Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "Ludwig Wittgenstein"Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Bij Ritter, Dene, Voss leest de pathologische filosoof Voss/Ludwig zijn haattirades af van op een stoel...Tijdens deze arbeid, die ik twee jaar na deze notitie afgesloten heb, waren mijn gedachten hoofdzakelijk op mijn vriend Paul en op diens oom Ludwig Wittgenstein geconcentreerd

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Helaas, zo leren we uit Bernhardts Ritter Dene Voss is het precieze, scherpe proza van Wittgenstein slechts een buiten-laag en koelheid of evenwicht was er in het leven van de vereerde filosoof niet...En waar het leven van Wittgenstein te weinig pakkende stof levert, gaat Bernhardt het bij andere familieleden halen...dit stuk zitten dus twee zusters in het eerste bedrijf zenuwachtig te wachten op de komst van hun broer Ludwig, net ontslagen uit Steinhof, het krankzinnigengesticht in Wenen (beter bekend als de

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Kaaitheater Brussel Wittgenstein Incorporated Een voorstelling als Wittgenstein Incorporated benader je, ondanks de geloofsbrieven die de makers ervan kunnen voorleggen, met een flinke...Het onderwerp van deze voorstelling doet wel de meeste twijfels rijzen: de filosoof Ludwig Wittgenstein...Vermoedelijk zal Wittgenstein Incorporated nooit 'af' zijn... Een minimale interesse voor -- niet echt kennis van -- de filosofie van Wittgenstein is een basisvoorwaarde bij deze voorstelling

Nr. 26, Juni 1989 • Herman De Dyn • Theater over filosofie
Het denken van Wittgenstein is integendeel genadeloos achter de vermeende zekerheden doordringen, zich blootstellen aan de ervaring van het niet-weten of van een weten dat ons confronteert met de...Vertellen en filosoferen De begenadigde vondst waardoor het mogelijk wordt het filosoferen in zijn activiteit aanwezig te stellen is de vertelling : hoe het eraan toeging toen Wittgenstein...Voor meer informatie over het denken van Wittgenstein, zie : Meesters van de Westerse Filosofie - Ludwig Wittgenstein (tekst van Arnold Burms & Herman De Dijn), BRT -Instructieve Omroep

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven • GOD OF DE LEDEPOP
Zoals de titel laat vermoeden is de hoofdpersoon in deze produktie de Oostenrijkse filosoof Ludwig Wittgenstein (1889-1951) maar toch gaat het hier om iets anders dan om het simpelweg gestalte geven...De echte Wittgenstein zei: "(Mijn) twijfels vormen een systeem". De Wittgenstein in het stuk zegt, (over één van zijn toehoorders) : als hij redelijk was, zou hij op zijn minst twijfelen". Hoe...Telkens weer andere wegen vinden om door de massa 'Wittgenstein' heen te gaan of beter: om de massa 'Wittgenstein' door zich heen te laten gaan

Nr. 41, April 1993 • Patrick Jordens • Tussen literatuur en theater
Ludwig Wittgenstein) Het gebeurt de laatste jaren wel frequenter (maar nog steeds te weinig) dat kunstenaars met kinderen een artistiek parcours afleggen

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
Wittgenstein Incorporated, de solo-voorstelling met Johan Leysen, handelde inderdaad over een geïn-corps-oreerde Wittgenstein - over een man die met huid-en-haar dacht en wiens geschriften daarom...Op het podium sprak een personage genaamd Ludwig Wittgenstein, maar tegelijk was van meet af aan duidelijk dat de uitgesproken zinnen slechts een min of meer sluitende betekenis verkregen door de hen...Na afloop van de voorstelling kon de toeschouwer maar moeilijk de vraag ontwijken of Leysen soms inderdaad een gereïncarneerde Wittgenstein was, dan wel de toenmalige Ludwig met de hem kenmerkende

Nr. 73, Januari 2000 • Rudi Laermans • Het lichaam als medium
Hofmannsthal,...) -en dan zwijgen we nog over het genie van Karl Kraus, van Sigmund Freud of van Ludwig Wittgenstein

Nr. 110, Februari 2008 • Pieter De Buysser, Christophe Van Gerrewey, Bram... • Minnelijke voorwerpen
Ethiek en esthetiek zijn één).” (Tractatus Logico-Philosophicus, stelling 6.421). Ludwig Wittgenstein