Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


43 document(en) met "Het Labyrint" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Walter drukt ons op het hart hoe belangrijk wij wel zullen zijn voor het vlotte verloop van het stuk...Naarmate het stuk naar het heden opschuift wordt het ludieke meer en meer achterwege gelaten...Het gevloek is niet van de lucht te krijgen en op het ogenblik dat het publiek moet binnenkomen repeteren we in razend tempo het groetencere-monieel

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
oneerlijk is de uitspraak dat het werk aan De Collega's slechts één facet is van het MMT "en toevallig het minst experimentele, het minst avantgardis-tische". Het MMT-werk heeft met avantgardisme of experiment...Het decor is eenvoudig en functioneel, maar het geheel zit verpakt in zwarte doeken, het 'signaal' uit de jaren vijftig dat het om 'ernstig toneel' ging: het was het kenmerk van Fred Engelen, die dat...Anne Ubersfeld somt alle pleziertjes op: het plezier van het kind dat luistert naar het verhaal; het plezier van het begrijpen ; het plezier van de reiziger die meegaat met een ander personage; het

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • De Shakespeare-Strauss-Bogaerts-connectie
enige aankondiging laat Strauss Titania Cypriaan plots als Daedalus aanspreken, hiermee verwijzend naar de grote geniale architect, die te Knossos het labyrint bouwde waarin de Minotaurus zijn gang kon gaan...Titania doet nog een laatste poging om haar Geliefde te vinden en Strauss gebruikt hier het motief van het oordeel van Paris in omkering...Strauss toont dat dit gerealiseerd kan worden bij een koppel dat bij elkaar blijft, nadat het alle moeilijkheden van het woelige traject van het seksuele leven toch heeft weten te doorstaan

Nr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
Hij Waarin... Laten we eerst elkaar bekij ken in het schijnsel van het vuur... Zij Waarin het meisje terugkomt en de toeschouwers inlicht over wat er met haar...Ik vlucht van de baarmoeder, om het labyrint van mijn eigen lichaam te ontdekken...wij... idioten... klootzakken... we hebben haar willen doorstaan... zoals het Spaanse graan... maar het is te laat... Hij Het orkaan is voorbij en het graan in de schuur... zit er nog een

Nr. 15, September 1986 • Luk Van den Dries • Le diable au corps
Voor je het weet vaar je mee op de stroom van bestaande verhalen of raak je verloren in het labyrint van woorden...Het stuk eindigt dan ook zoals het begint: "waarin de wereld ineenstort onder het gewicht van woorden...het balanceren op de gespannen koord tussen natuurlijkheid en gekunsteldheid, het constante omkantelen tussen inleven en op afstand houden, het geduldig, minutieus, maar met een groot gevoel voor humor

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Ze weten onmiddellijk tegen wie ze wordt opgericht, ze weten ook dat het een krachtig politiek wapen is." Al even belangrijk is het te weten waarom Kantor het heeft over het theater van de...De dood is in dit leven, ze kleurt zijn ganse opvoering: het zwart van het decor, de beelden uit het verleden, het tonen van het sterven...Ik wil het publiek in een positie plaatsen waarin het zijn relatie tot dit materiaal als 'getuigen' - de getuigen van het stuk zelf, maar ook van het 'verhaal' van het stuk-onderzoekt

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans • De Munt is een huis van hoop
Brod stond daarmee voor een belangrijk probleem, want Kafka had in 1922 zijn roman niet afgemaakt; het lijkt wel of hij zelf in de logica van zijn tekst verstrikt was geraakt: het was een labyrint...Het belangrijkste accent komt te vallen op het woord "thuis". K. spreekt het in de roman terloops uit, als hij met Barnabas door de verlaten, ondergesneeuwde straten van het mysterieuze dorp stapt...Het Berg-syndroom is kenmerkend voor het modernisme, en houdt een hele reeks componisten gevangen in een situatie van wat de Amerikaanse criticus Harold Bloom "het te-laat-zijn" noemt: de schaduw van

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Het voornaamste verschil tussen het iets oudere marge-toneel in Nederland en het recente werk uit Vlaams België zit hem in de benadering van het theater...Mor-tin is een soort conférencier, zowat de Monsieur Hulot van het theater, een individu opgesloten in een mentaal labyrint, gevormd door de taal, door het schrijven en de moeilijkheden bij dat...Tegelijk zijn wij kinderlijker en brutaler in het naar voren brengen van elementen uit de Vlaamse burgerlijkheid, het dorpsleven en die typisch Vlaamse geaardheid: het overtuigd zijn van het eigen

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
Het is echt de kwaliteit van het Stuc: het directe contact tussen artiest en publiek...Het initiatie-aspect van het gidsen vond ik toch wel goed, plus natuurlijk de eerbied voor een choreograaf: je loopt niet zomaar binnen en buiten...Voor de nieuwe kunsten is het belangrijk dat publiek te ontmoeten, ook al noem jij het 'bereidwillig' en 'welwillend'. Het enige nadeel van Leuven is het gebrek aan een goede zaal waar

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
De ruimte bij het NTG dient de aard van het stuk niet: het gaat om een intiem familiedrama, en in het Tolhuis, het gebouw waar het gezelschap een onderkomen heeft gevonden terwijl de schouwburg wordt...Hierdoor faalt Eendagswezens in wat toch een basisopdracht is voor het theater: het becommentariëren van het tijdsgewricht waarin het wordt getoond...Nadat in Accions 'Materie' en in Suz/o/Suz 'Mens' centraal stonden, vertrekt Tier Mon vanuit het gegeven 'Macht'. Het idee 'macht' verschijnt van bij het door het Lot bepaald begin tot aan zijn meest

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Na het Vlaamse deel van het dossier over het theater in de hoofdstad nu een overzicht van het Franstalige theaterwerk...Brussel moet passeren; voor de theatermakers die dicht op mekaars lip zitten; voor de toeschouwers (en zeker de Vlaamse Brusselaars) die slechts moeizaam hun weg vinden in het Brussels labyrint van steeds...Maar toch lang niet zo tanterig als het Théâtre du Parc : aan het eind van de negentiende eeuw het mekka voor creaties van het nieuwe repertoire (Ibsen, Maeterlick), is het intussen samen met zijn

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Men leest Strauss als een spiegel van de verwarring en de onzekerheid van onze tijd, terwijl het een labyrint is, een onderwereld waar je, als Orfeus die zich omdraait, enkel leegte vindt...De regie van de Decker staat eveneens in het teken van het perspectief van Martin, wat leidt tot een expliciete psycho-analytische lectuur van het stuk (de hut in het tweede deel als moederschoot, het...Terwijl het theoretische oog, als principe van de Logos, in het teken staat van het begrijpen, het beheersen, het samenbinden, het verzamelen,... is het 'schedeloog' het oog dat zich door het dak van

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Deze revelatie van het festival reveleert vooral de soms schrijnende onkunde van het merendeel der geprogrammeerde Belgen en is daarom ook in se een terechtwijzing aan het adres van de overheid, die...Icarus wentelt zich in het labyrint dat in het zand op de scène werd getekend, en illustreert aldus het menselijke gebrek aan verheffingsvermogen...het derde deel valt Icarus, wat gesymboliseerd wordt door het contact met het water op de scène

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Antigone bestaat het decor uit tafels die slangvormig - als een labyrint- staan opgesteld...Iedereen ziet de 'anderen'. In het centrum van het labyrint zetelt Kreoon, de machtige, democratisch verkozen vorst, die heerst vanuit de rede...Waar moet ik dan de reden zoe- ken voor het feit dat Van Hove mij nooit het gevoel kan geven dat mijn universum - dankzij het theater - weer korte tijd perfect in mekaar zit ? Noem het de kick van een

Nr. 35, September 1991 • Sigrid Bousset • Gecanoniseerd experiment
Roland Barthes: "... c'est étoiler Ie texte au lieu de Ie ramasser" (2). Hier pretendeert de acteur niet te kunnen binnendringen in het psychologisch labyrint van het personage, iets wat hem dus ook...Een jaar later staat Ivanov op het punt met het meisje te trouwen, maar op het laatste ogenblik ziet hij daarvan af en pleegt zelfmoord...Daarboven een intieme luchter, tussen de zetels een piano waaraan bij het binnenkomen van het publiek een meisje zit te spelen

Nr. 43, November 1993 • Marleen Baeten • Een repertoire van het kijken
Het enige aanwezige schilderij toont een groot stilleven met een dode zwaan van de hand van Jan Weenix (1640-1719). Dit op het eerste zicht anekdotische onderwerp moet, zoals geoefende museumbezoekers...Volgende invalshoeken komen hierbij aan bod: kennis als geestelijk wakker worden, de leugen van het naturalisme, het belang van staan versus beweging in het theater, vensters op verschillende soorten...werkelijkheid, symmetrie en asymmetrie, ruimte en tijd, de woordenschat van de kunstenaar, de acteur, het schokkend mooie van niets doen, de verantwoordelijkheid van de kunstenaar is het stellen van een vraag

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
Deze eerste drie toneelstukken reveleerden aldus een sterk gewijzigde mensvisie en een niet realistisch theater zag het daglicht, met technieken van het absurde, het groteske, het wreedaardige, de...parodieert bestaande genres ( het melodrama in Suiker, het naturalisme in de Bruid in de morgen, speelt met het episch theater in Het Lied van een moordenaar, ...). Vergeten we niet dat hij reeds in zijn romans...bemind labyrint'(Almanak, 1982). Is het pijnlijk of integendeel heilzaam te moeten constateren dat de socio-kulturele geschiedenis van een volk niet eens en voor altijd vaststaat, dat wij

Nr. 51, Augustus 1995 • Marleen Baeten • Accidents de parcours
1991 schrijft hij: 'In dit landschap waar het ritueel, de oorsprong van het theater, is verloren gegaan en waar het individu doelloos en aan zichzelf overgeleverd rondwaart, kan het toneel - een...Volgens hem vult Perceval het ritueel op de eerste plaats in vanuit een profane visie, terwijl het in essentie gaat om een verbinding tussen het aardse, het immanente en 'het gans andere', het...Volgens hem is het rituele het sterkst aanwezig op het niveau van de tekst, het geluid, de muziek

Nr. 52, Januari 1995 • Tuur Devens • Een mens: schudden voor gebruik
Het zit er allemaal in. Het is niet echt, maar het is het universele lijden dat persoonlijk is. Daarom is het een gast die in Brazilië zit, en geen leraar biologie uit Kortrijk...Kafka's werken worden het menselijk leven en de maatschappij een labyrint, een absurditeit waaruit niet meer te ontkomen is, een wereld die je achtervolgt en waarop je geen vat krijgt...Het werd het beste theaterprodukt van de vier teksten van auteurs die gewoon waren prozaverhalen te schrijven en zich voor het eerst op het theater stortten

Nr. 54, Februari 1996 • André Lepecki • Schrijven in beweging
het schrijven komt de dans als het ware weer naar boven als een labyrint van verlangen en verdringing, als een schim van het beeld dat er volgens ons ooit op het podium te zien was; daarnet...Eerste propositie 1. Als we beginnen bij het bewegen, bij het denken door het bewegen, en bij het leven door het bewegen, komen we uit bij dat ene schokkende besef: dat het lot van de dans...Want door in te roepen wat al altijd aan het oog en het woord is ontgaan, verlang ik misschien te veel en baken ik een pad af dat niet direct het meest rechte is. Het is het pad van de geschiedenis


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK