinkadans, tegen het panoramische uitzicht, vooral tegen het standpunt van waaruit deze presentatie geschiedt: toneel is een sociaal gebeuren

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Hoe ensceneer je leegte, radicale onzekerheid, het gebroken oog ? Erwin Jans bespreekt de recente produkties van De Tijd en de Kamer door Arca en Het Nationale Toneel in het licht van Strauss...geënsceneerd onder een licht afwijkende titel: De tijd en het vertrek door Het Nationale Toneel (Den Haag) en De tijd en de kamer door Arca (Gent). Liever dan in te gaan op de zgn...Het Nationale Toneel (decor Tom Schenk) houdt zich strikt aan de beschrijving die Botho Strauss van de ruimte geeft : een grote kamer met drie ramen, met op de achtergrond de gevel van de overkant

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Een aantal dansers 'hangen' rond in een door een donkerbruine lambrizering streng afgegrensde 'kamer'. Door het nietsdoen gedwongen etaleren ze, anderhalf uur lang, hun tics, af en toe gestileerd tot...een dansante beweging, een diagonaal door de kamer, soms zelfs iets dat op een duet lijkt...mee in Thyestes van de kamertoneelgroep Toneel Vandaag

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
echter zorgde de verlichte erker van Mary's kamer, samen met de luchter en het nachtlampje vooraan op de set, voor een nieuwe verti-kale as. Vanuit die kamer -boven het speelvlak- beheerste Mary de...Gezien in de Beursschouwburg te Brussel op 11 oktober en in de Stadsschouwburg te Leuven op 18 oktober Het Zuidelijk Toneel Eindhoven Het Zuiden Het Zuidelijk Toneel...Arne Sierens kreeg de Nederlands-Vlaamse toneelschrijfprijs voor Mouchette, een stuk dat hij schreef in opdracht van Oud Huis Stekelbees

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Het enige, kleine raampje in de kamer zit te hoog en laat enkel licht binnen...Het theatrale in die decors wordt niet bereikt door een volledig abstract scèneconcept te creëren - een huis lijkt nog altijd op een huis en een kamer kan je direct herkennen als een kamer - maar door...De leerboeken liggen als mazelen over het toneel verspreidt; versterker, luidsprekers, draden zijn zomaar op de scène geplaatst; rechts staat een reeks flessen zonder etiket, netjes op een rij en

Nr. 47, December 1994 • Jaak van Schoor, Dré Poppe, Hugo Van... • In memoriam: Rudi Van Vlaenderen
Hij bracht toneel in alle mogelijke, maar vooral ónmogelijke zaaltjes en zette zich wat af tegen de KVS en de KNS, de twee grote gezelschappen van dat moment...1953 stichtte Tone Brulin in Antwerpen zijn Theater op Zolder (het latere Nederlands Kamer Toneel) en van Vlaenderen trok daarheen 'omdat er daar op een meer professionele manier werd gewerkt...Thyestes (1966 en 1967), gebaseerd op het théâtre de la cruauté, noemde hij 'het nieuwe antitheater'. De heilzame werking van Toneel Vandaag is nadien vooral voor de werking van het Brussels Kamer

Nr. 65, Januari 1998 • Bart Verschaffel • Foto's, teksten, (gesprekken)
ongetoonde) werk van de groep bereikt is: wanneer de Needcompany toneel speelt, speelt die geen toneel...niet een kamer of een omgeving, maar een door een liggende, zittende, wachtende blik uitgesneden fragment van een overal-gelijke, onbewoonde rand-van-de-wereld; (d) tegen dit nadrukkelijk opgeroepen decor...de marge van de teksten, opgenomen in het Nederlands, Engels en Frans, worden korte fragmenten afgedrukt van interviews met leden van de Needcompany


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK