Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


47 document(en) met "Modern Drama" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Bedoeling is het accent te leggen op de afwikkeling van dit drama, de gevolgen van het roekeloze koningsleven te analyseren, terwijl Sophocles de nadruk legde op het getormenteerde verleden en op de sereniteit die...Deze invalshoek biedt interessante mogelijkheden om Sophocles' drama te interpreteren, maar maakt --ondanks een perspectiefvolle aanzet - de eerste problemen bij deze voorstelling zichtbaar...Bovendien was hij ook jarenlang uitgever van The Drama Review, één van de voornaamste theatertijdschriften ter wereld

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Het hele drama laten we afspelen in één ruimte die er zich uitstekend toe leent om alle emotionele conflicten duidelijk te maken...Er is teveel ruimte voor de enkele personages die in dit drama aan bod komen...Servilia is plots onrustwekkend modern geworden, maar dit anachronisme levert meteen een meer kritische benadering van haar traditionele functie in het plot op

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
plaats van naar het drama van Lear geduwd te worden, krijg ik het 'drama' van een tiental personen en houd ik - om mij niet meteen duidelijke redenen - vooral Edmund, Kent en Gloucester over...Niet klassiek maar modern...Dat 'glaciale' karakter lijkt mij een modern equivalent van Brechts vervreemding

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Nederlandse gevangenen, plus een liefdesgeschiedenis, plus een drama waarbij de held Ned gedood wordt...Tramlijn Begeerte, Vrij Nederland, 28 mei 1983, p. 7-8. (2) Liz LeCompte in The Drama Review, Vol...Moderne literatuur is modern omdat ze reflecteert op wat literatuur tot dan toe geweest is; en daarbij moet je natuurlijk wel de realiteit om je heen meenemen

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Het moderne theater tracht op de lineaire voortgang, de verhalende logica van de dramatische actie de dubbele bodem van de metafoor te enten; het rechtlijnige drama wordt stukgebroken en er ontstaat...Modern theater is polyfoon en complex, vooral nog polyseem, veel-betekenend in hetzelfde moment, en ambigu, meer-betekenend in hetzelfde moment

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Aan deze geloofsversie van Van de Velde is niets schokkend of modern; de dramatische spanning bestaat niet in de belijdenisdaad van inzicht in en onderwerping aan God maar in de langzame bewustwording...Van de Velde ruimt, zij het niet als de eerste in het drama, op met de klassieke indeling in bedrijven; dat moet gewoon omdat nergens de psychologische logica verantwoordelijk is voor het...Dat blijkt overigens ook uit de vertelmanier van zijn drama's; Van de Velde heeft geen gebonden fabel maar wel een idee waarop een ontwikkelingsachtige incidentenreeks gemonteerd staat

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Hij opteerde voor een nederige tragiek (zijn eigen term). Pierre Macherey merkt hierbij op: "Het nieuw-soortige drama zal zich dus afspelen aan een haardvuur, bij het vallen van de dag, waar...Niets mag de ontwikkeling van het drama in de weg staan...De belichting valt op door een veelheid aan stijlen: soms is het modieus modern, wanneer er neonlicht gebruikt wordt, dan is het pijnlijk hard, zoals de hedendaagse

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Meestal dus is iemand die modern wil dansen een interessantere persoonlijkheid...Dat is het drama van de regisseur

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Het al zo dunne en vervelende stripverhaal werd tot een nog dunner libretto in karamellenverzen omgewerkt; de muziek wil én populair én modern klinken, maar er is te weinig métier voorhanden om ook al...Drama en tragedie gingen aan hen voorbij, geen jamben, geen euforie, geen tekijkstellerij...Ons theater heeft een groot repertoire, met meer dan 20 stukken, van heel kleine tot grote, klassieke drama's. En wij spelen vele stukken verscheidene jaren

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Dit sterk autobiografisch stuk uit 1887 beschouwde Strindberg als het modern equivalent van Aeschylus' Agamem-non, klassieke tragedie waarin eveneens de vrouwelijke machtswellust centraal staat...Zoals men zich kan afvragen waarom een drama als Star-kadd zo nodig opgegraven moest worden om het met een ongebreidelde energie de verdoemenis in te spelen, zo blijft men ook bij deze Nora, na een...Kortrijk, 7 mei 1985, p. 9 "Modern is wat de gewoonte verstoort

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
Alhoewel haar eigen dansers zowel klassiek als modern (bij voorkeur Cunningham) gevormd zijn, nam ze deze kans toch te baat om sterk ballet-technische elementen in dit werk op te nemen...Het werd toen algemeen aanvaard als een eerste geslaagde poging ter vereniging van de kunsten naar analogie met het antieke drama en nu wordt het 'officieel' beschouwd als het eerste echte ballet uit

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Het stuk van Sophocles wordt op die manier een psychologisch drama, waarbij overduidelijk blijkt met welk meesterschap de dichter de mechanismen van een dialoog beheerst...Sophocles zo modern spelen, zonder referentie naar het klassieke kader, is dus volledig mogelijk...Een toe te juichen initiatief, in Vlaanderen krijgt het drama, behalve in de tekstafdruk in Etcetera, weinig permanente aandacht van de uitgevers

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Nicoll heeft het over "that most puzzling of all Greek plays" (World Drama, London, 1952:85) met een haast niet te over-schouwen filologisch-linguïstische commentaar als (logisch...Jürgen Gosch' Oedipus, die door Van Hove zeer bewonderd wordt) in doorschijnende gewaden met-als enigen - een anachronistisch-modern masker...Integendeel lijkt me dat uitgerekend wat deze "monumenten" van het Europese drama betreft, de uitdaging er precies in bestaat een scenisch resultaat af te leveren dat rekening houdt met de eisen en de

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
1984 was de Pre-mio Italia, tot op vandaag de belangrijkste onderscheiding op gebied van radio-drama, aan de 36ste editie toe en Laenen werd de eerste Vlaming die voor de BRT met de luister spelprijs...Dat hij door de UER (Europese Radio Unie) aangezocht werd om in het kader van de Internationale Werkgroep Radio Drama 1987 een eigen werkstuk te creëren, represen-tatief voor de gehele "Germaanse...Men kijkt tegenwoordig veel meer naar drama dan naar die actualiteitenrubrieken terwijl in de jaren 60-70 die rubrieken de hoogste kijkdichtheid hadden

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
en artiesten met hedendaagse opera de nodige impulsen moeten geven om op termijn het huidige aandeel van 12 à 15% "modern" werk aan de Staatsoper te vergroten...over de in Oostenrijk nu erg pregnante vraag naar het oorlogsverleden of zowaar de eco-toer op met H. Muellers To-tenflufi en het Russische Tsjerno-byl-drama De Sarkofaag...expressionistische drama, de slapstick... Niet zomaar overgenomen, maar bewerkt en samengebracht, verdicht tot een oud nieuw verhaal, waarbij wel vaak de samenhang zoek geraakt

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Het is de uitdaging voor de moderne theatermaker om in een actuele vormgeving die kloof tussen universeel drama en "postmodern" bewustzijn (althans voor de duur van de voorstelling) te dichten...Dedalus publiceert nieuw werk van acteur-schrijver Guido Lauwaert, Op de brug van Avignon, een modern echtscheidingsdrama in vijf scènes...Veel van de moderne muziek is alleen maar modern en niet meer beluisterbaar

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Ze hebben opgemerkt dat dit volkse publiek veel minder talrijk is op woensdagen en donderdagen en stellen voor dan klassiek en modern repertoire te programmeren om de intellectuelen opnieuw in de...Het repertoire was er afwisselend klassiek en modern (Capek, Pirandello, De Ghelderode,...). Siegfried (1918): Van Overbekes pamflet richt zich tegen de sensatie-drang van het volkse publiek...Klassiek drama voor de oudere intellectueel, lichte genres voor de kleinburgerij, experimenten voor de jongeren en revues voor het volk

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Erotiek, dood, banaliteit en kwelling, dat zijn de elementen waarrond Claus zijn nieuwe drama inhoudelijk heeft opgebouwd...Het gaat om goed of slecht toneel, niet om modern en repertoiretoneel...Aandacht voor drama-werk van Franstalig-Belgische auteurs

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Fragmentatie, a-linea-riteit, repetitief, post-modern en grotesk waren de termen waarmee voorstellingen als De Struiskogel of De Demonstratie werden beschreven...de bedreiging aan de grenzen van het rijk) om 's konings persoonlijk drama effectiever uit te tekenen...het behoorlijk acteerwerk (vooral van de mannelijke acteurs), slaagt het theater van Joosten er niet in het drama van Norén te redden

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Koudwatervrees voor de radicale lectuur
Tsjechows drama staat los van het theater van zijn tijd en anticipeert een meer hedendaagse theatrale gevoeligheid omdat het uitgaat van 'opvoeringsruimte', en de notie van 'decor' verwerpt...de architectuur van Tsjechows drama wordt het ruimteconcept omgezet in de idee van 'landschap'. Een landschap is poëtisch, psychologisch, sociaal, esthetisch, cultureel en ontologisch bepaald...Het burgerlijke theater - een clichéterm die maar betekenis krijgt na jaren van 'modern toneel' (zie hierover het interview met Jac Heyer in Toneel Theatraal (2)) - heeft Tsjechow gerecupereerd door


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK