Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "Heidegger"Nr. 26, Juni 1989 • Herman De Dyn • Theater over filosofie
Daarom was dit stuk een zoveel boeiender ervaring dan het nochtans goede biografisch--documentaire Duitse TV-programma dat ik onlangs zag over Heidegger, en dat getiteld was Der Zauberer von Messkirch

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
honderdduizenden betaalden om gedurende twee uur zijn meesterwerken te bekijken, of in 1935 toen Martin Heidegger in de eenzaamheid van het Zwarte Woud over de aarde op de boerenschoenen mediteerde ? Enerzijds

Nr. 35, September 1991 • Stefan Hertmans • Syberberg als Amfortas: een pastorale wonde
Symbool van voorjaar, trouweloos nest-bouwen, eerste warmte, herkenning voor de wandelaar ä la Heidegger die zich in de stilte van Holzwege verliest...Onweerstaanbaar en tegelijk pervers, omdat je het geluid van neerstortend puin niet kunt vergeten - zo pervers als de zwijgende Heidegger zelf na de oorlog, in de stilte van Todtnauberg

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
psychoanalytische uitvinding merken we al bij Sophocles, in de eerste koorzang van Antigone: "Veel is vreemd in deze wereld, maar niets is vreemder dan de mens". Heidegger vertaalde dit 'vreemd' als 'unheimlich

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
Paul Celan schrijft zeer hermetische gedichten — zijn antwoord op de holocaust — en springt in 1970 in Parijs in de Seine, 'wanhopig als hij was,' zegt Hertmans, 'omdat Heidegger hem geen antwoord gaf...Want Heidegger was ook al iemand die zweeg — meer bepaald over zijn onaanvaardbare houding tijdens de nazi-periode

Nr. 60, Juni 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Een sculptuur van sneeuw
Maar als ik vandaag Heidegger lees, stemmen een aantal van zijn gedachten toch overeen met wat ik nog steeds voel

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
Zo ook Martin Heidegger in zijn opstel over 'De oorsprong van het kunstwerk' in de bundel Holzwege

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Rondom Georges Bataille, Acco Leuven/Amersfoort, 1997 14 Jean- François Lyotard, Heidegger en 'de joden', Kok Agora, Kampen, 1990, p. 69

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
De filosoof Jean-François Lyotard analyseert dit mechanisme van de 'Nachträglichkeit' in zijn essay Heidegger en 'de joden', waarin hij het heeft over de breuklijn die Auschwitz heet en die als een...Oorlogen staan voor Heidegger in het teken van de 'Vernutzung', het gebruiken en verbruiken van materieel en van mensen...Jean-François Lyotard, Heidegger en 'de joden', Kok Agora, 1999 * Jean-François Lyotard, Het onmenselijke, Kok Agora, 1992 * Peter Sloterdijk, Euro-taoïsme, De Arbeiderspers, 1991

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Het zijn niet alleen Hegel en Freud die in hun theorieen gebruik hebben gemaakt van Oedipus en Antigone: Hölderlin, Nietzsche, Heidegger, Jaspers, Lacan, Derrida, Lyotard,... Het is een indrukwekkende

Nr. 79, December 2001 • Rudi Laermans • De belofte van 'het'
De filosofisch geschoolde lezer(es) zal meer dan een onderhuidse verwijzing naar het werk van Martin Heidegger herkennen, maar het is allicht 'typisch Plischke' om die referenties inderdaad impliciet

Nr. 103, September 2006 • Anne Dekerk • Porno-drama: scènes voor pornografie
Kristeva), Das Ding (M. Heidegger, S. Freud), het punctum in het beeld (R. Barthes). Steeds gaat het om iets wat doorbreekt in het ‘volledige’: iets dat noch volledig onbepaalbaar, noch rest-loos te bepalen

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
De ander, die aan het sterven is, helpen om zijn eigen dood te sterven, is dat niet het minimum aan ethiek dat Heidegger in Sein und Zeit (authentieke ‘Fürsorge’)33 heeft willen vrijwaren...de verhouding Husserl/Heidegger aanzienlijk complexer is dan men meestal aanneemt). 26 Over deze verhouding tussen waarheid en singulariteit, vgl...terzake mijn interventie ‘Habermas on Heidegger and Foucault

Nr. 106, April 2007 • (Personalia) • (Personalia)
Looking for Difference after Levinas and Heidegger


Development and design by LETTERWERK