Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Kristeva's De"Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
en andere hiërofanten (Kristeva, Deleuze, Guattari, Lyotard). Blau heeft met deze Franse literaire filosofen zijn moeilijke schrijfstijl gemeen die bol staat van de paradoxen en...Deze gedichten formuleren trouwens volgens Blau de tot nu toe volledigste theatertheorie en benaderen nog het meest de arche-tekst die steeds opnieuw op de scène vertolkt wordt, ook al wordt er geen...Century Studies stelt hem in staat een synthetisch beeld te geven van de postmoderne wereld beheerst door de media, cybernetica en informatica; door anti-oedipale, zelfs anti-humanistische gevoelens

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
bekijken van de hand met de gesloten vingers, de verlegen hand die bijna naar de mond komt... De vier jonge vrouwen voeren alle bewegingen samen uit, tot in de perfectie, tot op de seconde nauwkeurig...Ik bedenk duizend versies hoe het gebeurd kan zijn, de ene al droeviger dan de andere, de tranen springen me in de ogen en ik krijg de krop in de keel terwijl zij nonchalant weggaat...Toon Brouwers, dramaturg bij de KNS, heeft de indruk dat in de zeventiger jaren de inhoud primeerde op de vorm en dat nu net het omgekeerde aan de hand is. Falso Movimento en Hesitate and Demonstrate

Nr. 30, Juni 1990 • An-Marie Lambrechts • "Wie wat vindt heeft slecht gezocht"
Als de muziek stopt en de danseressen even uithijgen, trekt de organisatie van het speelvlak de aandacht...Op het niveau van de muziek vraagt de densiteit van de onderscheiden ritmes binnen Ligeti's pianostudies om een aparte benadering...Zelfs in een eerste waarneming van de muziek binnen de voorstelling valt het on(be)grijpbare van het samengaan van muziek en beweging op : de muziek was er al even voor ik ze echt gehoord had; de dans

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
Het 'anders-zijn' van de vreemdeling krijgt zin in het licht van de eigen identiteit, de eigen 'Volksgeist': Kristeva komt ten slotte uit bij Freud, die zowel in zijn leven als in zijn werken de...Niet toevallig is het Freud, de kosmopoliet, de Wandelende Jood (de boutade is van Kristeva), die aan het irrationele in de psyche deze zin geeft: waar de Romantiek de vreemde volkeren een...Kristeva gelooft in de roeping van de psychoanalyse én van de kunst als nieuwe horizonten, die het vacuüm, ontstaan door de 'dood van God', kunnen opvullen: de betekenisgevende 'arbeid' aan de

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
De vreemdeling is in de plaats getreden die door de dood van de goden leeg is achtergelaten en het is niet zo verwonderlijk dat men in de huidige context de ontmoeting met de vreemdeling centraal...Zo verbindt Julia Kristeva in haar boek De vreemdeling in onszelf onze houding ten opzichte van de vreemdeling met het thema van de dood van God: 'De vreemdelingenkwestie wordt gesteld wanneer een...De figuur van de vreemdeling treedt in de plaats van de dood van God en voor de gelovigen is de vreemdeling er om Hem te doen herleven'. Het offer dat de Westerse cultuur en haar theater

Nr. 44, Februari 1994 • Marleen Baeten • Doink!
De verbeelding van het publiek wordt echter ondermijnd door de eindeloze herhaling van een beperkt aantal klanken, de dwingendheid van de geluidsband als technisch hulpmiddel en de weinig originele...Hij vervolgt: 'Het plezier van de toeschouwer vindt zijn oorsprong in zijn emotionele bagage, in de dichtheid en de theatrale bijzonderheden van de getoonde beelden...Ronduit ergerlijk is de manier waarop de mooie zangpartijen in De dagen worden 'ingepast'. Het kan niet anders dan dat ze op de lachspieren van de kinderen werken

Nr. 46, Januari 1994 • Marleen Baeten • Engelengezang uit de hel
Men geloofde dat de kunst, door de orde van de (beeld)taal te wijzigen, in staat zou zijn om de structuur van de ervaring en dus ook de levensomstandigheden in het algemeen te veranderen...De confrontatie met de verontrustende vreemdheid van de ander geeft de kans om de overdracht tussen aandrift en taal, tussen natuur en symbool te ontwarren.. In Murx... krijgen we een haast...Individualistische neigingen, de wens zich te verheffen in zijn eigenwaarde, het aanvallen van anderen, de identificatie met of de afwijzing van de groep, zijn wezenlijk onderdeel van de menselijke

Nr. 53, December 1995 • Sigrid Bousset • Moedervlekken op de ziel
Julia Kristeva, Soleil noir, dépression et melancholie) Das Stück mit dem Schijf reveleert een schoonheid die zich afspeelt tussen het verlies en de poging greep te krijgen op het verlorene...Daarom raakt de schoonheid van die figuren zo intensief: ze tonen het punt waarop verscheurdheid en verdriet worden getranscendeerd door het teken, het woord, de schreeuw, de muziek, de beweging, de...Het grote schip dat de scène gedurende de hele voorstelling domineert, blijkt een metafoor voor het eigen doodsbesef, de meest essentiële rite de passage - en wat ons daaraan bindt, in alle denkbare

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Anna Luyten • Alice in Wonden-land
Die dag had ik de Franse filosofe Julia Kristeva nog eens herlezen...Onverschilligheid is het pantser van de vreemdeling: koel en afstandelijk lijkt hij in zijn diepste wezen onbereikbaar te zijn voor de aanvallen en de afwijzingen die hij niettemin voelt met de...Ze ziet eruit zoals de Barnes van de foto's. Dan is er de gestalte: de jeugdige Miranda (Roos Ouwehand), de zwijgzame, een witte bruid die zich voortsleept tussen gemaskerde en theatrale figuren

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
De ganzenmars of de onmogelijke terugkeer naar de moeder Nietzsche kon nog schrijven dat de komedie van het bestaan zichzelf nog niet bewust geworden was, en dat we nog steeds leven in de tijd...Het citaat komt uit Les nouvelles maladies de l'âme (1993) van de Franse filosofe Julia Kristeva...Samen met zoveel andere 'melancholische' denkers uit deze tijd stellen Kristeva en Vuyk hun hoop op de kunst en de geschiedenis om het innerlijke te herstellen: de kunst omdat ze een oefening, een

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
De tekst krijgt pas betekenis in de concrete, fysieke enscenering: het is niet langer de voorstelling die rond de tekst draait, maar de tekst draait rond de voorstelling...de studie van het theater gaat het om de 'enscenering' en niet om de 'voorstelling', waarbij de enscenering de ideale semiotische constructie is en de voorstelling slechts een flauw afkooksel hiervan...geheel van tekens die de enscenering uitmaken en de performancetekst is de gehele situatie van de opvoering (de toeschouwers, de ruimte en het tijdstip van de voorstelling). Het postdramatische theater

Nr. 74, December 2000 • Christian Metz, Rudi Laermans • 'Ik ga naar de film'
Eind jaren zestig en, vooral, begin jaren zeventig schoven nogal wat toonaangevende Franse semiotici, zoals Roland Barthes en Julia Kristeva, een heel eind op in de richting van de psychoanalyse...de institutie (en haar aanwezigheid in elke film, dus het vertoog achter de vertelling); hij die niet wil weten, dat is de film, de tekst (de eindtekst): de vertelling...Tijdens de projectie van de film is het publiek aanwezig bij de acteur, maar de acteur is afwezig bij het publiek; en gedurende de opname, waar de acteur present was, was het publiek de afwezige

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Buyck • Kazungu, de metis
De belangrijke plaats van de grootmoeder in het verhaal en in de film, is verbonden met de naam die zij haar kleinzoon heeft gegeven en die gelezen kan worden als een aansporing om het ‘lot’ van de...Het gaat om een complexe daad – zoals de daad waarover de Griekse mythe verhaalt, maar bewerkstelligd door wat Kristeva omschrijft als een ‘innerlijke revolte’, of wat Antjie Krog verstaat onder...Detienne & Vernant, Les ruses de l’intelligence, la Mètis des Grecs, Flammarion, 1974 Julia Kristeva, De toekomst van een revolte, Boom Essay, 1999 Antjie Krog, Country of my Skull, Vintage, 1999

Nr. 75, Maart 2001 • Clara Van den Broek • Een Waaslandwolf in Toneelland
Niet voor de lezer/toeschouwer, niet voor de onderzoeker, maar ook niet voor de acteur/regisseur die het poesje wil temmen (ik was van de partij in Sam Bogaerts regie van Maria Salomé). De onderzoeker...De volwassene zou ook wel willen, net als Ariadne, dat het kind ‘voor die ene keer/ niet de wanhopige naam/ van een vader,/ een zoon’ gegeven wordt, dat de orde van de wet (de vader) de weg naar de...Dat laat zich omschrijven als een onophoudelijke, repetitieve betrachting om de semiotische orde (Kristeva) te penetreren via de symbolische orde en omgekeerd, om beide te laten samenvloeien, op

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
Onder druk van de massamedia en de technologische ontwikkelingen vervagen de grenzen tussen hoge en lage cultuur en dringt de techniek binnen in Erwin Jans de kunsten...onopgemerkt moet blijven.3 De ernstige blik van de zwijgende uil die op het menselijke schouwtoneel toekijkt in het werk van Jan Fabre: de blik van de ceremoniemeester en de buitenstaander waarmee we ons nooit...Daarom is dit opstel een van de belangrijkste van de bundel, niet alleen voor wat het zegt over de poëtica van Van Bastelaere, maar ook voor de waarde die het aan de poëzie van Pernath toekent: 'een

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
De woordvoersters van de écriture féminine - Luce Irigaray, Hélène Cixous en Julia Kristeva - noemen het logocentrisme een fallo-logocentrisme: een discours waarin het vrouwelijke verzwegen wordt...Kristeva ontwikkelt een taaltheorie waarin de rol van het affect en de driften in de intrede en wording van het subject in de taal centraal staan...Kristeva's theorie was een goed werkinstrument om de stijl van Verhelst te duiden, maar laat ons in de steek als het om zijn invulling van mannelijkheid en vrouwelijkheid gaat

Nr. 83, Januari 2002 • (personalia)
deSingel, Monty brugge: De Werf brussel: Vlaams Theater Instituut, Beursschouwburg, De Munt, Kaaitheater, KVS-De Bottelarij gent: Vooruit leuven: Stuc strombeek-bever: Cultureel Centrum tielt: Malpertuis...tongeren: De Velinx Boekhandels Antwerpen: Acco-Somville, Adoeh, Belis Vinck, De Groene Waterman, Dierckxsens-Avermaete (IMS), IMS Meir, Fnac brugge: De Bladwijzer, De Brugse Boekhandel, De...Reyghere (Brugge en St-Kruis), IMS Brugge brussel: City Press Center Anspach, De Sleghte, Press Shop De Brouckère deerlijk: Etiket Genk: Malpertuis gent: Art Book, De Brug, Fnac, Limerick, Poëziecentrum

Nr. 89, December 2003 • (advertentie)
KUNT U NEEN ZEGGEN TEGEN PETER VERHELST - ANNE TERESA DE KEERSMAEKER - J. BERNLEF - NICHOLAS BLINCOE - LEON GÜMMERS - KOEN PEETERS - RICHARD VENLET - PATRICIA DE MARTELAERE - JAN FABRE - RAMÓN...LOPÉZ VELARDE - JOHAN GRIMONPREZ - ERIC DE KUYPER - ROBERT DEVRIENDT - STEFAN HERTMANS - ELMA VAN HAREN - ERWIN MORTIER - JEROEN OLYSLAEGERS - ERIK SPINOY - JOSSE DE PAUW - MARC KREGTING - PAUL CLAES - HANS...SASKIA DE COSTER - ANNA LUYTEN - ALAN WARNER - GERDA DENDOOVEN - LUC DELEU - JAN RITSEMA - ROLAND BARTHES - DIRK VAN BASTELAERE - TOON TELLEGEN - HET SCHAAP VAN TIK TAK - GERARDJAN RIJNDERS - ANN

Nr. 103, September 2006 • Anne Dekerk • Porno-drama: scènes voor pornografie
de ultieme figuur van de passie voor het reële niet de mogelijkheid die hardcore websites bieden om het binnenste van de vagina te bekijken vanuit de positie van een kleine camera aan de punt van een...Obsceen kan nu geradicaliseerd worden tot ‘het wegvallen van de scène’: de scène van het fantasma, de scène van erotiek, de scène van het lichaam, de scène van de politiek...De grote paradox in deze passie voor het reële is dat het de basisregels van het spel opnieuw reanimeert: de regel van het sublieme, de regel van het geheim, de regel van de verleiding


Development and design by LETTERWERK