Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


440 document(en) met "Nederland aan" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Hij had lak aan de socialisten met hun gepraat over sociale wetgeving, en resideerde heel zijn leven lang in de veilige schoot van het burgerdom van Frankrijks 'Second Empire'. Eugène wilde met zijn...het radicaal feminisme, de groeiende sectevorming, of de huidige therapiegolf aan als vluchtfenome-nen, pseudo-oplossingen die de individuele verantwoordelijkheid afschuiven naar veilig-collectieve...Goede bedoelingen verhullen natuurlijk niet dat de Mannen geen Minetti's in huis hebben, maar de theaterganger vandaag heeft weinig of geen boodschap aan steracteurs, evenmin als aan ideologisch

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Wambacq • Is dit nog ballet, is het al...
Eerder komt het aan op wat verteld wordt, dan op hoe men het vertelt...Het soms pointeloze, vaak onaffe, altijd onverwachte of briljante van snelle notities, werkt door in elke scène, bepaalt de structuur van de voorstelling en geeft er het vivante ritme van aan...Moderne dans,' besluit hij droogjes zijn exposé, 'daar denk ik vaak aan

Nr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
vraag gratis het programmaboek aan * poppencursus * poppenbeurs m.m.v...70 belgische en nederlandse poppentheaters * meer dan 50 voorstellingen met poppentheaters uit Vlaanderen, wallonië, nederland, frankrijk, duitsland, groot-britannië, denemarken, canada en

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Bij gebrek aan financiële middelen moesten we ermee ophouden...aan Jaak van Schoor, aan Carlos Tindemans of aan uw dienaar, om een studie te maken, b.v...Bovendien houdt zij waarschijnlijk verband met de onverschilligheid van de Vlaamse theaterwereld voor wat in het buitenland aan de hand is en het gebrek aan belangstelling voor internationale

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Daarbij komt dat Balfoort dat met zo een minimalisme aan gebaren en bewein-minimalisme aan gebaren en bewegingen doet dat hem geen valse theaterpathetiek kan aangewreven worden...Andalusia amarga werden dramaturgie en beelden fysiek: een driehoek met Andalousie aan de ene kant, het land waarnaar de Andalousische arbeiders emigreren aan de andere kant en daartussen en daarboven...Echte creativiteit is onder de poppenspelers nauwelijks te vinden en het zal niemand ontgaan dat ze alle moeite doen om dat te wijten aan een gebrek aan middelen

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
De videoprodukties kunnen door omroepen worden uitgezonden, ze kunnen ook meegenomen om getoond te worden in het buitenland of aan buitenlandse gasten in Nederland...Er zijn namelijk al instellingen in Nederland die dat op zich nemen: Mickery, het Holland Festival, de Rotterdamse Schouwburg, het Shaffytheater, en tal van anderen...feite klopt niemand aan onze deur zonder antwoord te krijgen

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
05888:2454 'Kijk vrolijk'! ('Torquato Tasso'2. 2) Wat heeft een groep als HTP aan dergelijke kritieken ? Wie geeft HTP dan wederwoord ? Een produktie als 'Torquato Tasso' had beter...Heiner Müller een schrijver in stukken Retrospectief festival met werk van de Oost-duitse auteur met voorstellingen uit Nederland, België, West- en Oost-duitsland en Bulgarije...Schrijf dan naar HOT Postbus 11650, 2502 AR Den Haag Nederland, of bel 070-852904

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Het is een erg gecontroleerde prestatie, een werken aan stem en lichaam dat in het Vlaams theater te weinig aan bod komt...Vanaf tien uur 's morgens schuift men op Times Square aan in de hoop na twaalf uur kaartjes tegen halve prijs te bemachtigen...Met dit soort produkties wordt aan het verschijnsel teater noch aan het publiek een dienst bewezen

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
de naar schatting twee- of driehonderdduizend toeschouwers in België en Nederland, in Avignon en Wenen, tussen november 1972 en einde 1974, ook wel als "stuk" naleven, al was het in feite het prototype...Vlaanderen en in Nederland optrad dan in het Franse taalgebied...Bezoeken aan het Berliner Ensemble, medewerking en hulp vandaar uit, optreden in Oost-Berlijn, brachten een andere ervaring mee

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Inhoudelijk past Poëzien zich aan aan een van oudsher conservatief ingesteld scholenbestand...Voor kinderen blijft Stekelbees het beste wat op de markt is, maar daar moet aan toegevoegd dat concurrentie nauwelijks aan de orde is. Kindertheater ontsnapt daardoor makkelijk aan het kritische oog...De Gentse theaterwereld heeft een tekort aan zalen en het stadsbestuur is niet geneigd daar snel iets aan te doen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Op een winteravond kwamen mijn vrouw en ik in Wroclaw aan...Al die jaren van de Europese avant-garde zijn totaal aan Duitsland voorbij- Wasteland (Ro Theater- Werk- centrum Dans) Foto Leo Van Velzen gegaan...Aan de basis moet een wederzijds vertrouwen zijn, ook respect voor ieders eigenheid én de bereidheid te werken, terwijl men in Nederland wil discussiëren

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Maar het is toch wel weer een teken aan de wand dat Verheezen dit soort theater in Nederland al langer maakt en dat zijn naam nog niet is doorgedrongen in grotere schouwburgen die zo graag klagen over...Ten eerste werd de toeschouwer - die in deze tijden ook meer behoefte heeft aan een houvast dan aan een vacuüm - goeddeels afgeschrikt door een rage van enige stylistische nieuwlichterij ('nieuwe...die zin dat er in de Studio meer zorg besteed wordt aan het uiterlijk (verbaal en visueel) van de acteur, dan aan zijn vermogen om een tekst, een scenario aan zijn eigen persoonlijkheid te toetsen

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
De topambtenaar van de minister moest overijld een extra plank aan de boekenkast toevoegen om alle adhesie-betuigingen netjes te bewaren...De groep vindt het politieke vormingstoneel uit voor Nederland en wordt in no time berucht/beroemd bij links en rechts...De teksten zijn vaak arm aan suggestieve werkelijkheid, aan universaliteit

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Gerardjan Rijnders:
Liz kon natuurlijk niet veel meer van ons leren dan wat wij opportuun vonden om aan te bieden...Daar ga je dan aan werken...je 't als toneel nog alleen over jezelf; maar aan de andere kant denk ik dat je daar niet aan ontkomt

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Die betekenis blijft in mij aanwezig als een soort sub-tekst, die ik echter nooit aan de oppervlakte laat komen...je 't als toneel nog alleen over jezelf; maar aan de andere kant denk ik dat je daar niet aan ontkomt...Dit blijft echter ondergeschikt aan zijn veralgemenende reflecties over het postmodern Amerikaans theater, dat er volgens hem slecht aan toe is (met uitzonderingen als Squat en Mabou Mines

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
De Amerikaan gaat gebukt onder de afwezigheid van een cultureel erfgoed: zijn geschiedenis is aan de Oostkust 200, in het Westen 100 jaar oud; de cultuur van Europa is voor hem 'the real thing'. De...verworpen, toch blijft dit materiaal zijn stempel op de voorstelling drukken: North Atlantic ontleent vele elementen aan de musical, de muzikale film, het melodrama...Tramlijn Begeerte, Vrij Nederland, 28 mei 1983, p. 7-8. (2) Liz LeCompte in The Drama Review, Vol

Nr. 4, September 1983 • Inhoudstafel
Naar aanleiding van Cunninghams nakende bezoek aan België, portretteert Goedele De Keersmaeker de peetvader van de post-modern dance...Eerst het vreten, dan de cultuur, parafraseert menig cultuurboer, die zijn parels aan de zwijnen poogt te slijten...Wat we Amerikaanse cultuur noemen is niets anders dan de cultuur van de geïndustrialiseerde wereld" (We citeren op gezag van Etheï Portnoy, De Brandende Kwestie, Tramlijn Begeerte', Vrij Nederland, 28

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Herinnerd worden aan vergankelijkheid roept bij de mens nog steeds verzet op en ook listigheid om eraan te ontsnappen...Aan deze geloofsversie van Van de Velde is niets schokkend of modern; de dramatische spanning bestaat niet in de belijdenisdaad van inzicht in en onderwerping aan God maar in de langzame bewustwording...Het resultaat is dat Van de Velde door een uitdagende vervorming van het reële de symboolkracht van de kunst vaak met verminkend geweld en verlies aan eigen sigma heeft willen afdwingen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Zowat alle figuren bij Strauss lijden i aan een gebrek aan werkelijkheid...Als de verveling fysiek getoond is, prevelt Gilis de tekst van Büchner aan flarden, als op zichzelfstaande fragmenten...Het plan om de vijf lesbrieven, Scholen in Toneel Een brug tussen wetenschap en onderwijs, uit te geven, ontstond na een enquête bij leraren in het noorden van Nederland

Nr. 5, Januari 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Geen wonder dus dat de Belgische minister van kuituur via het programma Omnibus in Nederland laat weten dat kunst toch in de allereerste plaats zelf geld zal moeten vinden...Het is overigens niet zo dat je dat soort dingen in Nederland niet hoort...Kaaifestival ter ziele moet, of dat ik op mijn beurt afschrift ontvang van een dito brief door het Kaaifestival geschreven aan de Amsterdamse notabelen om te vragen of Mickery er inderdaad aan moet geloven


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK