Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


67 document(en) met "Materie of Werkelijkheid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Bij Süsskind gaat het niet om koketteren met bekende materie, maar wel om op een luchtige manier (en nochtans is hij een Duitser...Net zoals de vaak lang uitgesponnen metaforen rond zinkende schepen en dergelijke lijkende parabels te opvallend geconstrueerd om doorzichtig te zijn en ruimte te laten voor de werkelijkheid achter

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
de werkelijkheid is in Rosas danst Rosas het best te illustreren met één van de motto's die de voorstelling meekreeg: "Elke gelijkenis met bestaande personen of situaties is louter toevallig". Wie dat...Theater is immers een paradoxaal, twijfelachtig en verdeeld medium: een kwestie van zien (spektakel) en gezien worden (reflectie), van schijn en werkelijkheid ("a 'descriptive plenitude' on the edge...Interpretatie en globale analyse ontbreken ten voordele van het verzamelen van concrete materie

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Waar een beeld is, heeft de werkelijkheid een gat," zegt één van de personages in één van de stukken van Botho Strauss...Zowat alle figuren bij Strauss lijden i aan een gebrek aan werkelijkheid...Tegelijk leent een trap zich uitstekend als theatrale materie: o.a

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Ik hoor soms acteurs zeggen: "Honderd keer een stuk spelen, ben je gek, dat verveelt me". Maar honderd keer een grote rol spelen, is honderd keer een uiteenzetting met een oneindige materie...Daar werd de utopie, die naar het socialisme verwees, uit De Parochie getoetst aan de werkelijkheid van nu

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Kinderlijk, naïef springt hij van de hak op de tak, heeft oog voor details, betast concrete materie...Het repertorium kan zowel klassieke stukken als experimentele theaterconcepten bevatten: de betrokkenheid met de al of niet vermeende werkelijkheid zal centraal staan...Muller gebruikt, verbruikt teksten; woorden, klanken zijn materiaal waarmee iets gemaakt kan worden: taal als autonome werkelijkheid

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
realisme als geschematiseerde herkenbaarheid (zoals in De Collega's), dat als dusdanig weinig te maken heeft met werkelijkheid, laat staan met een bewegende werkelijkheid, waarin maatschappelijke en...Maar de creatie van dergelijke stukken is pas voor de toeschouwer relevant, als daarin de extra-theatrale werkelijkheid doorbroken wordt...de materie (waaronder ook de schrijf-attributen) duelleert

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
De aanpak van Bourdet reveleert echter welke diepere lagen in de materie verweven zijn...Deze koude materie confronteert hij dan met elementen uit de werkelijkheid, die al of niet gestileerd worden aangewend...maakt: Gilis en Dehert denken na over de maatschappelijke werkelijkheid én over theater, én over de band tussen beide; hun ensceneringen zijn een vorm van kritiek die zich echter aandient in een parodiërend

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Een materie dus die we met grote omzichtigheid en met een uiterste relativering tegemoet moeten treden...Tillemans heeft mij geleerd een materie te doorgronden...tonen van een gemakkelijke herkenbaarheid, maar een intelligente; populaire manier van spelen, gesteund op een constant bewustzijn van het raakvlak tussen illusie en werkelijkheid

Nr. 13, April 1986 • Karst Woudstra over Lars Norén
Tussen auteur en materie...Nu, voor mezelf denk ik wel dat er een rijpingsproces op gang gekomen is, door het accepteren van de uiteindelijke irrationaliteit van de werkelijkheid; dat levert nieuwe energie op

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Ten slotte verdween hij eens per jaar voor twee weken, zogezegd naar Berlijn, maar in werkelijkheid dook hij klandestien onder in zijn sombere kelder, zonder eten noch drinken, zodat hij er bij zijn...Zo proberen we allen met de aangeboden materie een eigen verhaal ineen te knutselen...een brok werkelijkheid ziet

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
de werkelijkheid, heeft het politieke of vormingstheater ook de zaak van het theater voor kinderen of jonge mensen ter harte genomen...het kind, ook op het theater, met een brok werkelijkheid in contact gebracht...Het gaat óók om onze verantwoordelijkheid: de verantwoordelijkheid van elke volwassene die met theater begaan is, is groot in deze materie

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Tijdens het voorbije seizoen waren er in Brussel en Amsterdam operaopvoeringen te zien die elk op hun manier een deel van deze complexe materie belichtten...Als Tristan (een George Gray, die met zijn lange haren er uitziet als een evenbeeld van de eerste Tristan-vertolker) op zijn bed ligt, staat in werkelijkheid de zanger half recht

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
jaren 70; het Limburgs Projekttheater tenslotte vindt zijn eerste motivering als theatervoorziening in een provincie die in deze materie als 'misdeeld' kan omschreven worden...Van de explosieve maatschappelijke materie die Weiss in Marat/Sade behandelt, is in de enscenering van Ulrich Greiff niks overgebleven...De spanning tussen decor en acteurs komt eveneens tot uiting in de wijze waarop de spelers met 'materie' omspringen

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
De avant-garde binnen de exacte wetenschappen gelooft in de zelforganiserende kracht van de natuur, in een natuur die haar eigen toekomst schept uit de toevallige materie die ze op haar weg vindt...Dit strookt niet met de werkelijkheid

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Het wordt ook een stuk over theater, over schijn en werkelijkheid, de dingen en wat er achter de dingen zit...Uit de tekst blijkt dat hij zich sterk in de materie verdiept heeft

Nr. 25, Maart 1989 • Janny Donker • Gilgamesj, Enkidu, Chumbaba, diverse dieren, drie managers,...
een ander geconcipieerd stuk, zoals de opera De Materie van Louis Andriessen, die in de loop van dit voorjaar door Wilson in scène wordt gezet voor het Muziektheater in Amsterdam...Ofschoon de vorm spontaan, op het moment zelf, lijkt op te komen, blijkt de maker in werkelijkheid bezig, zichzelf te herhalen

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Nadat in Accions 'Materie' en in Suz/o/Suz 'Mens' centraal stonden, vertrekt Tier Mon vanuit het gegeven 'Macht'. Het idee 'macht' verschijnt van bij het door het Lot bepaald begin tot aan zijn meest...Theatertaal als kondensvat dat de werkelijkheid heeft opgezogen...Radikaal weigert hij elke wederzijdse doordringing van kunst en werkelijkheid

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Een jongere generatie Vlaamse theatermakers lijkt zich ondertussen meer en meer van de werkelijkheid te verwijderen in een esthetiek die resoluut kiest voor grote middelen...Alsof de werkelijkheid uitgedreven wordt...Deze kracht is voelbaar in zijn werk; Norén herkauwt, bijna één eeuw later, nog steeds dezelfde materie

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • Van op een afstand indrukken bij Das...
Over dit universum dreigt ze echter de controle te verliezen, ze ziet in een visioen - dat ook weer tot werkelijkheid kan verharden - hoe haar schepping haar kan doden...Helena heeft het voorrecht zelf te bepalen hoe haar werkelijkheid eruitziet, en waar ze die werkelijkheid kan aanraken : maar als ze dit doet, als ze de realiteit tot leven wekt en het bestaan ervan...Peter Handke beschrijft in Kinderge-schichte, zijn verhaal over hoe de werkelijkheid door de komst van Het Kind opgehelderd wordt, hoe, als de lente uitbreekt, de wind door de haren van het kind

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
De bewegingen op zich zijn nooit opvallend virtuoos - al lijkt alles eenvoudiger dan het in werkelijkheid is - en zijn ontdaan van alle dramatiek...Van het kleinste detail tot het globale beeld gedraagt de choreografe zich hier als de koele observator van de werkelijkheid van de beweging...De werkelijkheid was dat het bij Lulu steeds stampvol zat en dat het bezoek bij Vrijdag veel te wensen overliet..." Jaap Jong, directeur Vereniging Nederlandse Toneelgezelschappen NRC, 05/10


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK