Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


25 document(en) met "Meyerhold of Brecht" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Met Brecht was ik reeds geweldig bezig, voor ik bij de Studio kwam...Brecht, zd dacht hij met vele anderen, bestond alleen dank zij de muziek van Kurt Weill...Maar ik bleef toch maar verder Brecht propageren

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
De invloed van de Russische futuristen, Meyerhold en Tairov, op het Vlaamsch Volkstoneel van Johan De Meester in de jaren '20 is het meest bekende fenomeen...Maar dat voor een Brecht-ensce-nering (Moeder Courage, twee jaar terug) wordt teruggegrepen naar de Berliner Ensemble-canon, dat Genets De Meiden wordt gelardeerd met crucifixen en andere flauwe

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
van het theater en voor de sce-nografische revolutie die zich op dat ogenblik voltrok (Gordon Craig, Meyerhold, Tairov, ...). De Meester kreeg zijn opleiding als acteur van Royaards en Verkade...Dat Gevers dit jaar Brecht, Genet en Dürrenmatt programmeert, kan op een pragmatische aanpak met voor hem aanvaardbare compromissen wijzen...Hedwig Verlinde HET RESPECTABEL TROUWFEEST auteur: Bertolt Brecht; regie: Jo Gevers; spelers: Johan Bral, Ka-trien Delbaere, Didier Delmotte, Kristiaan Lagast, Patrick Roze, Lien

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Meyerhold, Piscator, Brecht). Met de diversificatie van de regisseursfunctie waaieren ook de toneelrichtingen in de twintigste eeuw zich verder uit

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Hij neemt geen blad voor de mond, relativeert graag maar blijft toch sterk ideologisch getint; daar zal de invloed van Brecht niet vreemd aan zijn...Als jong student heb ik Brecht zelf nog gekend, maar toen ik bij het Berliner Ensemble een practicum kon doen, was Brecht net gestorven...Er waren trouwens maar drie belangrijke gezelschappen, dat van Brecht en verder het Deutsches Theater en het Maxim Gorki Theater, niet toevallig alle drie geleid door mensen die uit de emigratie

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Ze slagen erin het moderne repertoire (symbolisme, naturalisme, hoogromantiek) en de toneelvernieuwers (Craig, Appia, Reinhardt, Meyerhold, Copeau, enz...Mijlenver staat deze opvatting van wat Brecht bedoelde met zijn theater, nl

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
Meyerhold en Copeau niet in staat was een duurzame relatie met de theaterpraktijk uit te bouwen om zijn theorie te toetsen...Bevrijdende" dramaturgie Simultaan met de buitenlandse experimenten van Meyerhold, Piscator en Brecht komen De Meester en Moulaert via de dualistische modellen van het mysteriespel, tot een bi...Net als bij Piscator en Meyerhold ziet men bij het Volkstooneel de sociale underdogs opklimmen naar de hoogste regionen van de scenische ruimte, waar ze gestalte geven aan hun 'revolutie

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Ook Bertolt Brecht vond in het Oosterse theater modellen voor zijn nieuwe theaterpoëtica...De geschiedenis van de moderne theatervernieuwing van Meyerhold over Brecht en Artaud tot Grotowski, The Living Theatre, Barba, Mnouchkine en Brook kan beschreven worden als een lange reeks van

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Anders dan Brecht creëerde Stein wel een, zij het artificiële, theatrale illusie, een wereld van schoonheid en harmonie waar alleen dat arme wilde lichaam van Tasso afbreuk aan doet...Brecht en Artaud Waar Woudstra dan het historische machtsdrama infiltreert met een tweede laag, die van het onderdrukte lichaam, actualiseert hij niet zozeer de historische situatie zelf maar...Het werken bij De Korre in Brugge levert hem armoe, kleinschaligheid en een acteursensemble op waarmee hij onvergetelijke voorstellingen gaat maken: De Linkerhand van Meyerhold, Ritter, Dene, Voss

Nr. 51, Augustus 1995 • Loek Zonneveld • Woede - verscheurdheid - troost
Net als Bertolt Brecht heeft Gerardjan Rijnders een grondige afkeer van vrijblijvendheid...De Brecht waar Heiner Müller als schrijver zeer jaloers op is, dat is de Brecht die het voorspel tot zijn Antigone-bewerking schreef, de Brecht van het Fatzer-fragment, de schrijver van de anti-Hitler...Het is de Brecht die durft te schrijven in kreupele verzen ('Knittelverse'), de Brecht die ook zeer Duits en zeer cultuurpessimistisch durft te zijn

Nr. 58, December 1996 • Register Etcetera jaargang XIV (1996), nr 54...
Bohner, Gerhard, nr 55 p 9 Brabants, Jeanne, nr 58 p 40 Brecht, Bertolt, nr 58 p 16 Brook, Peter, nr 54 p 5 Buysse, Cyriel, nr 58 p 16 Camus, Albert, nr 58 p 16...57 p 56 Leine, Andrea, nr 55 p 9 Lex, Ivonne, nr 54 p 16 Mamet, David, nr 58 p 22 Matthews, Michael, nr 54 p 27 Meyerhold, Vsevolod, nr 58 p 16 Moeyaert

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Luisteren naar wie niet wordt gehoord
Sommige van deze 'uitgesproken politieke' theatermakers -zoals bij voorbeeld Brecht - beriepen zich op het socialisme of namen zelfs het marxisme zowel in zijn filosofische als in zijn economische...Duitsland: Piscator en Brecht Diezelfde kreet van Meyerhold 'geef mij waardevolle politieke theaterteksten' was ook te horen bij de Duitse regisseur Erwin Piscator die in Berlijn in de jaren...Brecht verwachtte van zijn acteur(s) dat 'hij op zo'n manier speelt dat men zo duidelijk mogelijk het alternatief ziet, op zo'n manier dat zijn spel nog andere mogelijkheden laat vermoeden, en maar

Nr. 60, Juni 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Een sculptuur van sneeuw
Zij leerden hem het Russische theater van Meyerhold en Tairov kennen, en ook dat van Brecht en Piscator...Tussen zijn aanvankelijke belangstelling voor het theater van Meyerhold of Brecht en zijn latere interesse voor Artaud of Grotowski ziet hij geen tegenspraak

Nr. 68, Juni 1999 • Peter Anthonissen • De sprookjesverteller van het nieuwe Berlijn
Zelf, zo zegt hij, stak hij op school veel meer op van de voormalige Brecht-actrice Gertrud-Elisabeth Zillmer en van Gennadi Bogdanov, die hem de biomechanica van Vsevolod Meyerhold bijbracht...sneltreinvaart volgden zijn ensceneringen elkaar op: in 1997 Fette Männer im Rock van de Amerikaan Nicky Silver, Messer in Hennen van de Schot David Harrower, Mann ist Mann van Bertolt Brecht en...van hun leeftijdgenoten, maar ook de erfenis van Meyerhold, Brecht of Reinhardt in zich dragen

Nr. 74, December 2000 • Inhoudstafel
Met tussenin historische tekstfragmenten van: Andrej Tarkovski, Bertolt Brecht, Vsevolod Meyerhold, Georg Wilhelm Friedrich Hegel 34 Theater verandert in je geheugen, dat is het schone eraan

Nr. 74, December 2000 • Luk Van den Dries • Over het samenspel van kijken en weten
De kunst van het kijken noemde Bertolt Brecht dat...De vierde schepper volgens Meyerhold

Nr. 74, December 2000 • De kunst van het kijken
Verspreid tussen de zestien toeschouwersbijdragen vindt u vier historische tekstfragmenten, waarin de auteurs (Tarkovski, Brecht, Hegel en Meyerhold) de kunst van het maken verbinden met de kunst van

Nr. 76, Maart 2001 • Peter Anthonissen • Meer en meer zichzelf
Ik was opgeleid in Stanislavski en Brecht en moest aan westerse normen voldoen...Vandaar mijn opvoeding: omwille van communisme en socialisme werd Brecht binnengehaald, maar gezien het feit dat Irak gekoloniseerd was door de Engelsen, mochten ook Stanislavski en Strasberg niet...Stanislavski, Brecht, Meyerhold, Grotowski, Lecoq, Decroux... hebben allen tijdloze kwaliteiten die je op een gegeven moment kan inzetten

Nr. 75, Maart 2001 • Loek Zonneveld • De Onttovering
literatuur over de fysieke theaterpraktijken van Jacques Lecoq en de biomechanica van Vsevolod Meyerhold, die ook deel uitmaken van het vaste trainingsprogramma...Dit alles wordt onderkoeld en met bloedige ernst getoond als een spel binnen het spel, met méér dan een knipoog naar het leerstuk De Maatregel van Bertolt Brecht, waarin in feite dezelfde dilemma...begonnen indertijd met Brechts Die Mutter, een bewerking van een roman van Maxim Gorki, altijd beschouwd als het meest expliciet communistische toneelstuk van Bertolt Brecht, maar door Peter Stein

Nr. 86, April 2003 • Erwin Jans • De catastrofe als politiek gebaar
gebruiken). De geschriften van Artaud en Brecht draaien als concentrische cirkels rond twee noties, respectievelijk 'de hiëroglief' en 'de gestus'.5 De gestus en de hiëroglief representeren de twee fundamentele...Dit is hoe Brecht theater wilde maken...Met andere woorden: in plaats van de traditionele noties van het westerse theater te overschrijden, zetten Artaud en Brecht ze verder (evenwel niet zonder ze tot aan hun metafysische en politieke


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK