Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


33 document(en) met "Humanisme" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Richard III (Malpertuis) - Foto Jan Himpe De in dit nummer besproken opvoeringen bevestigen het "humanisme" van Shakespeares personages: in Shy-lock ondervindt het

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Deze auteurs werden bedacht met de naam 'postmodernen'. Hierin schuilt heel duidelijk de betekenis dat er iets definitief over is. Het is filosofisch gezien de wereld van een koesterend humanisme; het

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Wie onder humanisme het verdedigen van humane waarden zoals medelijden en allerhande vrijheden verstaat, bedenke dat het evenzeer een ideologie is volgens dewelke 'de mens de universele maatstaf

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Wie onder humanisme het verdedigen van humane waarden zoals medelijden en allerhande vrijheden verstaat, bedenke dat het evenzeer een ideologie is volgens dewelke 'de mens de universele maatstaf

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Ik wil het humanisme, het verhaal dus niet verlaten...Heeft datgene wat jij 'humanisme' noemt daarmee te maken

Nr. 12, Januari 1985 • Edward van Heer • Frieda Pittoors: Apostolos Panagopoulos
van een groep mensen die aan de vooravond van het humanisme, in de termen van die tijd, uiting geeft aan het streven naar individuele ontplooiing

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Het lukraak mikken op publiek succes; de behoefte dit schaamteloze streven af te dekken met wat voor humanisme moet doorgaan, een nog onbekende massa deze volkse filosofie terug te geven die de hare

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Noch de esthetische waarden als schoonheid en vormelijk evenwicht, noch de ideële waarden van het humanisme stonden ter discussie

Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • Roberto Ciulli
Vandaag leven we in een tijd waarin we ver van het humanisme verwijderd zijn en het individu steeds minder vrijheid krijgt

Nr. 34, Juni 1991 • Heiner Müller • Bloed in de Schoenen
De striptease van het humanisme ontbloot de bloedige wortels van de cultuur

Nr. 35, September 1991 • Stefan Hertmans • Syberberg als Amfortas: een pastorale wonde
Beethovens Negende Thomas Mann laat in Dokter Faustus zijn Adrian Leverkuhn uiteindelijk vooral dit pakt met de duivel sluiten: Beethovens Negende moet eraan, met haar Schillers humanisme en...Dan plotseling komt Beethovens pastorale Zesde symfonie door de luidsprekers -hier wordt niet meer, zoals bij Thomas Mann, het humanisme van de Negende ondervraagd, maar die lieflijke Szene am Bach

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
een Montaigne is een cruciale verworvenheid van het historische Humanisme

Nr. 37, April 1992 • ERwin Jans • Arne Sierens Gent en de wereld
Het is een uitspraak die tegelijk zijn existentialisme en humanisme kenmerkt, zijn pessimisme over het menselijk lot en tegelijk zijn mededogen en aandacht voor dat lot

Nr. 41, April 1993 • Paul Goossens • Eric Antonis
Als de openheid en het humanisme verdwijnen, is het verval niet ver meer af

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
Voor de westerse mens die steeds gedacht heeft het summum van humanisme en beschaving uit te stralen betekende dit een dodelijke klap...idealen van een bepaald soort humanisme definitief achter zich heeft gelaten, het grote Gemis vaststelt en wezenloos voor zich uit staart

Nr. 51, Augustus 1995 • Loek Zonneveld • Woede - verscheurdheid - troost
de gebundelde, autobiografische teksten van Heiner Müller, Krieg ohne Schlacht -Leben in zwei Diktaturen, staat een tekst afgedrukt, die misschien een aanknopingspunt biedt: 'Humanisme is feitelijk...Omdat humanisme over uitsluiting gaat, over selectie

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Peter De Jonge • Revolte onder het promenadedek
Jones en Yank staan mijlenver van het humanisme en engagement, van het 'les hommes meurent et ils ne sont pas heureux' van de orerende intellectuelen uit de hier ten lande weer erg in trek zijnde

Nr. 59, Maart 1997 • Rudi Laermans • Kunst, Hedendaagsheid, Techniek
Uitsluitend een door de feiten volstrekt achterhaald, dogmatisch humanisme bestaat het nog om in bij voorbeeld een huiselijke activiteit als stofzuigen de concrete werking van het apparaat van de

Nr. 64, Juni 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Kwantumtheater
Dat thema van Christus en het Christendom, het gelijkheidsdenken, werd verder ontwikkeld in het humanisme en zeer krachtig naar voren gebracht vanaf de 17de eeuw door de sociale filosofen: Hume

Nr. 73, Januari 2000 • Klaas Tindemans • Theater maken, theater leren
Op deze manier geformuleerd klinkt Schillers humanisme nogal wereldvreemd, in politiek opzicht akelig simplistisch...Zijn humanisme, zijn ondubbelzinnige moralisering van de schoonheid, een operatie die gepaard gaat met de eis om de ontwikkeling van de Spieltrieb voorop te stellen in de opvoeding, het verklaart de


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK