Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


1012 document(en) met "MOET+VLOEKEN" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
ingebed in een postmodern bewustzijn, dat zich een bepaalde alternatieve toekomst moet kunnen voorstellen en deze moet kunnen projecteren...Hoe dat daadwerkelijk moet, daar had Schechner het niet over...Alles is goed, je moet een besluit nemen

Nr. 1, Januari 1983 • Eric De Kuyper • Eric De Kuyper
iets is wat ik moet zien

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Het gevloek is niet van de lucht te krijgen en op het ogenblik dat het publiek moet binnenkomen repeteren we in razend tempo het groetencere-monieel

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Mark Vankerkhove: 'Ik gebruik als term altijd 'dun acteren'. Alles moet binnen blijven, het moet onderhuids werken...Elk cliché moet ofwel herkend worden als een zeer specifiek clichébeeld, ofwel moet het uitgebannen worden...Er is geen geld, men moet dus scenografisch eenvoudige stukken zoeken, enz

Nr. 1, Januari 1983 • Pol Arias • KNS Antwerpen: De Storm
Vandaar dat men bij dergelijke tekst scenische equivalenten moet gaan vinden, putten vanuit de eigen fantasie die op haar beurt ontstaat uit de werkelijkheid en het weten van vandaag

Nr. 1, Januari 1983 • Paul De Bruyne • Het Gezelschap van de Witte Kraai: Romeo...
Het ligt voor de hand dat een groep die zijn brood wil verdienen met toneel zonder subsidie te krijgen en uitdrukkelijk kiest voor volkstoneel bij Romeo and Juliet moet uitkomen: geen enkel ander...Ook Romeo en Juliette moet een ironisch-afstandelijke knauw zijn naar de bestaande rituelen en dodelijk vervelende verhoudingen tussen mensen

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
Om dat allemaal samen te houden en tot een goed einde te brengen moet Shakespeare scherpe bochten nemen: hij doet doden weer opstaan, hoere-klanten bekeren; als het rap moet gaan laat hij mimestukjes

Nr. 1, Januari 1983 • Daan Bauwens • Theater Malpertuis: Richard III
Malpertuis zich in die omstandigheden net met Shakespeare in cie kijker moet werken, blijft een open vraag

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
het nu gaat om letterlijke vertalingen, bewerkingen of transformaties, in elk geval moet rekening gehouden worden met de speelbaarheid en theatraliteit van de tekst...Het moet zelf zijn verbeelding laten werken...Waar Bogaerts' melodrama de lachspieren moet stimuleren (en dat doet het), moet Gevers' melodrama een wrange nasmaak laten

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
men artistiek iets te vertellen heeft, moet nog blijken

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Daarbij moet iedereen aanrakingen vinden die aan zijn behoefte aan liefde voldoening schenken...Onder het motto: kwaliteit moet binnen de grenzen van de middelmaat blijven want anders zou de normale ongestoorde gang van zaken kunnen ontregeld worden en die is toch wel de zin van het theater...Dat bevestigt iets: een titel die zoveel doet verdringen moet wel goed zijn

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Ik moet me matig tonen en zo verdienen dat je me vertrouwt...Tasso Mooier is het als de ziel ons zegt, wanneer we de fijne voorzorg niet nodig hebben, Antonio Daarover moet ieder zijn gemoed bevragen want de misstap moet hij zelf boeten...Ik moet hen zien

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
03/237.38.67). Om lid te worden moet men 'blijk geven van enige activiteit of deskundigheid in een van de uitvoerende kunsten, als b.v

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Sextus voert het plan uit, mislukt en moet ter dood veroordeeld worden...achterplan naar voren stormt en op de rand van het toneel bruusk moet afremmen). De breedte en de diepte worden maximaal benut...Als hij zegt dat voor hem operaregie er moet in bestaan de muziek zichtbaar te maken, dan is hij daar volledig in geslaagd

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Er moet enige reden bestaan waarom een tijdschrift over theater in Vlaanderen thans noodzakelijk is. Omdat er geen is en er nu een komt ? Dat volstaat me niet...Een voorstelling moet al in zichzelf professioneel behoorlijk zijn, wil ze als aanzet tot kritische analyse in aanmerking komen...Het Vlaamse theater moet met de billen bloot

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
stuk: een jongetje dat zo nodig zijn nieuwe speelgoedje moet laten zien...Rijst de vraag of subsidiëring in theaterstijl zonodig moet...Als we iets doen, dan moet het goed zijn

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
En waar in het geval van Een geestrijk ridder bij De Witte Kraai maar eens moet over nagedacht worden is over het feit dat er, om een satire te maken, ook een satire als tekst gehanteerd wordt

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Ook Limelight maakt een ontwikkeling door die haar spoedig aansluiting moet doen vinden bij de officiële centra...moet steunen: personeel, financies en infrastructuur...deze algemene (regionale) context moet de beleidsdiscussie gevoerd worden én in de nieuwe centra én door de overheid

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
houden ons niet bezig met het Publiekstheater, omdat dit soort repertoiretheater ook in het buitenland wordt gemaakt, en je moet geen water naar zee dragen...Er moet nog meer informatie over het Nederlandse theater naar het buitenland...Je ziet hoe moeizaam dat beweegt, omdat iedereen iedereen te vriend moet houden, anders klapt de boel uit elkaar

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Om dit resultaat te bereiken moet de acteur zich omscholen: hij moet andere stemmiddelen aanboren, nieuwe intonatiepatronen exploreren, een ander repertoire aan gebaren samenstellen...Daarnaast moet men ook zien dat het hier niet gaat om een laatste nieuwe trend, maar dat, zoals elke belangrijke artistieke richting, ook het postmodernisme zijn grote voorgangers heeft...Het waagstuk is dan groter, want deze nieuwe conventie, aanvankelijk gegroeid uit een weigering, moet nu voor zichzelf spreken


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK