Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


61 document(en) met "Museum van Hedendaagse Kunst" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De Vlaamse musicals die in opdracht van Arena geschreven werden (Johnny Limbo van Luc Vandeputte en Walter Stes en Playmate van Jaak Van de Velde en Walter Ertvelt) verzopen in de ambitie om...Zo drijft de bibliotheek zo goed als volledig op tijdelijk personeel en moest twee jaar geleden het Museum van Hedendaagse Kunst sluiten bij gebrek aan personeel...Andere zijn de bouw van een stadsbibliotheek en een nieuw museum van hedendaagse kunst

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Deze monologen werden door de regisseurs Dehert en Gilis in een zeer mooie ruimte geplaatst: een van de grote halfronde zalen van het Museum voor Schone Kunsten te Gent...Diezelfde onechtheid bepaalt ook het spel van de dichter: Marc Steemans geeft hier een uur lang een demonstratie van wat hij kan en van wat zijn manier van spelen bedreigt: alles is te beredeneerd...Documenta is het herwerkte mededelingenblad van de VZW Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst en het Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst van de RUG

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Dam voor de tweede keer een stuk van de hedendaagse Duitse auteur Wolfgang Deichsel (°1939). Het eerste Frankenstein, uit het leven der bedienden dateert oorspronkelijk van 1971, maar werd opgevoerd...interesse voor de uitbeelding van de trivialiteit van het hedendaagse, dagelijkse leven...Zijn tentoonstelling Vrienden, een produktie van het Provinciaal Museum van Hasselt die daar te zien was van 27 januari tot 4 maart j.l

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Het systematisch gebruik van de zelfontleding als karakteriseringsprocédé door Hegenscheidt, wordt voor Gilis en Dehert een signaal van de ziekte, het narcisme van enkele van de personages...Van de Wagneriaanse held die de hele kosmos betrekt binnen de grenzen van zijn krachtige persoonlijkheid en die contradicties tot synthese brengt op het hogere niveau van de doorleefde kunst blijft...De zindelijkheid van Saemund fungeert als signaal van zijn klinisch cynisme (uitwringen van een dweil tijdens de sterfscène van Froth), maar neemt ook de vorm van een ziektesymptoom aan

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Wilson en Fabre op de praatstoel
van dat van Bob Wilson: Fabre - als Europeaan - maakt in de eerste plaats acteurstheater, terwijl bij Wilson-als Amerikaan-het beeld prioriteit krijgt...Voor een deel van het publiek in de zaal rinkelt een belletje: is dat niet één van de grote verwijten aan het adres van Jan Fabre...Jan Fabre, Saskia Bos, Bob Wilson -Foto Dirk Pauwels Eind oktober '85 waren Bob Wilson en Jan Fabre voor een panelgesprek over hun theaterwerk te gast in het Museum voor Hedendaagse Kunst te

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Ik had eerder de indruk te werken aan de overleving van de cultuur, van het begrijpen van het andere, de aanvaarding van de kunst...De bijdrage van Marianne Van Kerkhoven overstijgt het occasionele belang van dit lustrumboek, het is een uitnodiging tot het schrijven van een geschiedenis van het Vlaamse repertoiretheater...De selectie van hedendaagse scenogra-fen op de tentoonstelling gebeurde echter volkomen lukraak, zonder zelfs maar de voornaamsten mee te hebben

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De hedendaagse mens is van zijn essentiële, volle zelf afgesloten, zegt Strauss in elk van zijn stukken...Hij heeft geprobeerd tegen de geest van de muziek in een hedendaagse versie van Macbeth op de scène te zetten...Zolang het niet om de abstracte vraag gaat, maar telkens opnieuw over de inhoud van elke concrete illusie: die van de moralist, die van de cynicus, die van de theatermaker, die van de toeschouwer

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
De voorbije zomermaanden bood het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst te Oostende echter een ideale gelegenheid om kennis te maken met die andere kant van het werk van Jan Fabre...Museum voor Hedendaagse Kunst van Jan Hoet in Gent te zien was...Opzet van de toneelschrijfprijs is niet zozeer jonge of beloftevolle auteurs tot schrijven van theaterteksten aan te zetten, dan wel de algehele herwaardering van deze kunst te promoveren

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
De Rijksacademie in Amsterdam, is gebouwd rond 1880, een groot monsterachtig gebouw, helemaal niet meer van deze tijd, terwijl er sindsdien al 5 of 6 'Wendes' zijn geweest binnen de beeldende kunst...Het museum voor moderne kunst in Brussel hebben ze 9 verdiepingen in de grond gestopt, er is niets meer symbolisch dan dat...Dus gaan we naar beneden, want het is toch een 'kunstberg'. Dingen die hedendaagse kunstenaars 25 jaar geleden ergens hebben gestald, zijn nu in dat museum terechtgekomen, om te hangen naast hun eigen

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Uit het repertoire dat hij met 'I Fiamminghi' brengt, blijkt waar zijn voorkeur naar uitgaat, maar er blijft daar ook voldoende openheid die een ontwikkeling in de richting van de hedendaagse muziek...Ik kan me wel indenken dat Rudolf Werthen in het stadium waarin hij nu verkeert, (nog) niet naar hedendaagse muziek zal grijpen, waarin vaak de schrijnende kanten van dit bestaan onverbloemd ten...Nadien blijft er van deze kunsten geen eindprodukt, zoals bij een schilderwerk, dat in een museum kan opgehangen worden

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
er in het huis van vader econoom plaats voor kunst ? Zo ja, krijgt kunst de voorkeursbehandeling van de eerstgeborene of dient ze zich als een verloren en verlopen dochter te verstoppen in een...Wie de veelduidigheid van de ondertitel respecteert, aanvaardt de uitdaging van de kunst om de wetten van welke economie dan ook radicaal in het geding te brengen en om met de vrijbuiterij van de...Hij houdt vast aan de eenzijdige reductie van kunst tot economie en meent zich een onbarmhartige, om niet te zeggen wrokkige verwerping van de utopie van een niet door de economie besmette kunst te

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Lamers' aarzelende drukdoenerij (hij is tenslotte de spil van het stuk én van Discordia) steekt schril af tegen de massiviteit van Muizelaar, als waard de vertegenwoordiger van provincie en...Deze distantie neemt nog toe als hij het pad van de kunst inslaat en daarmee de laatste stap in de sublimatie van zijn agressie zet...Gent Time Festival In de tweede helft van mei vond in Gent het eerste Time Festival plaats, een samenwerkingsverband tussen kunstencentrum Vooruit, het Museum van Hedendaagse Kunst

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
Ten slotte is hedendaagse dans misschien meer dan welke andere kunstvorm een uiting van en over vrijheid en van en over democratie...Het grote, administratief zware Gulbenkian wou met ACARTE ook wel 'een nieuw en meer verlicht publiek bereiken voor de galerijen en collectie van het museum voor moderne kunst', maar zei in de eerste...plaats ACARTE op te richten om 'een publiek voor (hedendaagse) kunst te ontwikkelen, om artistieke creatie te stimuleren en om aan opvoeding te doen door kunst'. Nog sterker is paragraaf één van het 'hoe

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Rieks Swarte
Waar ik het uiteindelijk het beste kon zien", vertelt Swarte, "was in de kleine studies van Rubens in het museum te Brussel, trouwens, Vondel was erg op Rubens gesteld, en alle personages in die vlug...Ik ben nu bezig met het lezen van The Beggar's Opera van John Gay, de bewerking van Brecht en die van Fassbinder...Zowel de ruwheid als de liederlijkheid van het origineel moet een hedendaagse vorm vinden

Nr. 40, Februari 1993 • Evelyn Nicodemus • Een opening in een gesloten wereld
En sinds kort hou ik me bezig met de studie van de twintigste eeuwse Afrikaanse kunst ten zuiden van de Sahara, haar geschiedenis, haar discours, haar actuele situatie in Afrika en in de diaspora...Tegen de achtergrond van de enorme verpaupering van het hedendaagse Afrika, en van het gebrek aan een culturele infrastructuur die zich nooit heeft kunnen ontwikkelen, kan men niet anders dan de...Cheri Samba In de blanke Westerse wereld gaat men ervan uit dat de kunst van Afrika naďef, primitief, etnisch zou moeten zijn - net zoals de apartheid de mythe van de blanke superioriteit

Nr. 50, Juni 1995 • Amos de Haas • Het lichaam in beweging
Hedendaagse mime vormde het centrale thema van de zevende editie van Festival De Beweeging (1-12 maart 1995). Terwijl de hedendaagse dans de voorbije tien jaar een stijgend aanbod en dito kwaliteit...De Nederlandse mimograaf Amos de Haas, die in 1994 de Aanmoedigingsprijs voor de mime van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst ontving, volgde met aandacht het mimeluik van Festival De Beweeging...Een van deze films heet Lilly of Quex: prachtige beelden uit een museum vol opgezette dieren, drie personages in een landschap en verschillende bewegingscomposities

Nr. 52, Januari 1995 • (advertentie)
de groep van Stef Kamiel, bassist van dEUS : enig concert in Limburg ! support: Stephen Duncan start cursus hedendaagse kunst (voor) bekeken I 6 ]essen over actuele kunst voor wie bij...het betreden van een museum of galerie voor hedendaagse kunst de grond onder de voeten voelt wegzinken 7 Victoria - 2012 (now i am nationwide) een stuk mét en over internet; "hoe is het...ceremonia - nachtelijk symposium bizarre avonturentocht in de geesten van mensen; om te lachen of te huilen ? 10 kulderzipken (tot 15/1) de avonturen van brtn-held kulderzipken in een

Nr. 53, December 1995 • Robert Steijn • Bezinning bij de status quo
Onlangs vierde het Stedelijk Museum in Amsterdam namelijk haar eeuwfeest met Wild Walls, een tentoonstelling over de huidige stand van zaken binnen de jongste generatie beeldende kunstenaars...Matthews zweeft al maanden op de rand van de dood en het maken en spelen van voorstellingen lijkt voor hem van levensbelang geworden...Wie hiërarchisch denkt, gaat er bij voorbaat van uit dat de sterkste troeven van de programmering zich zullen afspelen in de grootste zaal van het festival

Nr. 55, April 1996 • Tuur Deevens • Kleine verkenning van een tussengebied
Bewegende lichamen als beeldende kunst, niet alleen op de thèaterbühne zoals bij menig hedendaagse dansvoorstelling, maar ook in het museum...De directie van het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (muhka) zag het project eigenlijk niet zo zitten, maar de educatieve dienst drukte de zaak door...niet erg gelukte produkties van Patricia Kuypers en van Pé Vermeersch in het programma, was er de produktie sos, die in de lijn van het festivalthema beeldende kunst met lichamen maakte

Nr. 55, April 1996 • Marc Holthof • De jicht van de zonnekoning
De jicht van de zonnekoning Interesting Bodies, de choreografie/installatie van choreograaf Marc Van Runxt in het MUseum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (MUHKA), speelt op een interessante...lichamen in een museum voor hedendaagse kunst...Een dubbelzinnige instelling, waar men alles van dood en stofferigheid wat er aan de benaming 'museum' kleeft - het museum als de eeuwige rustplaats voor kunstwerken die uit hun tijd- en


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK