Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "Lam Gods"Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het ene project na het andere -- van Lam Gods tot Bokkenrijders-- stikte van artistieke pretentie en ondermaatse prestaties

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
want mij maakt dat geil onschuldig lam je zal in het schone groene Elzas liggen heel eenzaam en verlaten gestigmalizeerd door mijn genade en op je rug liggend spiernaakt met bloed en vuil besmeerd...Sabine "Daar gaat een lam en draagt de schuld der wereld en haar kinders, het gaat daar en boet vol geduld de zonden aller zondaars : I Iet gaal daar zwakjes en kapot en wordt geleid naar het schavot...bijvoorbeeld klaar en duidelijk Gods handschrift (Hij verstomt, bekijkt zijn vingernagels, Uschi duikt op). Uschi Schreber madam zonder hanekam Daniël Paul daar begint het weer Uschi Schreber Miss de

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Hij werd nog aangenomen ook, en beëindigde zijn opleiding 'met vrucht'. Daarna werd hij door Français Beuckelaers gevraag bij het Lam Gods project in Arca, speelde nog in Frankenstein bij De Mannen

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Onder hen "de Heer Veyt die Van Eyck betaalde om het Lam Gods te schilderen...p.40) Deze heer Veyt sponsorde zichzelf en zijn familie : hij liet zich met zijn vrouw op het achterluik van het Lam Gods afbeelden, en verwierf hiermee grote faam tot op de dag van vandaag, (p.40...Erwin Panofsky betoogt dat de donor zich volgens de structuur van het Lam Gods in het paradijs bevindt, m.a.w

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Van de tragos, de offerbok, en de Dionysische offerrituelen tot de Middeleeuwse paasrituelen, die de dood, het offer en de verrijzenis van het Lam Gods uitbeeldden, had het offergebeuren een

Nr. 113, September 2008 • EveLyne Coussens • De huid herinnert zich alles
Lam Gods Ten slotte blijft nog de meest persoonlijke interpretatie, die het accent verlegt van het algemeen-menselijke naar het exclusief vrouwelijke...Dat het kind zich emancipeert als een zelfstandig denkend wezen – het mannelijk-apollinische ‘hoofd’ dat tussen de landschapsplooien uitsteekt – belaadt dit Lam Gods met de ‘zonden van de wereld’ en


Development and design by LETTERWERK