Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


39 document(en) met "Het Onrecht In Deze Wereld" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Alles wat deze sfeer kan breken wordt weggegomd: als Lorenzo en Jessica zich eindelijk op het landhuis van Portia beginnen thuis te voelen, geeft Shakespeare hen een badinerende dialoog...De Koopman van Venetië (RO Theater) - Foto Leo van Velzen Met deze interpretatie gaat Marijnen verder in de richting van het teksttheater, daar waar hij vroeger uitblonk in het oproepen van...En met deze rollen is het op: de vrouwen zijn - en dat wordt een pijnlijke Rotterdamse traditie-- slecht van het ogenblik dat ze hun mond opendoen

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Lamme Aan 't eind van de wereld... Tijl Naar 't eind van de wereld verhuisden we toen, wijl het eigen dak en de boomgaard en 't familjare nest van de...Tijl Hier is het eind, het eind van de wereld...Hier is het eind, het eind van de wereld

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Bond wil met deze 'agro-effecten' (zoals hij ze noemt) zijn bourgeois publiek niet zomaar schokken, maar aan het denken zetten...Ten eerste drukt de overwinning van een mijnwerker op de vertegenwoordiger van de klassieke wereld (betekenisvol Heros genoemd) een hernieuwd geloof uit in het vermogen om een onrechtvaardige sociale...Zelfs deze korte samenvatting verduidelijkt dat Bond hier weer het thema van de vermeende onschuld opneemt

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
ik zeg het toch verwijfd Daniel Paul de wereld is niet meer waar ze was is niet meer in de wereld veeleer heeft men de wereld in mij...het brandpunt van deze stralen niet steken asjeblief niet ik heb het zo koud in mijn lichaam ik ben verloren vreemd in deze wellust die de Flechsiggod in de vorm van een zenuw een heel wijf...toch De verpleger met deze encyclopedische kop heeft een hele wereld het leven uitgeademd (De 'maneschijn-groep' begint uit elkaar te gaan

Nr. 15, September 1986 • Marianne Van Kerkhoven • De hofnar van de republiek
het kader van deze actie reisde hij het land af om geschikte ruimten te vinden, overlegde met gemeentebesturen en ging zelfs met de minister van Landbouw onderhandelen over de recuperatie van...Zelfs Koning Lear had nog een nar, die pas uit het verhaal verdwijnt als Lear zelf waanzinnig wordt; Hamlet had géén nar, omdat hij de taak van ontmaskeraar zelf op zich nam en precies vanwege deze...Bovenop dit alles vertegenwoordigde Coluche ook nog het gezond verstand van de man in de straat ("Je suis con et vous aussi") maar met een grote gevoeligheid voor elke vorm van onrecht

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Maar hoe verbolgen mevrouw Lauwereyssens ook is over het haar aangedane onrecht, toch wordt op het einde van het stuk niet alleen een verzoening teweeggebracht, maar tevens een soort toekomstige...Aan deze laatste werd overigens het motto van de voorstelling ontleend - "... en dat er geen andere demonen zijn dan deze van vlees en bloed, / dat zijn zij die hier nederwaarts met scepters zwaaien...Robert Abirached, Steve Austen en Gerard Mortier (mensen "uit de praktijk"). Het verslag van deze teksten neemt iets minder dan de helft van het boek in beslag, dat verder een interessante, enigzins

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
En meteen was één van de voor mij merkwaardigste en markantste gebeurtenissen van dit festival een feit: na afloop van de het tweede deel van deze kolchose saga over het Stalintijdperk veert het...Zijn het de marktmechanismen van de beeldende kunst die hem deze enscenering ingefluisterd hebben en die hem aandacht garanderen voor het komende werk in operaland ? Is het een ei dat hij echt kwijt...het paleis dat naar het zuiden is gericht... Na deze produktie nam Van Royen het initiatief om samen met Hugo Claus en Carlos Tindemans een plan op te stellen ter verbetering van het Vlaamse theater, het

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Met deze universele jongensfascinatie als vroegste aanleiding schreven Josse De Pauw en Peter Van Kraaij Het Kind van de Smid, net op het ogenblik dat de wereld weer ergens in brand staat...Het merkwaardige van deze produktie is dat deze verlangens in de herinnering vervagen en dat er niets anders overblijft dan een vreemde, fijne nasmaak waarbij sommige beelden plots weer voor de geest...Dat men hiermee grandioos onrecht deed aan de impact van dit imponerende werk van Jan Fabre met het Frankfurt Ballett op het Duitse publiek én op het gezelschap (en niet te vergeten aan het medium

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Onze wereld is stuk, omdat de kunst gefaald heeft, omdat de kunst het gemene, het lelijke is gaan verheerlijken, en daarmee een wereld heeft geschapen naar haar beeld, een wereld waarin de laagste...poiesis') het vormgeven van de wereld betekent, een wereld waarin verbeelding en werkelijkheid elkaar uitdagen, elkaar hinderen, hoe is het dan mogelijk om onschuld of idealisme onder woorden te brengen, als...Op het topkader na - de leden van het Centraal Comité van de SED, en niet veel meer - was er nauwelijks maatschappelijke ongelijkheid aanwezig, bij deze generatie van vijftigers, die geleerd hadden

Nr. 35, September 1991 • Gunther Sergooris • Wagners magnum opus in De Munt
Tenslotte zal Brünnhilde de ring aan de Rijn terugschenken en een einde maken aan de onderdrukking van de Nibelungen en aan het onrecht waaraan de goden zich schuldig gemaakt hebben: "Hört denn, ihr...Deze veranderingen hangen samen met Wotans grote monoloog in het tweede bedrijf van de Walküre...Ook voor de toeschouwer moet deze Ringervaringeen uitdaging betekenen die hem zal confronteren met de betekenis of het gebrek aan betekenis van een groot cultureel erfgoed nu

Nr. 36, December 1991 • Paul De Bruyne • Tone Brulins wondere wereld
Binnen de door het kolonialisme vergiftigde verhoudingen tussen Nederlanders en autochtonen, kon het bijna alleen een Vlaming zijn die én genoeg een vertegenwoordiger was van de (Hollandse) high...vliedende draak het geluid dat het publiek langs verschillende zijden bereikt de mensen die uit de zee komen en er weer in verdwijnen...Het is goed dat er een Vlaamse toneelschrijver is die meer dan vier decennia lang zijn blik gericht heeft op de wereld

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
Zoals gezegd moeten we in deze brochure wel eenduidig lovende, positieve kritiek aantreffen (de situatie gebiedt het), toch blijft het me verbazen dat deze kritiek voortdurend datgene wat ze...het eerste Theaterschrift schrijft Marianne Van Kerkhoven over "het primaat van het 'doen alsof of het primaat van 'de materialiteit van het ogenblik': is het misschien de keuze tussen deze twee...Deze stadia in een beweging op het theater en in de theaterkritiek vormen een weerspiegeling van inzicht in de structuur van de wereld en van ons wereldbeeld

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Rieks Swarte
Het is, bij mijn weten, de langst-lopende traditie in het theater geweest, waar ook ter wereld...Ik heb nog steeds het gevoel dat 'het' in deze voorstelling totaal aanwezig was...Hij verwerft een inzicht in de wereld, protesteert tegen het onrecht, weet wat hij er tegen moet doen, en hij eist dat onrecht wordt aangevallen

Nr. 47, December 1994 • Agna Smisdom • De Laatsten door Tg Stan
Tg Stan is zich bewust van het onrecht en de problemen die verscholen zitten achter een façade van mediale en politieke verhulling...Het erkent ook de rol van voorgenoemde muzikanten in het onthullen en aanklagen van deze toestanden...Het lijkt hier op een betaalmiddel uit het Ancien Régime waarvan een voortbestaan in een nieuwe wereld niet langer vanzelfsprekend is. De laatste woorden uit de mond van Ivan Kolomizev/Frank

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Reyniers • Tournée générale!
Vrijdag (1969), of van minder bekende stukken als Interieur (1971), Thuis (1975) of Het haar van de hond (1982). Om dat zestal draait het gewoonlijk: het zijn de stukken waarin de 'Vlaamse' inslag het grootst...Maar zonder dat zij er misschien erg in hebben, laten deze scholieren wel goed zien waar het allemaal over gaat: in de kostschoolwereld van Louis Seynaeve uit Het verdriet van België herkennen zij...De spanning tussen deze jonge lichamen en de teksten die zij brengen is soms zo groot dat het je naar de keel grijpt

Nr. 51, Augustus 1995 • Loek Zonneveld • Woede - verscheurdheid - troost
De schrijver en regisseur van deze scène zegt er zelf over: Ik vind het prachtig, zo'n scharminkeltje op zo'n grote vent...Misschien wel juist de pure woede, over dat de wereld is zoals ze is. Woede over het feit dat in het Journaal Somalische scharminkels en Bosnische zwerfkinderen moeiteloos in één ademtocht worden...Via de gratieuze, zuivere dans van de twee beren uit het verhaal van Heinrich von Kleist, was Rijnders 'terug' bij wat hij voor zuiverheid en gratie in het theater hield (en houdt), als het ware

Nr. 52, Januari 1995 • Marleen Baeten • Carte blanche? - Carte blanche
Meer dan waarschijnlijk ligt de kennismaking met deze auteur - via de ensceneringen van het Nederlandse gezelschap De Trust - tijdens de eerste editie van het Kunstenfestival daaraan ten grondslag...De beelden en handelingen van deze 'happening' waren zeker niet nieuw, maar de poëzie, de humor, het oog voor detail en de grote zorg waarmee het geheel werd uitgevoerd zetten aan tot mijmeren, iets...Deze kleinschalige organisatie, die de Arabische cultuur beter bekend wil maken bij alle geïnteresseerden van Belgische of niet-Belgische oorsprong, heeft zich in zijn vreugde over het krijgen van een

Nr. 55, April 1996 • Geert Opsomer • Herhaling, waanzin, discipline
De vertaler is niet over één nacht ijs gegaan, het manko dat deze tekst niet rechtstreeks uit het Sloveens is vertaald werd m.i...Deze twee visies op disciplinering komen volgens Hrvatin samen in het lichaam van de Fabre-acteur en -danser, hij is een krijger, een machine van de schoonheid, die het sublieme bereikt op het...Deze vertraging maakt het theoretische dispositief zichtbaar dat aan de basis ligt van het werk

Nr. 58, December 1996 • Hugo De Greef, Erwin Jans • Jukebox
Het is dan ook uiterst jammer dat deze fusie niet doorgaat...Neem van mij aan dat de drie plus de mi- nister op dit ogenblik aardig met hun handen in het haar zitten om deze zwak hanteerbare beslissing werkbaar te maken...Ook de bijzonder moeizame dialoog tussen de huidige Arabische wereld (in al zijn complexiteit en paradoxen) en het Westen, kan de inzet zijn van dergelijke ontmoetingen

Nr. 58, December 1996 • Herman Asselberghs • Theatrical Correctness
Het mannetjesdier zorgt wel voor zijn kroost en voor het bestuur van de wereld zodat het wijfje zich kan beperken tot dat waar ze goed in is: de belangrijke en al voldoende zware taak van het opvoeden...Black History wordt in deze context synoniem met al het onrecht in de wereld, en met de fierheid, met het gevoel van samenhorigheid van een collectief verzet...deze jonge zwarte man het symbool-slachtoffer van het systeem of is hij een individu dat alle controle heeft verloren


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK