Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Miniatuur Theater"Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Miniatuur Het produktieproces van het epos Koning Gilgamesh verloopt bijzonder Brulesk...Het is de verbeelding van de wereld in een vuistvol theater

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
precies een deel van de opdracht van een festival : het theater uit zijn gewoontes doen springen, en het terug in het leven plaatsen, in de stad, tussen de mensen...Zoals in Avignon waar je naar theater gaat tussen een bezoek aan het Palais du Pape en een glas picon op een terras aan de place de l'Horloge...Vlaanderen heeft er een exportprodukt bij: de 'Vlaamse wilden' of 'het theater van de fysieke roes' {Toneel-Theatraal). Enkel op dansgebied werd er internationaal serieus weerwerk geboden: Gallotta

Nr. 12, Januari 1985 • Marijke Caris, Geert Opsomer • Vol verwachting klopt ons hart: Een blik...
Dat de RAT aan de minister voorstelt kredieten vrij te maken voor de creatie van Vlaams werk, lijkt de programmamakers van het Mechels Miniatuur Theater geïnspireerd te hebben...Theater, en Het Wemelbed van Van Den Broeck bij het al vernoemde MMT...Waar blijft dan de polemiek die het Vlaamse theater zozeer behoeft

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De vaststelling dat theater haten en theater liefhebben twee kanten van één medaille zijn, althans voor de theatermaker, is essentieel...Wie niet regelmatig genoeg het theater haat, maakt geen goed theater meer, zegt Bernhard...MMT-Lustrumboek 1956-1986 Het Mechels Miniatuur Theater (MMT) heeft n.a.v

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Voorts ontstonden het Mechels Miniatuur Theater, Theater Antigone Kortrijk, de Eksperimentele Werkgroep voor Toneel in Antwerpen, Toneel Vandaag in Brussel, Vertikaal in Gent, De Korre in Brugge, een...het theater, met een bewuste en opzettelijke nadruk op theatraliteit en artisticiteit van theater als zelfstandige kunst, die poging valt beslist niet samen te rijmen met wat onder mei '68 berucht en...dat we allemaal kenden en waar niemand gelukkig mee was, een projectie naar het theater als theater, zonder dat theater meteen in een context te plaatsen waar de relatie tussen scène en zaal er een van

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
De overige leden zijn René Verreth (acteur, Mechels Miniatuur Theater), Jozef Verhaeren (bestuurslid Brussels Kamer Toneel), Jo De Caluwe (directeur Arca), Karel Janssens (bestuurslid Christelijk...Op deze wijze werden het Brussels Kamer Toneel (BKT), het Theater Poëzien en het Limburgs Project Theater weer opgevist...Tot daar de mededeling van het kabinet, waarbij nog aangestipt moet worden dat Antigone (Kortrijk) van de categorie C-gezelschappen (Kamertoneel) naar de categorie D (Experimenteel theater en

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Wat voordien vertoond werd, was ons reeds gedeeltelijk door de goede zorgen van Vlaamse organisatoren gebracht: het theater van de Jonge Toeschouwer, het Katona Jozsef Theater, Scena Plas-tyczna KUL...Dit gezelschap speelt een zeer belangrijke rol in het franstalige theater, al was het maar omdat het zoveel theater-geld opsoupeert...de doublé bind tussen theater en kritiek

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Hier werd iets tot dan toe vrijwel ongeziens vertoond : theater als 'spel', maar niet met de goedlachsheid van een clown, noch met de gladheid van de komediant...godbetert het Mechels Miniatuur Theater was dat zich, zelfs begin jaren '80, allang niet meer hoefde te 'bewijzen', because gebeiteld, geheid, gesettled en overgesubsidieerd in plaats van met de rode kaart naar...Bij Jan Fabre, die in 1983 Dit is theater zoals te voorzien en te verwachten was, toont, maar zich al vroeger op het theater had gegooid, zijn invloeden van de beide Amerikanen onmiskenbaar, maar heel

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • "Kunstenaars moeten elke keer opnieuw beslissen"
Halle kreeg hij een toneelopleiding, en vrij snel al ging hij spelen bij grote gezelschappen in Oost-Berlijn zoals het Theater der Jugend, het Maxim Gorki-Theater en het Berliner Ensemble -bij Bertolt...Het ka-potgaan van het Berliner Ensemble heeft ook met ons vertrek te maken maar dat was niet beslissend : ik vond het enkel verschrikkelijk dat precies het theater van Brecht stuk ging door...Het Duitse theater moet verwerken wat er nu gebeurd, uitdrukken wat de Duitse realiteit vandaag voorstelt

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Waar moet ik dan de reden zoe- ken voor het feit dat Van Hove mij nooit het gevoel kan geven dat mijn universum - dankzij het theater - weer korte tijd perfect in mekaar zit ? Noem het de kick van een...Ik heb de indruk dat hij het theater met het vergrootglas benadert, elke scène telkens opnieuw groot uitzet...Alleen, zo laat je de stroom der dingen misschien te weinig hun beloop, zo ontstaat er een verregaande vorm van interventionisme, zo wordt het detail opgeblazen terwijl precies de miniatuur zo mooi

Nr. 38, Mei 1992 • Johan Thielemans • Sexbommen en televisieschermen met ruis
Op een scène op de scène (een miniatuur van de Munt) bouwt hij dit tafereel na...reactionair theater maken, het is zijn goed recht, al maakt mij dat verschrikkelijk boos, maar moet het dan echt meteen zulk onvoorstelbaar saai theater zijn

Nr. 41, April 1993 • Paul Goossens • Eric Antonis
Etcetera: Denkt u dan aan het Mechels Miniatuur Theater

Nr. 55, April 1996 • Bruno Koninckx, Kurt Melens • De tering naar de nering gezet
Het Mechels Miniatuur Theater vond het niet de aangewezen periode om in het openbaar te praten over deze materie...Theater Malpertuis, Need-company en Blauw vier behoren tot de sterkste stijgers en krijgen sinds 1993 respectieve- lijk 20 miljoen i.p.v...Het is een atelierruimte, werkruimte, en een eigen theater

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Marleen Baeten • De samenleving maakt het theater mogelijk
Ze zouden er de verhalen van de mensen optekenen en samen met hen theater maken, uitgaande van hun verhalen...Zo werd het theater een soap...En waarin verschilt dat theater dan van het commerciële theater

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
Haast ongemerkt werd theater zo, in naam van de boodschap, tegelijk een autonome kunst...Er is dus (klassiek) theater mogelijk over intimiteit, er is zelfs theater mogelijk dat probeert zo dicht mogelijk tegen de nulgrens van de vorm aan te schurken, maar er is geen intiem theater...Als ze het theater beschouwt als een vluchthaven om meer jezelf te worden zou haar correcte observatie over de eigen aard van het (theater-)spel uiteindelijk toch gecorrumpeerd zijn door de obsessie

Nr. 100, Februari 2006 • Elke Van Campenhout • Buiten de lijnen
En in zijn latere voorstellingen verstilde hij het theater tot nauwelijks bewegende beelden, waarin de acteur steeds werd onderworpen aan de wil van de machine, robot, of technologie...Technologisch theater Ik ben door Photoshop tot theater gekomen...Het enige wat theater nog onderscheidt van andere kunstvormen is het feit dat het bij uitstek een live art is: het gaat om een levende persoon op scène, iemand die iets anders doet dan in het gewone

Nr. 112, Juni 2008 • Ivo Kuyl • De tragische kant van de komedie
Toen werd Une puce à l’oreille (een vlo in ’t oor) in het Mechels Miniatuur Theater gespeeld...De toeschouwer wordt uitgenodigd om zijn eigen wereld af te meten aan die van het theater...en niet over theater, denk ik dat dit een heel bruikbaar begrippenapparaat is als je het wilt hebben over het kritisch potentieel van de komedie

Nr. 112, Juni 2008 • Michaël Bellon • De herhalingen van De Collega’s
Dertig jaar later is het Mechels Miniatuur Theater van toen ’t Arsenaal geworden...Maar draait het theater, waartoe een aantal van die achtergestelde bevoorrechten dan maar hun toevlucht hebben gezocht, al niet meer dan tweeduizend jaar op herhalingen en hernemingen...Auteur Jan Matterne had voor de toenmalige brt al onder meer Beschuldigde sta op gemaakt toen hij er in het kader van zijn jaarlijkse gastregie bij het Mechels Miniatuur Teater (mmt) zijn idee besprak

Nr. 114, December 2008 • Daniëlle de Regt • Flessenpost uit het dolhuis
Anders zijn we niet bezig met ‘politiek theater’ of ‘maatschappelijk relevante’ kwesties, maar met het najagen van effectloze theatraliseringen van symptomen van sociale ziektes...Je kent hem wel van de (theater)literatuur op het kantelpunt van de negentiende en de twintigste eeuw...De koektrommel die ze nukkig op sleeptouw neemt, is een miniatuur van de loden last die de echte Johanna overal met zich meetorste


Development and design by LETTERWERK