Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


945 document(en) met "Hier+en+Nu" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Deze ontmaskering wilde Gilis ook toepassen bij de acteurs, maar dat is minder geloofwaardig: hier leidt dubbelzinnigheid naar verwarring...handelen (en in hun acteren), maar wat de acteurs hier neerzetten is je reinste cabotinage

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • Clavigo
Opdat bij deze bespreking geen misvatting zou ontstaan, weze vooraf gezegd dat Goethe hier (nog eens) niet verdedigd hoeft te worden...Zo reeds bij het optreden van Clavigo's vriend, hier een verwijfd type dat in een dubieuse verhouding tot Clavigo lijkt te staan

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Er wordt met de hier ontstane verhoudingen verder nauwelijks nog iets gedaan: het optreden van de vrouwen is secundair voor Decorte, grotendeels weggeschrapt, met als enige functie het creëren van een...Theatraal is deze monoloog uiterst sterk, omdat tekst en handeling hier, meer dan in de rest van de voorstelling, consequent autonoom een betekenis produceren die in hun tegenstrijdigheid veel...Tasso had de bedoelingen van de hertog reeds door in de kamer-monoloog, hier ziet hij dit vermoeden bevestigd, opnieuw

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
ontlenen aan de slotzinnen die Tasso spreekt: "Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, Gab mir ein Gott, zu sagen, was ich leide". De god op wie Tasso zich hier beroept, is Goethes eigen demon en in deze...Prometheus is schepper en tragische figuur, het volslagen tegendeel van Tasso ; deze tekst vervult hier dus geen enkele functie, tenzij als middel om de aandacht van de zaal te vragen...Staan we hier dus voor een afrekening

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Het werk van de Oostduitse regisseur Jürgen Gosch is hier te lande nauwelijks bekend...Hier is geen gelegenheid voor zwemerig gedoe, men moet verdraaid goed uit zijn ogen kijken wil men niet naar beneden tuimelen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Hier doet hij zijn toneelervaring op...Niets is ondubbelzinnig, evenmin is iets gedateerd of achterhaald, het stuk ontwikkelt zich hier en nu...Ook hier kiest Dekmine eigenzinnig voor het niet-voor-de-hand-liggende

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Door het hernemen van onderdelen uit vroegere programma's overlappen de over de jaren gespreide titels elkaar hier en daar

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
heeft ook hier een veel grotere gevoeligheid bij het publiek veroorzaakt...Het bekijken van de voorbereidingsperiode kan hier misschien antwoorden geven...Tot welke verwarring een onduidelijke werkwijze hier kan leiden is bijvoorbeeld te zien in de tweede scène

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Hij werd afgelost door Ronnie Commissaris (afkomstig van het BKT). Net als bij Arca betekende dat een forse injectie van nieuw en interessant talent, maar ook hier is nog maar één seizoen voorbij om...Afgestemd op de leefwereld van jongeren wordt hier onopvallend theater gemaakt dat veel betekenisvoller is dan het literaire theater dat jongeren meestal voorgeschoteld...Ik dacht dat het met De Bron zou lukken, maar het is hier ook niet mogelijk

Nr. 3, Juni 1983 • Jan Fabre: Het is theater zoals te...
there I couldn't find her But even there I couldn't find her But even there I couldn't find her Tekst Danny : Ik hou het hier niet langer meer uit Ik hou het hier niet langer meer uit Ik hou het hier...niet langer meer uit Ik hou het hier niet langer meer uit Ik hou het hier niet langer meer uit Die griet heeft masochistische neigingen Die griet heeft masochistische neigingen Die griet heeft

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Maar het was een ander kijkgedrag als je 't vergelijkt met het klassieke theater, niet als je 't vergelijkt met de manier waarop wij hier rondkijken

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Nochtans - en hier zat hem het risico in de opzet-- negeerden verscheidene critici Fabres aanwijzingen en maakten van de gelegenheid gebruik om de eerste viool te spelen, om nu eens geen waarnemer...Hier is het omgekeerde waar...Hier ligt het onderscheid tussen de acteur en de kunstenaar, cruciaal om Fabres werk te begrijpen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Al die jaren hebben we ons naar regisseurs gevoegd, dan naar dramaturgen, nu staan we hier, we hebben het spelen verleerd...Hier is nooit een echte toneeltraditie geweest...Theater heeft hier alleen bestaan bij de gratie van wat het buitenland aanreikt

Nr. 3, Juni 1983 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Sommige groepen kozen Europa als thuishaven (The Living Theatre), anderen boekten hier hun grote successen (Robert Wilson) en krijgen geregeld opdrachten van grote Europese schouwburgen (Robert Wilson

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Het spektakel begint, ik ga op de rand van mijn stoel zitten want hier gebeurt iets ! Ik fluister me toe : "Dit is niet mogelijk...Dat is ongeveer wat ze er hier ook over doen...Kan men hier ook

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Ik ben blij dat hier het variété ook bij het theater gerekend wordt...Het publiek dat Chouinard hier had heeft me gestoord...tegenstelling tot bij Tasso had het zogenaamde geklungel met de tekst hier wèl zin

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Realisme versus naturalisme met het melodrama daar tussen in. Het postmodernisme is hier dan toch aanwezig, en wel in zijn theoretische dimensie: Rosas danst Rosas is ook een onderzoek naar wat

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Hier staat niet goed tegenover kwaad, maar verwaandheid tegenover wraak

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Hier zorgde Het Trojaanse Paard voor de kans om dat te kunnen verifiëren...hebben). Wat hebben we hier...Hier draait Lear zich weg van het publiek om het in een hoekje te gaan doen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
De vernieuwing, de grensverlegging, het multimediaal karakter vormden de beleidskeuze, maar de lading werd hier slechts gedeeltelijk door gedekt...Magdalena, maar krijgt hier pas een reële functie). Maar de personages beginnen plots naast elkaar te spreken...Hier draait Lear zich weg van het publiek om het in een hoekje te gaan doen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK