Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


727 document(en) met "Grote Mensen" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Als toeschouwer krijg je meer inzicht in machinaties van macht en mensen, maar alle handelingen en motieven die laveren tussen licht en schaduw, suggereren zonder expliciteit, zetten een denkproces op...De professionalisering van de acteursbezetting speelt daar ongetwijfeld een grote rol in. Geen enkel aspect van de voorstelling werd aan het toeval overgelaten

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • KLAPSTUK 83
Een jongeman roept luidt: "Mensen, sta toch op en verlaat de zaal, Jan Fabre speelt met je kloten... Verlaat de zaal en vraag je geld terug... Blijf hier toch niet zitten, dit duurt nog tot 2 uur...De 'objecten' die tijdens andere voorstellingen van Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was gebruikt worden, staan 'tentoongesteld'; een grote theaterspot staat opgesteld richting...Mensen wijzen naar mij of naar Jeroen (de technicus van de produktie). Een jongeman stapt op mij toe en vraagt zijn geld terug

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck, Eric Vanhaeren • KLAPSTUK 83
witte netkousen met grote gaten, onder een stereotiepe rosse schijn) en de samenwerking met mensen die niet kunnen dansen, zelfs uitgesproken lomp lopen (zoals Gaby Agis) geven aan dat Clark naar nieuwe...Over Jan Fabre is al genoeg inkt gevloeid, maar het is in dit kader interessant op te merken dat ook hij een grote directheid bereikt door een heel 'realistische' (cfr

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Ondanks het feit dat de Duitse expressionistische dans een grote invloed heeft gehad op de hedendaagse danskunst, heeft ze geen nieuwe richting aangegeven, geen 'school' of welbepaalde methode...De eerste grote opflakkering van de Folkwangschool kwam ongetwijfeld met Pina Bausch...Na een hysterische lachbui werd zonder theatraal gebruik van mensen en doeken de boel aan het eind weer opgeruimd

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Ik zeg altijd, als ik ga spreken voor jonge mensen, "Wij zijn de loodgieters van de communicatiestoornissen, de depanneurs van de rioolgeest". En dan kijken die jonge mensen mij aan, met hun nog niet...tot Gloster) Gij speelt vals gij, nen echten... de mensen uit hun tent lokken, de mensen hun ziel laten blootleggen, en... (tot Fie) En gij hebt dat spelletje meegespeeld... al dien tijd hebt gij...Gloster (Die doorheeft dat Fie dé tegenpartij is) O, met dubbel spel mevrouw, bedoelen wij gewoonlijk dat mensen mensen beschuldigen om zelf vrij te komen

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Sinds 1970 beleefde het Vlaamse theater de doorbraak van met name Walter Van den Broeck en Johan Boonen op de podia van de grote gezelschappen, maar dit kan niet als een referentie gelden, gezien het...Jeronimus wil zijn overgeleverd-zijn aan zelf gecreëerde figuren of aan 'echte' mensen, niet onder ogen zien, hult zich in illusies, zoals Oedipus

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Vandaar dat de meeste Duitse auteurs van dit moment in totale paniek zijn, wat de tragedies toch willen voorstellen, die onheilsgedachte, 'wil kunnen hier niets meer aan veranderen'. De meeste mensen...Heb je dan niet het verschijnsel bij een enscenering van Publikumsbeschimpfung nu, dat de mensen die op de krakende tribune zitten, denken 'Het gaat over die toeschouwers die in de pluchen zetels...bespreken wel eens iets en dat vindt dan plaats in het repetitielokaal, dat ook onze vergaderruimte en ons kantoor is. Het is wel heel groot, met verschillende hoeken, er zitten wat mensen te werken

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Eventueel 1 van de directuers, 1 van de acteurs... En indien mogelijk gemandateerde mensen...Daar zijn een groot aantal mensen van dat bedrijf naar toe gegaan...Via dit systeem van privé-sponsoring zullen we ook meer mensen aantrekken

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Het is pijnlijk te moeten vaststellen dat België geen belangstelling toonde). Eens dat grote schema vastlag, kwam het er op aan de vorm met inhoud te vullen...Dat vrij rechtlijnig vertelde verhaal wordt doorkruist door de verschijning van vrouwelijke personages die allen iets met Holland te maken hebben: er is een grote zwarte koningin: de idee van de...Zo blijkt dat alles in het spektakel voor Wilson een heel specifieke, ja narratieve betekenis heeft, en dat die tot op grote hoogte niet op de toeschouwer wordt overgebracht

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Anderzijds gebruikt de leidende klasse een haar dienende sociale moraal, de wet en het recht om diezelfde mensen in te tomen...De mythe van de natuurlijke gewelddadigheid laat toe dat mensen zich gedragen als kannibalen ofwel maakt de sociale moraal van hen spoken, slaapwandelaars, zombies, levende doden, gekken of blinden...Mensen zoals Basho in Narrow Road, Shakes-peare in Bingo (1973) en John Clare (de Engelse natuurdichter die uitmuntte in morele taferelen) in The Fool (1976) bewijzen dit

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Die produktie is het kankergezwel van KNS waarin de verburgerlijking en de bediendenmentaliteit, die allang aan 't groeien zijn, een uitbarsting kregen: die mensen weigerden zelfs het avontuur met...Ann Nelissen Het Raamtheater, waarvan Walter Tillemans de bezieler is, heeft altijd een grote aantrekkingskracht op mij gehad...Hij ging zich bikkelhard verweren en dat leidde tot een soort verbittering; dat uitte zich in zijn omgang met mensen: hij werd solitair en tiranniek

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Het was een grote voorstelling...Ik ben versteld geweest over de snelheid, waarmee mensen die later -- en ik noem bij name Carlos Tindemans-- altijd een grote bek opzetten over "het theater in zijn blootje zetten", toen al voor mij...Een groep creatieve geestdriftige, bezielde mensen, dat is nooit een blok aan het been: dat stuwt je vooruit, maakt je rijker

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • K R O N I E K
juist aan het werk in de grote, 'gevestigde' gezelschappen...De meeste mensen die een hele dag gewerkt hebben, willen 's avonds geen nieuwe problemen op hun bord krijgen...De mensen aan het lachen brengen is een grote kunst

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Een soortgelijk fenomeen speelt zich in Hamburg af, liever geen operettes in het Operahuis, wel bij het Deutsches Schauspielhaus, een theaterfabriek waar een vierhonderd mensen werken...Maar bij Tsjechov leidt dat niet tot een grote dramatische uitbarsting...twee grote uiteengespatte vlekken, draaien in het rond, met de 15 cm te lange rokken elegant opgeheven, eerst traag, om tenslotte snel te eindigen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
Na het wegvallen van de verwachtingen omtrent 'de grote revolutie' stortte het politieke theater zich op de kleinere bovenbouwrevoluties: een verschuiving van de buitenwereld naar de binnenwereld...Raam-theater en recenter ook Scalpel) die initieel geanimeerd werden door mensen uit het theaterestablishment, die een uitweg zochten voor allerlei in hun werksituatie opgelopen frustraties, zonder

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
alledaagse mensen met zeer ordinaire woorden nietszeggende dingen tegen elkaar zeggen...Tenminste als ze uitgevoerd wordt door mensen als Boulez, of Ansermet...Hij heeft een reeks grote schermen voorzien, die het ene na het andere opgehaald worden

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Eén van de grote pluspunten van het stuk vond hij dat het naast zijn magistrale compositie, bestemd voor een geletterd publiek, toch ook een eenvoudig volkselement bevatte...Zo is het bekend dat de grote Louis Bouwmeester, die de hoofdrol vertolkte voor het Nederlandsen Tooneel van Amsterdam (1900), de archaïsche, Germaanse verwoording van Starkadd niet waardeerde...Deze mensen worden door Saemund tot dansen gedwongen en luisteren gedwee naar een charmezanger

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Ik kopen de grond en de huis in Akoy, en de mensen zeggen: Die Yusuf is veel rijk; die Yusuf is grote man...Ik ben bang dat de mensen het niet zullen begrijpen...Johan We vertrekken als de eerste mensen naar hun werk rijden

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
De vertoning zelf zal een weg afleggen vanuit dit formele, conventionele spel naar een punt van grote expressiviteit...Vragen als 'Waarom de mensen nog amuseren...Het niveau van deze eindejaars-produktie bewijst dat les krijgen van gemotiveerde acteurs als Lucas Vandervost en Warre Borgmans (lees: mensen die niet vastgelopen zijn in één of ander ambtenarenthea

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het tuinhuis
het Tuinhuis gaat ook over 'spiegels': over kinderen, op diverse niveaus, die precies zo als een van hun ouders willen worden, of beter nog: over mensen die hun eigen ik verloochenen in de hoop de...Bowles, Mc Cullers, Plath De 'momenten van de grote bekentenissen' die in andere stukken een totale ommekeer van de dramatische structuur veroorzaken, worden hier weggeveegd...van het stuk zelf en inhoudelijk omdat dit stuk gaat over mensen die telkens beweren dat iemand van hen houdt, zonder dat daar één reëel teken van merkbaar is. Wat is 'ware liefde' als die nooit getoond


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK