Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "Laurence Olivier"Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
reeds verschillende theatermakers getoond, zowel zij van traditionelen huize, zoals Laurence Olivier, als de meer avontuurlijk aan-gelegden, zoals Georg Tabori of Peter Zadek...Waar Shakespeare duidelijk aan de kant van de christenen stond (ondanks één humanistische monoloog), buigt men zich nu met sympathie over het lot van de joden: Olivier zorgde voor een

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Naast Brando had ik nog een ander idool, Laurence Olivier, voor wie ik nog altijd dezelfde bewondering koester...Bij Olivier is het gewoon professionele bewondering

Nr. 11, Juni 1985 • Inhoudstafel
Moet men nog kunnen schermen als Laurence Olivier en dansen als Fred Astai-re

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Errol Flynn kon prachtig schermen, maar werd daarin overklast door Laurence Olivier in zijn Hamlet-film; en Amerikaanse acteurs lieten de filmkomedies vooruithollen op het ritme van hun met uiterste...Men moet niet meer kunnen schermen als Laurence Olivier, dansen als Fred Astaire.. Met de magere middelen waarover men zelf beschikt, kan men iets uitdrukken

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Alle deuren gingen voor hem open en hij kon werken met de beste talenten van zijn tijd: Laurence Olivier en Vivien Leigh waren zijn hoofdrollen in Titus Androntcus (1955), dat opzien baarde door zijn...Hij is gefascineerd door alle vormen van theater en kan met evenveel enthousiasme praten over de poëtische kracht van een monoloog door Olivier als over de opwinding die een schitterend opgevoerde

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • Steve Kemp ontwerpt zichtbaarheid
Als regisseurs waren in Engeland Cochran en Donald Wolfit de baanbrekers wat het gebruik van licht betreft en later natuurlijk Laurence Olivier: hij was de eerste die een lighting consultant

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Russisch theater in 1989
Pablo Neruda, Nazim Hikmet, Alberto Mo-ravia, Akiro Kurosawa, Heinrich Böll, Helene Weigel, Raul Castro, Arthur Miller, André Malraux, Jean Vilar, Laurence Olivier maar ook Solsjenitsin

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Maar is ook dat geen eigenliefde ? Cees Tahey Wim Vermeylen In Memoriam Sir Laurence Olivier In Engeland houdt men van zijn acteurs...Laurence Olivier was de meest bewonderde toneelspeler van zijn generatie, ook al waren zijn onmiddellijke concurrenten Sir John Gielgud (de stem !) en Sir Ralph Richardson (de présence...Olivier sprak de tekst als muziek, ook al moest de betekenis daarvoor verloren gaan

Nr. 40, Februari 1993 • Bart Van den Eynde • De bloeddorst van de ideale vorst
Propaganda versus kritiek Henry V diende als basis voor twee zeer uiteenlopende filmversies: de adaptatie door Laurence Olivier (1944) en door Kenneth Brannagh (1991), beide met de...Laurence Olivier versterkt de teneur van het toneelstuk nog en levert een propagandafilm af waarin het British Empire en zijn waarden verheerlijkt worden, en waarin een juiste strijd (lees: de oorlog

Nr. 45, April 1994 • Johan Thielemans • Een wreed spel, gespeeld op de pianissimo's...
Het model voor dit soort interpretatie is de jonge Laurence Olivier, die in zijn film Henry V (1945) tot in de perfectie liet zien en horen wat de honderden nuances kunnen zijn bij het schallen van de

Nr. 75, Maart 2001 • Peter Brook • Op zoek naar honger
De grandioze mislukking van Laurence Olivier als Lear, bijvoorbeeld, kwam voort uit het feit dat hij deze onstuitbare energie-explosie benaderde vanuit een volmaakt negentiende-­eeuwse gezichtshoek...net als de Lear van Olivier, een gewone vent

Nr. 97, Juni 2005 • Nancy Delhalle • Het landschap aan de overkant
Veel kunstenaars die in de jaren negentig debuteerden, zoals Virginie Thirion, Laurence Vielle, Jean-Christophe Lauwers, Layla Nabusi, Isabelle Bats en Philippe Blasband, zijn tegelijk schrijver...Ze stichten dus een gezelschap, dat al snel wordt aangevuld met Stéphane Olivier, en ze nemen collectief het takenpakket op zich dat de creatie van een voorstelling met zich meebrengt


Development and design by LETTERWERK