Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


668 document(en) met "MIJ TOCH" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Als het publiek toch een uur in de ban wordt gehouden, is dat te danken aan het bevreemdende van de voorstelling...ontknoping te vertragen, de wendingen in de handeling voor te bereiden en de toeschouwer er toch mee te ve verrassen, de regels voor het juiste verdelen en op tijd aanbrengen van de toneeleffecten, de grote...De enscenering door het Publiekstheater van die bewerking (overigens uitstekend vertaald door Ger-rit Komrij) heeft mij op geen enkel moment duidelijk gemaakt waarom Strauss deze Labiche-vaudeville

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Het blijkt dat Cirque Beige de hele NTG-troep heeft opgeslokt, of dan toch tenminste alle mannen...Tussen de shop-talk en de roddel door blijkt dat alles toch niet zo vlot verloopt als gedacht...Als blijkt dat men mij niet echt heeft gemist, besef ik wat een pionnetje ik maar ben binnen dit dikke spektakelstuk

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Het was wat theater op dat moment voor mij hoorde te zijn...De muziek is zonder expliciet aanwezig te zijn in de voorstelling, een belangrijke inspiratiebron voor mij...Ik zoek teksten waar dat expliciet maar op een andere manier in aanwezig is. Een probleem is wel dat de zaken die mij interesseren financieel en wat de bezetting betreft, veeleisend zijn

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Voor mij heeft deze werkwijze meer van het collectieve werk dan het meeste, dat zich naar buiten toe als dusdanig manifesteert...Partners: zulke die het zijn en het niet aankunnen en zulke die het nooit worden maar toch steeds voor elkaar dromen...De andere: 'Maar er was toch helemaal geen wit paard

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Ze wil me tot je brengen en jou tot mij...Het is me zo nieuw, zo nieuw dat ik jou en mij en deze mooie plaats bijna niet herken...Zo heb ik me toch waard getoond Het kostelijke vertrouwen, dat me verkwikt, In dit uur zelfs verkwikt, dat met geweld Voor mij de zwarte poort van lange rouwtijd

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Al is het een koele, bijna abstracte ruimte, toch wordt ze met een intense energie geladen, omdat iedereen er zijn gevoelens de vrije teugel laat...Men weet als toeschouwer heel duidelijk dat dit moment van vreugde en harmonie erg precair en tijdelijk is: een ogenblik nadat het doek gevallen is, vallen die koppels toch uit elkaar...Deze jonge dame lijkt nu bij een eerste verschijnen zo niet gek, dan toch kinderachtig

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
schrijven over theater, toch de opdracht van een tijdschrift, reeds per se een meer constructieve inspanning dan het sudderen in de veilige carrière...Alleen heeft dat voor mij op deze plaats geen voorrang...Het registreert niet zondermeer wat er is maar kijkt vooruit naar wat mentaal en artistiek haalbaar is. Bij gelegenheid spreekbuis, altijd toch megafoon, principieel forum van waarop het conventionele

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Toch kan hij zijn naïef idealisme niet volhouden en moet hij zijn verhaal een andere wending geven...Zelfs al wordt Lorca's tekst hier tot een minimum herleid (drie - herschreven - scènes) toch introduceert Tavora hiermee zeer vreemde elementen in zijn werkproces, waarvan hijzelf de consequenties...aan bod, waarvan toch belangrijke impulsen uitgaan

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
maar wat (o ironie) een letterlijk en perfect toepasselijke - een aantal dingen heb gezien die alleen maar wild om zich heen sloegen zonder alternatieven te bieden of die mij niet toestonden te weten te...De eerstgenoemde en de minst erge, omdat ze tenminste duidelijk zijn in hun bedoelingen, worden door mensen die er blijk van hebben gegeven toch wel enig inzicht in het verschijnsel theater te

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Voor een organisator is het belangrijk bij zijn voorzichtige publieksopbouw ondanks een vernieuwende aanpak toch relatief veilig te spelen...De Warande, Beursschouwburg), dan vormen zij toch de uitzondering: het 'nieuwe circuit' is misschien niet revolutionair, maar onderscheidt zich toch duidelijk van de andere theaterinstellingen...Prioritair lijkt mij dan ook een principiële erkenning te zijn, die in haar concrete modaliteiten kan inspelen op de diverse situaties

Nr. 2, Maart 1983 • Eric De Kuyper •
Dat ik liever thuis zou zijn gebleven, waar genoeg werk op mij ligt te wachten...het Moskouse Dagboek van Walter Benjamin (geschreven in de jaren 26-27) valt mij op dat hij vrij vaak (historische) opvoeringen gaat zien en daar nauwelijks iets over schrijft...Terwijl toneel toch bij uitstek een kunst van en voor toeschouwers is. Of niet

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Toch moet hun gesprek mij afgeleid hebben: bij de volgende halte lees ik op de etagewijzer boven de liftdeur ontsteld het cijfer acht...Ik heb te lang geaarzeld: de mannen maken zich los van het reclamepaneel en komen dwars over de straat op mij af, voorlopig zonder mij aan te kijken...Voor mij loopt de hond over de straat met dwars in zijn muil een hand, de vingers zijn naar mij toegekeerd, ze zien er verbrand uit

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Toen na de oorlog Brecht in de mode kwam, was dat voor mij niet meer interessant...De ontmoeting met de Nieuwe Scène was goed maar kon toch niet verder groeien...Ik kan die bom toch niet alleen dragen ?" Beweging Bread & Puppet is een groep die activistisch én diep religieus is. Is dat ook jouw ideaal van het theater

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Op zichzelf trekken zulke initiatieven mij niet bijzonder aan, omdat toneel toch minimaal een dialoog is, maar in de afgelopen maanden waren er in Vlaanderen toch erg interessante dingen te zien...Een gebaar dat zo elegant, en toch koppig, zo sierlijk en toch onvermurwbaar is, dat het lang na de vertoning blijft nazinderen...De acteurs lijken de personages ter plekke te ironiseren maar ondertussen zie ik toch maar een naïeve, dom-principiële Lady Chiltern (Thijs), een uitgekookte, intelligente, sensuele Mrs

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Toch laat de werkwijze van de Nieuwe Scène het tegendeel vermoeden, zij impliceert de opvatting dat de Nieuwe Scène is wat ze was, ook zonder dezelfde mensen...Van oude geesten los Het Kollektief moet dus los van oude geesten en toch politiek blijven...Toch belet dit niet dat het tevens de verwarring in de hand werkt omdat de onderlinge samenhang nooit helemaal duidelijk wordt

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
die houding weerspiegelt zich toch weer de positie van een repertoiregezelschap in Vlaanderen: ongemakkelijk zitten tussen twee stoelen...Daarbij moet toch gesteld worden dat het eindprodukt minder spontaan overkomt dan het werkproces : de voorstellingen van de kinderen zijn erg gepolijst en esthetiserend...Drie produkties van mij zijn op televisie gekomen en dat compenseert voor het feit dat ik geen grote naam heb

Nr. 3, Juni 1983 • Jan Fabre: Het is theater zoals te...
iedereen bang van de dood als men toch niet weet wat de dood is Pour moi il est parti pour un autre pays La vie continue Wass sind seine Besitztüme, viel oder wenig Nothing I don...ben ik verder gegaan Toen ben ik verder gegaan Toen ben ik verder gegaan Toen ben ik verder gegaan Toen ben ik verder gegaan Maar waar nog een plaats was voor mij Maar waar nog een plaats was...voor mij Maar waar nog een plaats was voor mij Maar waar nog een plaats was voor mij Maar waar nog een plaats was voor mij But even there I couldn't find her But even there I couldn't find her But even

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Ook al heb ik dus de uiteindelijke leiding, de voorstelling is toch gemaakt door de mensen die op de scène staan...Uiteindelijk heb ik toch geen boodschap aan een verwijzing naar Wilson, Broodthaers of Kounellis...En zo zijn er toch moeilijk te expliciteren maar duidelijk voelbare zaken die je zelf ervaart, die de mensen waar je mee samenwerkt ervaren, die een generatie samenhouden

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Die epigonen hebben dan les gehad van iemand die het geleerd heeft op een stage in Sao Paolo, waar de lesgever het dan weer had van iemand die tenslotte toch nog in Polen geweest is. Amerikanen waren...Er zijn nog mensen met wie ik zo een sterke band heb: Paul Röttger, Marieke Van Leeuwen, Lou Landré,... maar met Peter is het toch speciaal, hij stelt zich volledig ter beschikking: hier ben ik, laten...Theater is voor mij ruimte en tijd in elkaar laten vloeien, sprongen maken, anachronismen gebruiken, tegenstellingen uitspelen, wishful thinking, mensen laten zien zoals je zelf één zou willen zijn

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Het heeft mij altijd al geïnteresseerd hoe mensen, die om politieke redenen hun land moeten verlaten, zich elders uit de slag trekken...Nee toch


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK